Secretaría

Axudas para alumnado con necesidades específicas de apoio educativo

Enviado por iesproval o Mér, 2015-09-16 17:09

O alumnado con discapacidade, trastorno de conducta, TDAH ou altas capacidades pode solicitar unha bolsa para recibir apoio pedagóxico ou logopédico fora do centro.

A solicitude pódese entregar na secretaría do centro ata o día 30 de setembro de 2015.

O impreso xérase na sede electrónica do Ministerio de Educación e hai que realizar un rexistro previo.

Unha vez feito o rexistro, co nome de usuario e o contrasinal obtido, pódese iniciar o trámite da solicitude.

Preme no enlace que segue para iniciar o procedemento:

https://sede.educacion.gob.es/tramite/login/inicio.jjsp?idConvocatoria=680

( categories: )

Datas de entrega de notas e matrícula

Enviado por iesproval o Mér, 2015-09-02 22:34

Entrega de notas 2º de Bacharelato: Xoves 3, ás 10.30 h

Entrega de notas ESO, 1º de Bacharelato e FP básica: Luns 7, ás 10.30 h 

Os alumnos que deben devolver libros de texto terán que darllos ao titor no momento da entrega de  notas. Deberán ter o nome do alumno (pode ser escrito nunha folla dentro de cada exemplar)

As datas de matrícula recomendadas son:

Bacharelato: Luns 7 de setembro

3º e 4º ESO: Martes 8 de setembro

Resto dos cursos: Mércores 9 de setembro

O prazo de matrícula remata o xoves 10 de setembro.

( categories: )

Axudas para a adquisición do material escolar para o curso 2015/16

Enviado por iesproval o Mér, 2015-09-02 06:53

 

No DOG do 1 de setembro de 2015 publicouse a Orde que regula estas axudas.

- Están dirixidas ao alumnado que cursa educación primaria, educación secundaria obrigatoria ou educación especial nun centro sostido con fondos públicos.

- Prazo: do 02/09/2015 ao 01/10/2015.

- Renda per cápita: A renda per cápita da unidade familiar debe ser igual ou inferior a 5.400 €. A estes efectos tense en conta a renda correspondente ó exercicio fiscal do 2013 (casiñas 366+374 divididas entre o nº de membros que integran a unidade familiar).

- O alumnado en situación de garda ou tutela da Xunta de Galicia terá dereito á axuda, con independencia da situación familiar e do nivel de renda.

- Contía da axuda: 50 € por alumno/a.

- Determinación da unidade familiar: A data de referencia para determinar a composición da unidade familiar é o 31/12/2013.

- Impreso de solicitude: Pode descargarse aquí ou recollelo na conserxería e presentalo na secretaría do centro.

- Documentación que debe acompañar a solicitude:

  • Copia do libro de familia no que figuren todos os membros da unidade familiar a 31/12/2015. No caso de non telo pode presentarse outra documentación como certificado ou volante de convivencia, informe dos servicios sociais ou sentenza xudicial de separación ou divorcio e/ou convenio regulador onde conste a custodia do/a causante.
  • Se non autorizan a consulta telemática dos datos de identidade: Copia do DNI/NIE de todos os membros da unidade familiar.
  • Se non autorizan a consulta telemática dos datos fiscais: Declaración da Renda das Persoas Físicas do 2013 ou certificado tributario de imputacións.
  • Se algún dos membros da unidade familiar ten un grao de discapacidade igual ou superior ao 33% deberá presentar a documentación acreditativa.
  • O alumnado en tutela ou garda legal da Xunta de Galicia deberá presentar a resolución acreditativa do acollemento ou certificado do centro de menores.
( categories: )

Convocadas as axudas para a adquisición de material escolar

Enviado por iesproval o Mér, 2015-09-02 06:46

No DOG de 1 de setembro de 2015 publicouse a Orde que regula estas axudas.Tamén está resumido no Portal de Educación da Xunta.

Están dirixidas ao alumnado que cursa educación primaria, educación secundaria obrigatoria ou educación especial nun centro sostido con fondos públicos.

