Lista de admitidos e excluídos no proceso de admisión

Tralo proceso de baremación para decidir a admisión a 1º de bacharelato para o curso 2017/18, a lista provisional de admitidos/excluídos no IES Canido é a seguinte:

 

1º Bacharelato Ciencias

 

 

 

Apelidos e nome

 

Admitido/a

 
 

1

Picallo García, Candela

Si

 

2

Soler Calvo, Alba

Non

 

3

Santalla Prieto, Cecilia

Non

 

 

1º Bacharelato Humanidades e Ciencias Sociais

 

 

 

Apelidos e nome

 

Admitido/a

 
 

1

Costoya Soto, Antonio

Si

 

2

González Santalla, Brais

Si

 

3

Ruvira Rodríguez, Carmen

Si

 

4

Sequeiro Fernández-Couto, Carla

Si

 

5

Sanjurjo Martínez, Brais

Si

 

6

Loureiro Cela, Lucía

Non

 

7

Riego Varela, Javier

Non

 

8

Cabaleiro Alvariño, Christian

Non

 

Fomentando os hábitos de vida saudables e a actividade física

 

O venres, coincidindo coa véspera das vacacións, os alumnos de 1º e 2º de ESO do noso centro participaron nunha actividade organizada pola empresa xestora das instalacións deportivas municipais, BeOne A Malata. A actividade, centrada arredor da zumba e o body combat, desenvolveuse no ximnasio do centro e contou coa colaboración da comunidade educativa, tanto de profesores como de persoal non docente.

Podedes ver algunha foto máis da actividade na páxina en Facebook de BeOne A Malata

 

 

 

María Gabía Rascado acudiu á entrega dos Premios Extraordinarios de Bacharelato

Tirada da Voz

Foto da nova na Voz de Galicia

 

A ex-alumna do IES Canido María Gabía Rascado recibiu o premio extraordinario de bacharelato no acto de entrega que se celebrou o pasado venres 24 de marzo no Gaiás.

No acto, ao que tamén asistiu o director do noso centro, o presidente da Xunta de Galicia entregou os premios extraordinarios de Bacharelato, FP, Música, Danza e Artes Plásticas. Na categoría de Bacharelato outorgáronse 20 premios, aos que se presentaron case 360 dos mellores alumnos galegos. Digno de salientar é que María foi a única alumna que sobrepasou 28 puntos de 30 posibles na proba, que constou no seu caso de exames de Análise de Texto, Inglés e Latín.

 

 

A nova apareceu na TVG e na Voz de Galicia, entre outros medios.

Aviso sobre a Admisión do Alumnado para o curso 2017/18

 

Todas as solicitudes de admisión de alumnado para cursar 1º, 2º, 3º, 4º de ESO e 2º de Bacharelato foron admitidas.

As persoas que solicitasen a admisión en 1º de Bacharelato terán que achegar a documentación acreditativa dos criterios de admisión para procecer á baremación.

Esta documentación entregarase na secretaría do centro  acompañada dunha copia da solicitude de admisión dende o día 23 de marzo ata o 5 de abril, ambos os dous inclusive.

Fase Zonal do Club de Debate 2016/17

 

Alumnos de 4º de ESO e 1º de Bacharelato do IES Canido participan coa súa profesora Carmen Cuesta na fase zonal do Club de Debate, organizado polos servizos de Normalización Lingüística dos concellos implicados.

Desde o centro desexámoslles moita sorte e agardamos que pasen á Fase Final.

Máis información, no Diario de Ferrol:

 

Instrucións para a realización no curso 2016/17 da avaliación de bacharelato para o acceso á Universidade (ABAU) para 2017/18

A Consellería vén de publicar o borrador de resolución conxunta da Secretaría Xeral de Universidades e da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa do 21 de febreiro de 2017 pola que se ditan instrucións para a realización, dentro do curso 2016/2017, da avaliación de bacharelato para o acceso á Universidade (ABAU) para o curso 2017/2018.

