Escolares

INFORMACIÓN PROVISIONAL ÁS FAMILIAS 3ª AVALIACIÓN

 

 

INSTRUCIÓNS PROVISIONAIS E MEDIDAS A ADOPTAR EN RELACIÓN O DESENVOLVEMENTO DO TERCEIRO TRIMESTRE DO CURSO 2019-2020

INFORMACIÓN ÁS FAMILIAS DA COMUNIDADE EDUCATIVA DO IES ILLA DE ONS

    1. Sobre a 3º avaliación

        1.1. Durante o terceiro trimestre o IES Illa de Ons continuarán coa atención educativa ao alumnado, desenvolvendo actividades que permitan aos alumnos e alumnas manterse incorporados á aprendizaxe continua e suscitar o seu interese por aprender.

        1.2. Ditas actividades estarán adaptadas á idade e características do alumnado, así como á situación excepcional que están a vivir. As actividades lectivas que se desenvolvan durante o terceiro trimestre do curso 2019-2020 deberán combinar de maneira integrada as actividades a distancia e as presenciais que puideran levarse a cabo, segundo evolucione a situación sanitaria.

        1.3. Coa finalidade de axudar ao alumnado a organizar as súas actividades escolares, autorregular a súa aprendizaxe e manter un bo estado emocional e co fin de favorecer a  axeitada atención ao alumnado con necesidades educativas especiais, modificaran se os horarios e o modelo de titoría para adaptarse a estas novas circunstancias de atención o alumnado. Este novo horario se trasladara o alumnado e as familias a través dos canles de comunicación establecidos; Abalar e correo @iesillaons.com.

        1.4.  A avaliación das aprendizaxes desenvolvidas a partir da suspensión das actividades lectivas presenciais será continua e acentuará o seu carácter diagnóstico e formativo. Para elo establécense os seguintes criterios para os contidos a traballar durante a 3ª avaliación:    
            ▪ Selección de contidos mínimos da terceira avaliación e tarefas ou traballos de consolidación dos contidos mínimos da 1ª e 2ª avaliación susceptibles de ser obxecto de exame presencial a finais de maio ou xuño.
            ▪ Cambio metodolóxico cara á unha dinámica de aula telemática.
            ▪ Adaptación de criterios e instrumentos de avaliación dos contidos mínimos seleccionados e a metodoloxía telemática proposta (tarefas ou proxectos avaliables).
            ▪ Proporcionalidade e equilibrio na achega de tarefas ao alumnado. Incentivar o contacto telemático co alumnado. 

        1.5.  O profesorado do IES Illa de Ons achegará os contidos e tarefas propostas ao alumnado a través das plataformas virtuais educativas das que dispón o centro (EDIXGAL, CLASSROOM, MAIL @iesillaons.com, e ferramentas de teledocencia). Enviaráselle un horario  por correo electrónico ás familias é ó alumnado.
        1.6.  Desde a Consellería de Educación infórmannos de que tentará, sempre que a situación sanitaria o permita, que o noso alumnado poida volver ás aulas antes de que o curso 2019-20 se dea por rematado. Uns días que lles dean a oportunidade de volver a atoparse cos seus compañeiros e os seus docentes e recoñecer o labor destes na súa aprendizaxe.

        1.7. A avaliación final das aprendizaxes do alumnado durante o curso 2019-2020 considerará en conxunto as avaliacións de todo o curso, valorando especialmente o grao de desenvolvemento das aprendizaxes e das competencias imprescindibles previamente definidas.

        1.8.  Ate o día de hoxe non se ten aínda norma algunha que regule os criterios de promoción e titulación do alumnado nas actuais circunstancias.   

