Fondo solidario de libros de texto

LISTAXES PROVISIONAIS DE SOLICITUDES ADMITIDAS E EXCLUÍDAS

Tal e como recolle a orde que regula o fondo solidario de libros de texto para o curso 2018/19, os interesados poderán reclamar durante os dous días hábiles seguintes ao da publicación das listaxes, ás que se accede nas seguintes ligazóns:

Fondo solidario de libros de texto 2018/2019

LISTAXES PROVISIONAIS E DEFINITIVAS DE SOLICITUDES ADMITIDAS E EXCLUÍDAS

 

Segundo a orde da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria que regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar para o curso 2018/2019, no caso de que o centro non fixe os seus propios prazos,as datas para os trámites que indicamos a continuación son:

 • 12 DE XULLO: publicación da listaxe PROVISIONAL de solicitudes admitidas e excluídas. As causas de exclusión son: presentación fóra de prazo, falta de emenda das deficiencias da solicitude e/ou da documentación; falta de devolución dos libros de texto recibidos do fondo solidario ou adquiridos con axuda nos cursos anteriores. As persoas interesadas poderán reclamar nos dous días seguintes.
 • 14 de SETEMBRO: publicación da listaxe DEFINITIVA de solicitudes admitidas coa asignación de libros e, no seu caso, o número de libros complementarios que correspondan. Tamén se incluirán as solicitudes excluídas.
 • 17 de SETEMBRO- 27 de SETEMBRO: entrega de libros e de vales para adquirir material escolar.

Remate da formación dos mediadores

Alumnos voluntarios do noso centro veñen de rematar a formación como mediadores, impartida no marco do PFPP que levamos a cabo os dous últimos cursos. En Canido hai canteira, tamén para a mediación.

Fin de curso 2017/18

Reproducimos a circular enviada a todas as familias por medio do alumnado:

Ferrol , 6 de xuño de 2018

Estimados pais/nais/titores legais:

O motivo da presente é informalos/as das actividades de fin do curso 2017-2018.

 • O último día de clases será o xoves 21 de xuño. Ese día o horario de saída do centro será o habitual. O transporte escolar funcionará como cada xoves.


 • Os boletíns de notas entregaranse o martes 26 de xuño ás 10:00 horas nas aulas respectivas, xunto coa información correspondente ás competencias clave. Non hai transporte escolar para o día da recollida de boletíns.


 • Os boletíns de cualificacións levan o cuño do centro en relevo, para evitar falsificacións. Tamén poden comprobar a evolución académica do seu fillo/a a través de Abalar Móbil e do espazo ABALAR http://www.edu.xunta.es/espazoAbalar .


 • O mesmo día da entrega de boletíns os alumnos beneficiarios de libros do Fondo Solidariodeben entregalos ao titor, que supervisará a correcta devolución. No caso de ter materias pendentes poderán conservar os libros de ditas materias ata setembro, cando serán obrigatoriamente devoltos. Os libros pertencentes á ANPA serán recollidos por esta tamén ese día no salón de actos.


 • A MATRÍCULA ordinaria de xuño para o alumno que aproba todo está establecida como segue:

 • 1º ESOmartes 26, mércores 27, xoves 28 de XUÑO

 • 2º ESO venres 29 de XUÑO e luns 2 de XULLO

 • 3º ESO venres 29 de XUÑO e luns 2 de XULLO

 • 4º ESO martes 3 e mércores 4 de XULLO

 • 1º BAC e 2ºBAC mércores 4, xoves 5 e venres 6 de XULLO


 • A listaxe de libros de texto para o vindeiro curso publicarase na web e tamén no taboleiro do instituto.


 • Os exames da convocatoria extraordinaria de Setembro celebraranse os primeiros días de setembro. Publicarase o calendario/horario na web http://www.edu.xunta.es/centros/iescanido e tamén no taboleiro do instituto seguindo o indicado na Orde que aproba o calendario escolar para o curso 2018/19, pendente de publicar no DOG.


 • A data de entrega de notas así como o período de matrícula para o alumnado da convocatoria extraordinaria de setembro publicaranse na web e no taboleiro do centro.

O equipo directivo e o Claustro de profesores deséxanlles un feliz verán

Distribuir contido