Ligazón ao texto da resolución:

Resolución conxunta

Entroido 2017

 

 Primavera, de Arcimboldo

 

Mentres montamos o vídeo coas actividades deste ano, enmarcadas no tema "O Mundo da Pintura", podedes ver un chisco do que se fixo na seguinte ligazón:

 

Ya es Carnaval en los colegios de Ferrol

Éxito das nosas alumnas no III Certame Literario Carmela Loureiro

 

As nosas alumnas Sara Romaní Yáñez e Cristina Vidal Beceiro resultaron galardoadas cun 1º Premio e un Accésit no III Certame Literario Carmela Loureiro. Compartimos a nota enviada desde a área de Normalización Lingüística do Concello de Ferrol:

 

Os membros do xurado do III Certame Literario Carmela Loureiro, convocado polo Concello de Ferrol e a CENL,

 • Xil López Sánchez. representante da CENL,
 • María Canosa, escritora
 • Roi Saiz Mallo , representante do alumnado
 • Clara Vizoso García, representante do alumnado
 • Álvaro Montes Celeiro, concelleiro de Normalización Lingüística

Acordaron conceder os seguintes premios e accésits, seleccionados entre os 82 traballos presentados ao citado certame

 

MICRORRELATOS

 

Categoría A, 3º ciclo de Educación primaria

Primeiro premio

Viva a igualdade, Alejandra Fernández Armada CPR Ludy

 

Accésits

O debuxo, Ariadna Gómez Méndez CPR Belén

A bolboreta sen ás, Sofía Sanjurjo López, CEIP Pazos.

 

Categoría B, 1º ciclo da ESO

Primeiro premio

Como te esquecín, meu medo, Lucía Pérez Serantes, IES Fernando Esquío

Accésits

Entre catro paredes, Paula Soto Rodríguez, IES Saturnino Montojo

 

Categoría C, 2º ciclo da ESO

Primeiro premio

Contemplación libre, Sara Romaní Yáñez, IES Canido, 3º ESO

Accésit A Marcha, de Cristina Vidal Beceiro, IES Canido

 

Categoría D, bacharelato, ciclos formativos

Primeiro premio

Utopías, Nerea Calvo Beceiro, IES Leixa 2º BAC

Accésit A inxenuidade dos máis teimudo, IES Concepción Arenal

 

MICROPOESÍA

Categoría A, 3º ciclo de E. primaria.

Primeiro premio

A realidade, Blanca Fraga Rodríguez, Cª de María

Accésit

Escribo, Angélica Piñeiro Díaz, CPR LUDY

 

Categoría B, 1º ciclo da ESO

Vexo un mundo debuxado, Nerea Arroyo Salgado, IES Fene

Accésit

Amizade eternal , Iker Fernández Arroyo, CPR Sagrado Corazón,

 

Categoría C, 2º ciclo da ESO

Primeiro premio

Marea escura da vida, MaríaPillado Rico,CPR Sagrado Corazón

Accésit

O océano dos teu ollos, Laura Suárez Quintela, IES Saturnino Montojo

 

Categoría D, bacharelato e ciclos formativos

Primeiro premio

Namorado o tempo, IES Concepción Arenal

Accésit

Liberdade, Irene Ebang Late, IES Carvalho Calero

 

MICROTEATRO

Categoría D, bacharelato e ciclos formativos

Primeiro premio

A noite sen estrelecer, IES Concepción Arenal

 

Accésits

O que esconden os sorrisos, Seda Nikoghosyan, IES Saturnino Montojo

O primeiro amor, Alexia Calvo García, IES Carvalho Calero

Nada é real, Javier Dopico Vilanueva, IES Carvalho Calero

Admisión 2017-18

NORMATIVA APLICABLE

 

 • Decreto 254/2012 do 13 de decembro (DOG 26 de decembro de 2012) pola que se regula a admisión do alumnado en centros sostidos con fondos públicos
 • Orde do 12 de marzo de 2013 (DOG do 15 de marzo de 2013) pola que se desenvolve o procedemento para admisión de alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos

 

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

 

Dende o día 1 ao 20 de marzo (ambos inclusive).

 

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DOS CRITERIOS DE ADMISIÓN

 

No caso de que existan máis solicitudes que prazas vacantes, a dirección do centro abrirá un prazo de 10 días hábiles contados a partires dos 2 días seguintes ao remate do prazo para presentar as solicitudes de admisión (dende o día 23 de marzo ata o 5 de abril, ambos os dous inclusive), para que se poda presentar a documentación xustificativa dos méritos alegados para a aplicación do baremo.A dita documentación irá acompañada dunha copia da solicitude de admisión.

 

LUGAR DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

 

Presentarase unha única solicitude na secretaría do centro indicado como primeira opción, na que poderán relacionar outros SEIS centros por orde de preferencia.