    2. Comunicación cuestións académicas e dificultades clases telemáticas. 

        2.1. Recordade que o principal medio de comunicación coas familias e entre a comunidade educativa é o mail do centro: @iesillaons.com. e a aplicación ABALAR MOBIL. A través de ambas ferramentas contactarase cos titores/as dos distintos grupos. Outros contactos:
CONTACTOS
 CUESTIÓNS ACADÉMICAS
 Correos titores/as
 xefaturadeestudos@iesillaons.com

CUESTIÓNS TÉCNICAS PLATAFORMAS
 iesillaons@iesillaons.com

OUTRAS CUESTIÓNS
 dirección@iesillaons.com  

 2.2. Achégase nos seguintes enlaces información deste servizo ABALAR MÓVIL:
            ▪ Guía uso familias: https://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/guia_familias_-_novo_espazoabalar_galegov2.2.pdf
         

   ▪ Acceso ao servizo: https://www.edu.xunta.es/abalar/PaxinaMensaxe.do?mensaxe=comun.mensaxe.logout

HORARIO

MUSICAL MISERÁBEIS

30/10/2019 21:00
30/10/2019 21:00
Etc/GMT+1

O musical Miserábeis fai unha revisión contemporánea e feminista, integramente en lingua galega, da novela do escritor francés Victor Hugo. A historia transcorre na Francia do séc. XIX e das revolucións de 1830 con referencias a temas actuais como a loita pola liberdade, a desigualdade social, a coraxe ou a revolución do pobo. Este espectáculo, galardoado co Premio de Innovación Educativa en dinamización lingüística (2018-19) da Xunta de Galicia, ofrece unha adaptación teatral e musical propia, que concentra en escena a máis de medio centenar de membros da comunidade educativa -profesorado, alumnado entre 12 e 16 anos, persoal non docente…-, nunha aposta única dende o ensino público para educar na igualdade dende unha aprendizaxe cooperativa e interdisciplinar.

TEI. Titoría Entre Iguais

08/11/2016 10:30
08/11/2016 11:20
Etc/GMT+1

O martes día 8 ás 10,30h. acto den entrega de carnets do proxecto TEI.

Roteiro Castelao

03/12/2015 09:00
03/12/2015 14:25
Etc/GMT+1

 

En Pontevedra con Castelao

 

O alumnado de 4º ESO desprazarase este xoves día 3 ata Pontevedra para saber máis

deste insigne persoeiro da cultura galega, cuxa obra deben estudar no presente

trimestre. Visitarase o espazo Castelao do Museo de Pontevedra, que tanta relación

ten co rianxeiro, onde terán a oportunidade de realizar actividades a partir da súa

obra gráfica. Máis tarde e acompañados por un guía do Concello, efectuarase o

Roteiro Castelao, o cal consiste nun paseo pola parte histórica da cidade visitando

todos aqueles lugares relacionados con este pontevedrés de adopción.

 

 

 

 

CHARLA "NAVEGA CON RUMBO"

23/02/2015 12:45
23/02/2015 14:25
Etc/GMT+1

O día 23 de febreiro de 2015 teremos dúas charlas informativas impartidas por un enxeñeiro informático para explicarlles aos alumn@s a  utilización responsable e segura de internet.

Os alumnos de 1º e 2º da ESO asistirán en horario de 12,45 ata 13,35h.

Os alumnos de 3º e 4º ESO  asistirán en horario de 13,35 ata 14,25h.

Magosto 2014

10/11/2014 16:00
10/11/2014 17:40
Etc/GMT+1

o vindeiro  luns día 10 de novembro celebraremos o magosto.

Os alumn@s de 4º da ESO serán coma sempre os encargados de facer os preparativos e asar marabillosamente as castañas que cada un de nós levaremos ao instituto.

Entroido2012

>

sentímolo, flash non está dispoñible.

sentímolo, flash non está dispoñible.

Contando contos aos cativos

19 de decembro de 2011

O luns 19 cinco alumnas do instituto foron a contarlles  uns contos aos cativos de 3 anos do CEIP  A Pedra.

Susana López Romero e Ángela Villanueva González contaron  2 contos: "A vaca que puxo un ovo" e "Lobo Buzú está namorado"

Iria Rosas Regueira e Lucía Fernández Amoedo contaron  2 contos : " O incrible neno devorador de libros" e  ¿Onde perdeu Lúa a risa?

María Mercedes Pretel González contoulles o conto : " Aínda nada?"

No  segundo trimestre voltaremos con máis historias para contarlles.

Distribuir contido