Teléfono
 
881 938200

Correo electrónico
 
ies.mugardos@edu.xunta.gal

Enderezo
 
Rúa do Cristo s/n

  15620 Mugardos (A Coruña)

 

                  

PLATAFORMAS E AULAS VIRTUAIS
        EDIXGAL MOODLE ABALAR  
           
  RADIO  REDES   VIDEOCONFERENCIA 
 

   

        

Novas

Entrega dos equipamentos EDIXGAL

 

Unha bóla para o silencio

 

 

Reunión das familias coas titorías

  1.º e 2º ESO  3º. e 4.º ESO - FPB - 1.º Bach.  
               

Bo Nadal, 2017

 

Campaña de Nadal

Un ano máis está en marcha a recollida de
alimentos non perecedeiros

con destino a Cáritas-Mugardos.
As achegas poden depositarse na mesa
situada diante das oficinas do instituto.
Moitas grazas!

 

Contras as violencias machistas

 

Na véspera do Día Internacional para a eliminación da violencia contra as mulleres, o alumnado de 2º, 3º, 4º ESO e 1º bacharelato asistiu a unha charla coas integrantes do Patronato Concepción Arenal. O acto estivo integrado na campaña En negro, contra as violencias.

Tamén se proxectou o video coordinado polas profesoras Olga Cabalar e Begoña Allegue sobre os estereotipos machistas na publicidade. Observade con atención como se trataba á muller hai tan só unhas décadas e como o alumnado da ESO e Bac. lle deron a volta.

Invitación ás familias: A educación a debate (CFR-FERROL)

dirección do CFR de Ferrol ten o pracer de convidalos/as a asistir á primeira xornada dos Encontros “A educación a debate” dirixidos ao profesorado e ás familias que terá lugar o luns 27 de novembro de 18:00 a 20:00 horas nas instalacións do CFR (http://www.edu.xunta.gal/portal/cfrferrol/748).
O tema a tratar nesta primeira xornada é “ os deberes escolares” .

Invitacións ás familias para as xornadas "A educación a debate" no CFR-Ferrol

A dirección do CFR de Ferrol ten o pracer de convidalos/as a asistir á primeira xornada dos Encontros “A educación a debate” dirixidos ao profesorado e ás familias que terá lugar o luns 27 de novembro de 18:00 a 20:00 horas nas instalacións do CFR (http://www.edu.xunta.gal/portal/cfrferrol/748).
O tema a tratar nesta primeira xornada é “ os deberes escolares” .

Recepción ás familias (26 de setembro)

Calendario de setembro

 

2.º Bacharelato

 

EXAMES

Venres, 1 de setembro
Luns, 4 de setembro

Ver horario

ENTREGA DE NOTAS

Martes, 5 de setembro

11:00 horas

RECLAMACIÓNS

Martes, 5 de setembro
Mércores, 6 de setembro

Ata as 14:00 horas

Normativa

ABAU (www.ciug.gal)

 

Prematrícula no centro

Mércores, 6 de setembro

- Solicitude
- Taxas

Probas

Martes, 12 de setembro
Mércores, 13 de setembro
Xoves, 14 de setembro

   Horario das probas

 

ESO
1.º Bacharelato
Educación de Adultos (ESA)

 

EXAMES

Venres, 1 de setembro

Luns, 4 de setembro

Ver horario

ENTREGA DE NOTAS

Mércores, 6 de setembro

11:00 horas

RECLAMACIÓNS

Mércores, 6 de setembro

Xoves, 7 de setembro

 

Ata as 14:00 horas

Matrícula (do 1 ao 10 de setembro)

 

ESO (2º, 3.º e 4.º)
Bacharelato (1.º e 2º.)