Mais información picando aquí

( categories: )

Aberto o prazo para a contratación do servizo de cafetería para o curso 2015-2016

Enviado por iesproval o Mér, 2015-06-17 15:07

 

Con data de hoxe, 17 de xuño de 2015, queda exposto no taboleiro de anuncios da secretaría do IES Escolas Proval o Prego de Cláusulas polas que se ha de rexer a explotación da cafetería deste centro no vindeiro curso 2015-2016. Queda asemesmo depositado na Secretaría deste centro, e a dispor dos licitantes, a Instrucción 4/2015, do 1 de xuño de 2015, para a contratación do servizo de xestión e explotación da cafetaría en centros docentes non universitarios dependentes da Consellería que contén as normas para a adxudicación do contrato.

O prazo para a recepción das ofertas de licitación quedará aberto durante un periodo de quince días hábiles, resolvéndose o concurso antes do 31 de xullo.

Daniel Mulet Pérez, director do IES Escolas Proval

Pódense consultar o Prego de Cláusulas e a Folla de especificacións técnicas nos arquivos adxuntos.

 

( categories: )

Corrección de erros no listado de libros de texto

Enviado por iesproval o Mar, 2014-07-22 22:48

Advertido un erro no ISBN do libro de texto de Ciencias Naturais de 1º de ESO, procédese a consignar o número correcto:

ISBN: 978-84-6780046-3

( categories: )

Aberto o prazo para a contratación do servizo de cafetería para o curso 2014-2015

Enviado por iesproval o Xov, 2014-06-19 16:03

 

Con data de hoxe, 19 de Xuño, queda exposto no taboleiro de anuncios da secretaría do IES Escolas Proval o Prego de Cláusulas polas que se ha de rexer a explotación da cafetería deste centro no vindeiro curso 2014-2015. Queda asemesmo depositado na Secretaría deste centro, e a dispor dos licitantes, o documento que contén as “Condicións para a contratación do servizo de xestión e explotación da cafetería en centros docentes dependentes da Consellería”.

O prazo para a recepción das ofertas de licitación quedará aberto dende esta data ata o vindeiro 19 de xullo do 2014, resolvéndose o concurso antes do 31 de xullo.

Pódese consultar o Prego de Cláusulas no arquivo adxunto.

( categories: )

Listaxes de admisión de alumnos de ESO e Bacharelato para o curso 2014-2015

Enviado por iesproval o Lun, 2014-04-28 16:36

Adxunto, arquivo pdf coas listaxes de admisión de alumnos e alumnas de ESO e Bacharelato para o curso académico 2014-2015

( categories: )

Axudas para a realización de formación en linguas extranxeiras no ano 2014

Enviado por iesproval o Xov, 2014-04-10 16:04

No Diario Oficial de Galicia do 27 de marzo convócanse estas axudas, e hai un mes de prazo para solicitalas.

Pode consultalo clicando aquí

( categories: )

ADMISIÓN DE ALUMNADO PARA O CURSO 2014-2015 (ESO ou Bacharelato)

Enviado por iesproval o Ven, 2014-02-28 13:33

 INSTRUCCIÓNS PARA SOLICITUDE DE ADMISIÓN DE ALUMNADO PARA O CURSO 2014/15 EN ESO OU BACHARELATO

  • Solicitude de admisión, Anexo II , cumprimentado e asinado (non cubrir o apartado da renda). No caso de non haber prazas para todos os solicitantes, o centro avisará ás familias para que entreguen a documentación necesaria no prazo do 24/03/2014 ao 03/04/2014.
  • Certificado no que conste o nome e curso no que está matriculado/a no curso actual 2013/14.
  • Fotocopia do DNI do/a alumno/a
  • Fotocopia do DNI da persoa que asine a solicitude de admisión. (pai, nai ou titor/a).

Toda a documentación deberá ser entregada na secretaría do centro en horario de atención ao público (09:00 a 14:00 h.) no prazo do 1 ao 20 de marzo.

Como arquivos adxuntos achéganse : listaxe de vacantes e Nota informativa da Delegación Territorial sobre o Proceso de Admisión de alumnos para o curso 2014-2015

( categories: )
Distribuir contido