Novas

REUNIÓNS COAS FAMILIAS DE 1º ESO

O martes 8 de setembro terá lugar unha reunión informativa para os pais/nais/titores do alumnado de 1º ESO nas seguintes quendas:

 

1ª quenda: 18:00

2ª quenda: 19:30

 

Pregamos acudir sen o acompañamento dos rapaces e rapazas para evitarmos aglomeracións e, se é posible, a asistencia de só un dos proxenitores.

 

Moitas grazas pola súa comprensión e colaboración!

PUBLICACIÓN DAS ADAPTACIÓNS DAS PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS

As adaptacións realizadas nas programacións didácticas pódense atopar na sección correspondente a cada departamento.

Nelas poderán consultar:

- Os estándares e competencias imprescindibles que se desenvolverán durante o terceiro trimestre.

- Os criterios de avaliación e cualificación final na avaliación ordinaria.

- Os criterios para a recuperación das materias pendentes.

INFORME SOBRE A 3ª AVALIACIÓN DE 2º DE BACHARELATO

No seguinte enlace podedes consultar os criteiros de avaliación e cualificación que se aplicarán durante o terceiro trimestre nas materias de 2º de Bacharelato.

INFORMACIÓN ACTUALIZADA SOBRE OS CRITERIOS DE AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN

INFORME 2º BAC

AVISO IMPORTANTE SOBRE ABALAR

Debido ás circunstancias actuais estase utilizando o espazo Abalar como canle de comunicación principal coas familias. No caso de detectar erros ou problemas na recepción das notificacións ou das cualificacións, pregamos que se poñan en contacto co centro a través do correo electrónico (ies.canido@edu.xunta.gal) para solucionalos o antes posible.

INFORMES SOBRE OS CONTIDOS DA 2ª AVALIACIÓN

Por mor das circunstancias excepcionais que estamos a vivir, o profesorado tivo que poñer as cualificacións do alumnado co traballo e probas realizadas ata o día da suspensión das aulas, como así o indicou a Consellería de Educación.

 

Como moitos contidos traballados durante a segunda avaliación quedaron pendentes de avaliar, pretendemos aclarar as posibles dúbidas do alumnado sobre se debe seguir repasándoos ou debe centrarse en contidos novos. Por iso, nos seguintes enlaces atópase dispoñible a información do profesorado de cada materia sobre se eses contidos pasan a formar parte da terceira avaliación e ser obxecto dalgún tipo de proba ou ben xa se consideran avaliados.

 

O martes 14 de abril comezaremos a terceira avaliación a distancia. Informaremos á volta da Semana Santa da organización das clases, pero sempre tendo en conta que aínda non temos ningunha certeza por parte das autoridades de como se vai desenvolver o resto do curso. Toda a información proporcionada fica supeditada aos posibles cambios debidos á situación actual.

 

Para calquera dúbida, estaremos á súa disposición no correo electrónico do centro: ies.canido@edu.xunta.es

 

Moitas grazas e moito ánimo!

 

INFORME 1º ESO A

INFORME 1º ESO B

INFORME 2º ESO A          INFORME LINGUA GALEGA 2º ESO

INFORME 2º ESO B

INFORME 3º ESO A          INFORME LINGUA GALEGA 3º ESO          INFORME PLÁSTICA 3º ESO

INFORME 3º ESO B

INFORME 4º ESO A

INFORME 4º ESO B

INFORME 1º BAC A

INFORME 1º BAC B

INFORME PFB

 

Distribuir contido