Secretaría

Horario atención ao público da Secretaría

Enviado por iesproval o Sáb, 2017-10-28 12:13

  O horario de atención ao público da Secretaría é de luns a venres de 9 a 14 horas.

( categories: )

RECOLLIDA DE CERTIFICADOS E INFORMACIÓN

Enviado por iesproval o Xov, 2017-10-26 12:59

Seguindo a normativa vixente recollida na Ley Orgánica 15/1999 do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, non se entregará documentación nin se revelará información, agás ó titular ou persoa debidamente autorizada por este, ou representante legal no caso de menores.

 

 

( categories: )

Liñas de autobús

Enviado por iesproval o Xov, 2016-03-31 18:33

Poden consultarse os horarios e percorridos na ligazón.

( categories: )

Calendario de exames da avaliación extraordinaria 1º bacharelato

Enviado por iesproval o Xov, 2022-06-16 13:12

Poden consultar o calendario de exmes da avaliación final extraordinaria para 1º de bacharelato prememdo na seguinte ligazón.

( categories: )

Cualificación probas libres para obter o título de Técnico en Xestión Administrativa

Enviado por iesproval o Dom, 2022-06-12 22:48

Poden comprobar as cualificacións das probas libres 2021-22 para a obtención do título de Técnico en Xestión Administrtiva (CMADG01) premendo na seguinte ligazón 

( categories: )

Calendario de exames 1º FPB

Enviado por iesproval o Xov, 2022-06-02 20:28

Poden visualizar o calendario de exames para o alumnado con perda de avaliación continua, premendo nesta ligazón.

( categories: )

Solicitude de matrícula en ESA

Enviado por iesproval o Xov, 2022-05-26 08:45

Para solicitaren praza en Educación Secundaria de Adultos no IES Escolas Proval no curso 2022-23, poden descargar o impreso de matrícula (xunto coas indicacións da documentación adicional que deben entregar) premendo na seguinte ligazón

Presentación:

Lugar: secretaría do instituto en horario de 9:00 a 14:00 h.

Prazo: do 1 ao 15 de xuño de 2022 (ambos inclusive)

 

 

 

( categories: )

Axudas fondo de libros e material escolar 2022-23

Enviado por iesproval o Mar, 2022-05-24 11:38

Publicada a convocatoria do fondo solidario de libros de texto e axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado na ESO no curso 2022-23.

Presentación:

Poderá facerse o trámite de forma presencial na secretaría do centro de 9:00 a 14:00 horas entregando os Anexos I e II (abaixo adxuntos) ou a través da sede electrónica dende desde o 19 de maio ao 22 de xuño de 2022.

  • Procedemento ED330B
  • Código do centro 36015184

 

Lexislación: 

  • Orde do 29 de abril de 2022 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2022/23 (códigos de procedemento ED330B, ED330G e ED330H), DOG 18/5/2022
  • Extracto da Orde do 29 de abril

Máis información nas seguintes ligazóns:

 

( categories: )

Información Coronavirus

Enviado por iesproval o Mar, 2021-02-23 15:16

Estimadas familias:

Para calquera información que nos queiran transmitir relacionada coa COVID-19, rogamos que se poñan en contacto con nós a través do número de móbil 681200817 (preferiblemente) ou do número 886110365. O resto dos documentos relacionados poden visualizalos na parte ssuperior esquerda  desta páxina.

Lembren realizar diariamente antes de saír da casa a “Enquisa de autoavaliación” para comprobar se teñen algún síntoma da covid-19. No caso de telo, cómpre ficar na casa, pórse en contacto co EquipoCovid do instituto (nos números abaixo indicados) para comunicar a ausencia e, sobre todo, chamar ao centro de saúde correspondente parar falar directamente co/a pediatra (antes dos 15 anos) ou médico de cabeceira. 

Grazas, EquipoCovid do Proval.

( categories: )

Distribución de máscaras entre o alumnado

Enviado por iesproval o Mar, 2020-11-17 12:13

A Consellería de Cultura, Educación e Universidade vén de publicar a Orde do 6 de novembro de 2020 pola que se regulan os criterios e o procedemento de distribución de máscaras entre o alumnado matriculado   nos niveis de ensino obrigatorio e educación especial.

Beneficiarios

1. O alumnado ao que se lle condeceu a axuda para adquirir material escolar no curso 20/21 (non necesita facer solicitude, pois o centro xa lle asigna as máscaras directamente no prazo establecido). 
2. O alumnado que non foi beneficiario da axuda para material escolar, conforme aos criterios
    a) Pertencente a familias cunha renda per cápita igual ou inferior a 6.000 €.
    b) Estar matriculado en educación especial, estar suxeito á tutela da Xunta de Galicia ou ter unha 
        discapacidade igual ou superior ao 65%.

Prazo para de solicitude: Do 16 ao 27 de novembro (Secretaría do centro 9:00-14:00 h.)

Procedemento:

1. Descargar e cubrir o impreso de solicitude (Anexo I) e entregalo no centro (tamén poden recollelo en papel no centro).
2. Entregar documentación complementaria (sempre e cando non fora xa entregada xunto á solicitude de material escolar do curso 2020/21): 
a) Impreso cos datos dos membros computables da unidade familiar (Anexo II)
b) Copia do libro de familia ou equivalente (todos os membros da unidade familiar)
c) Certificado do grao de discapacidade
d) Documentación xustificativa da situación de violencia de xénero no ámbito familiar
e) Resolución xudicial de incapacitación con patria potestade prorrogada ou rehabilitada 
f) Resolución administrativa ou xudicial acreditativa da situación de acollemento 
g) Certificado de convivencia, volante de convivencia ou informe dos servizos sociais ou do órgano equivalente do concello onde resida a familia, no caso de que o pai e a nai ou o titor ou titores carezan de DNI e NIE. 

IMPORTANTE: O centro comezará coa repartición de máscaras a partir do día 27 de novembro directamente entre os beneficiarios da axuda de material escolar; o restante alumnado solicitante terá que agardar á resolución da Xunta.

( categories: )
Distribuir contido