Mércores 6
Xoves, 7
Venres, 8

Sobres de matrícula

Adultos

Do 1 ao 10 de setembro

 

FP Básica

Ata o 10 de setembro

 

 

Comezo do curso 2017-2018

ESO
BAC
FPB

Presentación
Lección inaugural
Comezo do transporte escolar

Venres, 15 de setembro

12:00 – 14:25 horas

Adultos

Presentación

Luns, 25 de setembro

16:30 horas

Familias

Recepción da dirección

Martes, 26 de setembro

18:15 horas

Incorporación ao proxecto Educación Dixital (E-DIXGAL)

O IES de Mugardos foi admitido para participar no proxecto EDIXGAL,
a partir do curso 2017-2018, en 1.º e 2.º ESO

 

Ao alumnado destes cursos proporcionaráselles de xeito gratuíto un ordenador convertible de 12 polgadas para acceder na aula e na casa ao un denominado Entorno Virtual de Aprendizaxe (EVA). Nela atoparán os recursos dixitais fornecidos pola Consellería ou creados polo profesorado. Trátase principalmente de libros dixitais e actividades interactivas.

Unha das consecuencias desta incorporación ao programa EDIXGAL é a exclusión do alumnado de 1.º e 2.º ESO da participación no FONDO SOLIDARIO de libros de texto. Non obstante, os libros de texto cos que conta o centro e as familias tamén se poderán empregar como complemento e apoio. Por outra banda, manténse o dereito á axuda para adquirir material escolar.

O acceso á plataforma virtual de aprendizaxe é posible a través de calquera equipo con conexión a internet coas claves de acceso que lle serán entregadas ao alumnado no centro. Tamén existe a posibilidade de utilizar na casa o mesmo ordenador portátil que se emprega na aula mediante unha solitude de préstamo. As familias comprometeranse ao coidado e correcta utilización do equipamento coa finalidade educativa para o que é cedido. A utilización do ordenador portátil e das ferramentas e contidos dixitais instalados é gratuíta.

O alumnado pode acceder ao material dixital tanto a través dunha conexión a internet (online) como dende o seu ordenador portátil (offline). Deste xeito, garántese que os alumnos e as alumnas que non dispoñan de conexión á rede desde as súas casas poidan seguir o curso sen dificultade. De feito, todo o avance que realicen sen conexión será actualizado de maneira automática na plataforma en canto o ordenador volva ter conexión de rede.

 

Información sobre o proxecto EDIXGAL no Espazo Abalar

Entorno virtual de aprendizaxe (EVA)  (usuario: edixgal; contrasinal: edixgal)

Convocatoria do Proxecto Educación Dixital EDixgal para o curso 2017/2018

Resolución provisional da convocatoria (20/07/2017)

 

 

 

Fondo solidario de libros de texto (ESO) - Listaxe provisional

Listaxes definitivas do fondo solidario de libros de texto para o curso 2017/2018:

 Solicitudes admitidas

Solicitudes excluídas

 

 

+ Información sobre libros de texto:

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesdemugardos/?q=node/1566

 

Ampliación da oferta educativa: CICLO DE FP BÁSICA

O Diario Oficial de Galicia publica no día de hoxe a ORDE do 14 de xuño de 2017 pola que se actualiza a oferta de formación profesional do sistema educativo, polo réxime ordinario, en centros públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso académico 2017/18 na que se recolle a ampliación da oferta educativa do IES de Mugardos coa autorización para impartir un ciclo formatito de Formación Profesional Básica de "Agroxardinaría e composicións florais" en réxime de estudos presenciais.

Desde a dirección do centro queremos manifestar o noso recoñecemento á Consellería de Educación pola aprobación desta demanda do noso Consello Escolar. Asemade, de xeito especial, agradecemos o apoio constante e colaboración imprescindible do Concello de Mugardos e Grupos Municipais para a tramitación e consecución deste proxecto.

Agroxardinaría e composicións florais

Que se aprende a facer?
Elaborar composicións con flores e plantas e realizar operacións auxiliares en cultivos, en produción de planta en invernadoiros ou en centros de xardinaría, colaborando na preparación do terreo e na implantación e o mantemento de xardíns, parques e zonas verdes, operando coa calidade indicada, cumprindo as normas de prevención de riscos laborais e protección ambiental correspondentes, e comunicándose oralmente e por escrito en linguas galega e castelá, así como nalgunha lingua estranxeira.

