Skip to Content

Acceso programacións

As familias e o alumnado poden consultar as programacións na aplicación Proens.

Proens

Unha vez aberta hai que seleccionar no menú que está a esquerda "Acceso público".

Ábrese unha páxina onde hai que encher os campos

  • "Centro", IES Canido ou 15021470;
  • "Ensinanza", ESO ou Bacharelato;
  • "Curso";
  • "Materia";
  • "Réxime", Réxime xeral-ordinario

e clicar "Buscar Programacións" ou "Buscar Concreción Curricular".

Se pulsamos en "Buscar Programacións" aparece o acceso á programación solicitada.

Por exemplo, para acceder á materia de química de 2º de bacharelato no IES de Canido sería

Proens_cuberto

 

Pulsando na lupa accédese a todos os apartados da programación.

Por outra banda, na web do centro pódese acceder ás programacións indo ao departamento correspondente na columna da esquerda na sección "Departamentos".

 page | by Dr. Radut