 

Tamén poderán presentar solicitude mediante formulario normalizado a través da aplicación de xestión do proceso ADMISIONALUMNADO (https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado)

 

En calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común utilizando o formulario normalizado

 

DOCUMENTOS A PRESENTAR

 1. Impreso de solicitude de admisión (facilitado polo centro, modelo ED550B Anexo II) que tamén estará dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia na aplicación “ADMISIÓNALUMNADO” (https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado) e na páxina web da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
 2. Copia do DNI da persoa solicitante e dos membros computables da unidade familiar cando no formulario denegue a súa consulta
 3. Documento acreditativo do requisito de idade do/da alumno/a

Copia do DNI do alumno/a ou copia da folla do libro de familia onde conste inscrito/a o/a alumno/a ou calquera outro documento oficial que acredite a identidade

 1. Certificado de matrícula expedido polo centro onde esté cursando estudos o/a interesado/a
 2. Convenio regulador ou resolución xudicial de separación xudicial ou divorcio, se é o caso (orixinal e copia)

 

RESOLUCIÓN PROVISIONAL E DEFINITIVA DE ADMITIDOS/AS E NON ADMITIDOS/AS

 

As listaxes provisionais de alumnado admitido e non admitido publicaranse con anterioridade ao 25 de abril e poderán ser obxecto de reclamación ante o Consello Escolar do centro no prazo de 5 días hábiles contados a partir do seguinte ao da súa publicación.

 

As listaxes definitivas de alumnado admitido e non admitido publicarase con anterioridade ao 15 de maio, e poderán ser obxecto de recurso de alzada ante a Xefatura Territorial da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación.

 

FORMALIZACIÓN DA MATRÍCULA

 

 • PRAZO ORDINARIO para ESO e BACHARELATO: do 25 de xuño ao 10 de xullo
 • PRAZO EXTRAORDINARIO para ESO e BACHARELATO: do 1 ao 10 de setembro

 

O calendario para a matrícula, especificado por cursos e niveis, será publicado nos taboleiros de anuncios do centro. Se finalizado o prazo, o alumnado non formalizou a matrícula, decaerá no dereito á praza obtida.

 

 

 

Xornadas de portas abertas. Visitas ao I.E.S. Canido

XORNADAS DE PORTAS ABERTAS- VISITAS AO IES CANIDO

dirixidas a Pais / Nais / Titores legais de alumnos de 6º de PRIMARIA e 4º ESO de distintos centros educativos de Ferrol

 

LUNS 13 DE FEBREIRO.-  CEIP Almirante Juan de Lángara, CPR San Rosendo, CPR Valle Inclán I, IES Ferrol Vello (17h no IES Canido)      

 

MARTES 14 DE FEBREIRO.-     CEIP Cruceiro de Canido (16,30h no CEIP Cruceiro de Canido e posterior visita ao IES Canido), CEIP A Laxe, CPR Plurilingüe Cristo Rey, CPI Atios (17h no IES Canido)

 

*Ofreceremos a posibilidade de acudir a pais/nais/titores legais (e aos seus fillos)doutros centros e de escoller o día no que teñan mellor dispoñibilidade, polo que pode haber cambios nos centros que nos visitan cada un dos días.

** Outros centros aos que se propón a visita: IES de Catabois, CPR Compañía de María, CPR Plurilingüe Jesús Maestro.

Luns e martes 13 e 14 de febreiro (ás 17,00h no IES Canido)       

PROGRAMA DA REUNIÓN

DIRIXIDA A

Pais / Nais / Titores legais de alumnos

RELATORES

Membros do Equipo Directivo e profesorado do IES Canido

CONTIDO

 • Presentación
 • Normas de organización e funcionamento
 • Organización da ESO/BACHARELATO
 • Respostas ás cuestións expostas polos asistentes

DURACIÓN APROXIMADA

1/2 hora

REUNIÓN ADICIONAL

 • Visita as instalacións do IES Canido a partir das 17:30 horas, rúa Navegantes s/n (ao lado da Igrexa de San Rosendo)
 • Visita a:

o    Salón de Actos

o    Aula de Educación Plástica e Visual

o    Aula-Taller de Tecnoloxía

o    Ximnasio

o    Biblioteca do centro

o    Aula de referencia con audiovisuais

o    Aula de Informática

o    Aula de Música

o    Laboratorio de idiomas

o    Laboratorio de Física

o    Laboratorio de Química

o    Laboratorio de Bioloxía

o    Laboratorio de Xeoloxía

o    Cafetería do centro

 

Alerta laranxa por refachos de vento superiores aos 90-100 Km/h en toda Galicia- 3 de febreiro

Compartimos o anuncio da Consellería de Cultura, Educación e O.U. no portal educativo:

A Axencia Estatal de Meteoroloxía e Meteogalicia alertan dun fenómeno meteorolóxico adverso de nivel laranxadende as 15 horas en adiante (aproximadamente) do venres 3 de febreiro de 2017, por refachos de vento superiores aos 90-100 km/h que afectarán a toda Galicia.