En que ámbitos se traballa?
Traballos auxiliares na elaboración de composicións con flores e plantas en empresas dedicadas á ornamentación floral e/ou decoración de espazos e eventos. Tamén desenvolven a súa actividade profesional na área de produción e/ou na área de ambiente en grandes, medianas e pequenas empresas, tanto públicas como privadas, dedicadas ao cultivo agrícola, á produción de plantas e á instalación e o mantemento de xardíns e zonas verdes.

Están, ademais, capacitadas para realizar tratamentos praguicidas de nivel básico, segundo a actividade regulada pola normativa correspondente.

Que ocupacións desempeñan?
Peón agrícola; peón agropecuario; peón en horticultura; peón en fruticultura; peón en cultivos herbáceos; peón en cultivos de flor cortada; peón de xardinaría; peón de viveiro; peón de centros de xardinaría; peón de campos deportivos; peón de floraría; auxiliar de floraría; auxiliar de almacén de flores.

 

Máis información

Club de lectura (adultos). Visita á casa-museo de Wenceslao Fernández Flórez

    

O club de lectura de adultos, formado por nais de alumnos, profesores e persoal non docente, realizou a última sesión na Casa-Museo de Wenceslao Fernández Flórez. A visita non sería o mesmo sen a recepción de Alicia, a anfitrioa da casa, que nos recibiu e acompañou cunha magnífica exposición sobre o escritor e a súa obra. Á sombra da "fraga-xardín" de vila Florentina en Cecebre (Cambre), a conversa amena e distentida xirou arredor da obra El bosque animado.

O club retomará as súas actividades o próximo outono coa obra Volvoreta, agasallo da Fundación WFF. Grazás!!!

Graduación 2.º Bacharelato, promoción 2015-2017

 Este martes, 23 de maio, celebramos a tradicional graduación de 2.º bacharelato correspondente á promoción 2015-2017. O propio alumnado organizou e amenizou o acto con visionado das imaxes do seu paso polo centro e excursións realizadas. Contou coa intervención das profesores titoras Chelo Gundín e Verónica P. Rouco que ademais encargáronse de entregar os boletíns académicos. 

Finalmente, salientamos a mención das dúas matrículas de honor aos alumnos Pablo Javier Rañales e Alba Brage nas modalidades de bacharelato de humanidades e ciencias, respectivamente.

Moita sorte, bachareis. Parabéns!!!

Escala na Escola (Programa de excelencia)

   

 As tardes dos martes (15:10-16:10) continúan en marcha as actividades do club científico do programa de excelencia "Escala na Escola". O alumnado inscrito de 2.º e 3º ESO realizan neste período varios obradoiros e prácticas nos laboratorios e aula de tecnoloxía. Na última sesión asistiron a unha demostración práctica de impresión 3D. Participan todos os departamentos científicos, coordinados pola profesora Covadonga Rodríguez-Moldes.

Seguimento da folga (9 de marzo)

 
A xornada de folga de hoxe tivo un seguimento no IES de Mugardos
do 100% do alumnado e o 47% do profesorado.

 
 

Ligazóns:

Prensa:

 

En marcha os programas PROA, Escala na Escola e Igualdade

Esta semana asinamos coa Consellería os denominados Contratos-Programa que son actuacións solicitadas polos centros para a consecución duns obxectivos determinados. Entre estas programas figura a Programa de Reforzo, Orientación e Apoio (PROA) dirixido ao alumnado de 1.º e 2º ESO e para o que contamos cunha docente nova no centro.

Outro programa céntrase na promoción da igualdade que se está a desenvolver a través das titorías coordinado polo departamento de Orientación. Moitas das súas actuacións encádranse no proxecto de centro deste curso arredor da coeducación, a visibilización da mulleres e a loita contra a violencia de xénero.

E tamén está en marcha o programa de excelencia Escala na Escola que nesta ocasión, coa cordinación da profesora Covadonga Rodríguez-Moldes, se convertirá nun club de científico. Entre a súa programación figuran obradoiros de anamorfoses e hologramas, prácticas de laboratorio e impresión 3D. Ademais, abre a aula de matemáticas nos recreos dos venres para xogar e experimentar coas actividades propostas.

 

Distribuir contido