Skip to Content

Oferta Educativa e marco horario

Ensinanzas que se imparten no Instituto

Oferta Educativa 2023-24

  •  Educación Secundaria e Bacharelato

ESO (EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA)

Mañás de 8:45 a 14:30 e luns de 16:30 a 18:10 h.

1º ESO Grupos A+B
2º ESO Grupos A+B
3º ESO/PDC Grupos A+B+C(PDC)
4º ESO/PDC Grupos A+B+C(PDC)

BACHARELATO

Mañás de 8:45 a 14:30 e luns de 16:30 a 18:10 h.

1º Bacharelato

1 grupo de Bacharelato Ciencias

1 grupo de Bacharelato de Humanidades e ciencias sociais   

2º Bacharelato

1 grupo Bacharelato Ciencias

1 grupo de Bacharelato de Humanidades e ciencias sociais   

EDUCACIÓN SECUNDARIA ADULTOS

Luns a venres de 18:10 a 22:20 h.

ESA

1 grupo ESA 1º/3º (1º cuadrimestre)

1 grupo ESA 2º/4º (2º cuadrimestre)

 

  •  Ciclos Formativos de FP
Familia profesional Administración
C.F. Grao Medio 1º Xestión Administrativa 2º Xestión Administrativa
C.F. Grao Superior 1º Administración e Finanzas 2º Administración e Finanzas
Familia profesional Electrónica
FP Básica Informática e Comunicacións
C.F. Grao Medio 1º Instalacións de Telecomunicacións 2º Instalacións de Telecomunicacións
C.F. Grao Superior 1º Mantemento Electrónico 2º Mantemento Electrónico

  

Familia profesional Administración
C.F. Grao Medio  Xestión Administrativa. (Modular parcial) Orientación do centro:
Grupo/curso Módulo Sesións semanais
Inglés (MP0156) 6
Op Adtvas de Compravenda (MP0438) 5
Tratamento informático (MP0440) 10
Empresa e administración (MP0439) 5
Op. Adtvas de Recursos Humáns (MP0442) 5
Empresa na aula (MP0446) 6
Tratamento documentación contable (MP0443) 4
 
Familia profesional Electrónica
C.F.Grao Medio

Instalacións de telecomunicacións. (oferta parcial rotatoria a distancia)

Orientación do centro para cursar a 2 anos + FCT

Grupo/curso Módulo Sesións semanais
Electrónica aplicada (MP0359)  10
Infraestruturas comúns de telecomunicació ns en vivendas e edificios (MP0237)  5
Formación e orientación laboral (MP0366)  4
Instalacións domóticas (MP0238)  5
Circuito pechado de televisión e seguridade electrónica (MP0364) 6
Infraestructuras comúns de telecomunicacións (MP0237)  5

 

 

 

Distribuir contido


by Dr. Radut