 Ante a devandita situación de risco, a Comisión Escolar de Alertas acordou a suspensión das actividades no exterior a partir das 15.00h (tanto escolares como extraescolares) das instalacións do centro escolar situados en tódolos concellos de Galicia, con seguimento das condicións climáticas.

Para o caso de que as circunstancias da localidade onde se atopa un centro supuxesen un risco maior, os/as directores/as poderán adoptar as decisións oportunas respecto das actividades no exterior do centro educativo ou sobre as actividades extraescolares.

 A información meteorolóxica poderá ser consultada a través da páxina web do CAE 112 (www.axega112.org) .

 

 

Ligazón ao documento da Dirección Xeral de Emerxencias e Interior: Alerta Laranxa por Vento

Acto de lembranza das vítimas do Holocausto

Alumnos do noso centro participaron nos actos do Concello de Ferrol con motivo do Día Internacional das Vítimas do Holocausto Nazi.

 

Máis información, en La Voz de Galicia

Visita a Navantia

Os alumnos de 4º de ESO das materias Economía e Iniciación á Actividade Emprendedora e Empresarial(IAEE) visitaron o mércores 18 as instalacións de Navantia-Ferrol.

Viaxe a Viena

Deixámosvos o vídeo da viaxe a Viena que fixo en decembro o alumnado de Psicoloxía e Historia da Arte de 2º de bacharelato

I Lonxa Xuvenil do Concello de Ferrol

Os alumnos de 4º de ESO do noso centro gañaron o 3º premio co seu proxecto Ferrol Art Revolution na I Lonxa Xuvenil organizada pola Concellería de Mocidade do Concello de Ferrol. No acto celebrado esta mañá no Teatro Jofre participaron xunto con compañeiros dos institutos Carvalho Calero, Sofía Casanova, Catabois, Ferrol Vello, Saturnino Montojo e Concepción Arenal.

Máis información, en Ferrol 360

Convocatoria das Probas de Acceso a Ciclos Medios e Superiores de FP

A Consellería de Educación da Xunta de Galicia vén de publicar a Orde pola que se convocan probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional do sistema educativo para o ano 2017. Os prazos de presentación de solicitudes son:

 • Para Ciclos Superiores, do 6 ao 15 de febreiro, ambos os dous incluídos.

 

 • Para Ciclos Medios, do 13 ao 23 de marzo, ambos os dous incluídos.

 

A información completa, no DOG do 5 de xaneiro de 2017.

 

 

 

Visita á casa de Otero Pedrayo e ás Termas de Outariz

Os alumnos de 4º de ESO fixeron unha viaxe cultural o pasado mércores día 7. Visitaron no concello de Amoeiro a Casa Grande de Cimadevila, residencia do escritor Ramón Otero Pedrayo e no concello de Ourense as Termas de Outariz . Foron acompañados polos seus profesores de Lingua e Literatura Galega e Xeografía e Historia, Manuela García e Francisco Martínez.

Día Internacional da Eliminación da Violencia contra as Mulleres

Deixámosvos dúas fotos do traballo levado a cabo polo noso alumnado para conmemorar esta data:

 

Eleccións ao Consello Escolar 2016

 

Lembramos á comunidade educativa do noso centro o horario das eleccións ao Consello Escolar deste xoves, 24 de novembro:

 

Colectivo

Lugar

Hora

Alumnado Aulas respectivas 8:30-15:00
PAS Secretaría 13:20-15:00
Profesorado Sala de Profesores 13:00-13:20
Nais e pais

Salón de Actos

13:00-15:00 e 19:00-21:00

 

A proclamación dos representantes electos terá lugar o venres 25.

English Week-2016

English Week

 

Un grupo de 25 alumnas e alumnos de 3º da ESO do IES Canido asistiron durante unha semana á Inmersión Lingüística "English Week" na residencia dos Peares. Aprenderon moitas cousas e tiveron unha experiencia inesquecible.

Distribuir contido