Skip to Content

Documentos

Documentos funcionamento centro.

Relación de documentos do centro aprobados polo Claustro e polo Consello Escolar

 Proxecto educativo do IES de Canido.

Plan de actividades complementarias

Plan de igualdade.

Plan dixital de centro.

 

 

Calendario exames finais 2º bacharelato

CALENDARIO EXAMES FINAIS - 2º BAC (maio-2024)

 

Mércores 8

8:30 - 10:00

Matemáticas II (aula 2º Bac A)

Matemáticas Aplic. CCSS (aula 2º Bac B)

Latín (desdobre 2) (2º BAC A e B)

10:10 – 11:40

Química (desdobre 3)

Historia da Arte (aula 2º Bac B)

Xeografía (aula 2º Bac A) (2º Bac A e B)

12:10 – 13:40

Historia da Filosofía (salón de actos) (2º Bac A e B)

 

Xoves 9

8:30 -10:00

Inglés (salón de actos) (2º Bac A e B)

10:10 - 11:40

Métodos Estatísticos e Numéricos (aula 2º Bac A)

Psicoloxía (salón de actos) (2º Bac A e B)

Tecnoloxía Industrial II (aula tec.) (2º Bac A e B)

12:10 - 13:40

Lingua castelá (salón de actos) (2º Bac A e B)

 

Venres 10

8:30 – 10:00

Lingua galega (salón de actos) (2º Bac A e B)

10:10 – 11:40

Historia de España (salón de actos) (2º Bac A e B)

12:10 – 13:40

Bioloxía (2º Bac A)

Economía da Empresa (2º Bac B)

Física (Desdobre 3) (2º Bac A)

Acceso programacións

As familias e o alumnado poden consultar as programacións na aplicación Proens.

Proens

Unha vez aberta hai que seleccionar no menú que está a esquerda "Acceso público".

Ábrese unha páxina onde hai que encher os campos

  • "Centro", IES Canido ou 15021470;
  • "Ensinanza", ESO ou Bacharelato;
  • "Curso";
  • "Materia";
  • "Réxime", Réxime xeral-ordinario

e clicar "Buscar Programacións" ou "Buscar Concreción Curricular".

Se pulsamos en "Buscar Programacións" aparece o acceso á programación solicitada.

Por exemplo, para acceder á materia de química de 2º de bacharelato no IES de Canido sería

Proens_cuberto

 

Pulsando na lupa accédese a todos os apartados da programación.

Por outra banda, na web do centro pódese acceder ás programacións indo ao departamento correspondente na columna da esquerda na sección "Departamentos".

 

Plan dixital do centro

Distribuir contido


by Dr. Radut