Relación provisional de centros seleccionados na convocatoria para participar no proxecto E-DIXGAL

Xov, 20/07/2017 - 11:09

Xúntase a relación provisional de centros seleccionados na convocatoria para participar no proxecto Educación Dixital E-DIXGAL conforme ao baremo que figura no punto décmo da Resolución do 22 de maio de 2017.

  • Establécese un prazo de dez días hábiles para que os centros interesados podan efectuar as posibles reclamacións e renuncias.