Skip to Content

Permisos e licenzas

ANEXO V (Solicitude á Dirección).

Enlace ao PDF autoeditábel ao Anexo V

PERMISOS

 •  Permiso por falecemento, accidente ou enfermidade grave, hospitalización ou intervención cirúrxica dun/dunha familiar. 
 •  Permiso por traslado de domicilio. 
 •  Permiso para exames finais, probas definitivas de aptitude e probas selectivas no ámbito do emprego público
 •  Permiso para exames prenatais e preparación ao parto 
 •  Permiso para tratamentos de fecundación asistida
 •  Permisos para o cumprimento de deberes inescusábeis de carácter público ou persoal, de deberes relacionados coa conciliación da vida familiar e laboral e máis de asistencia a consultas e revisións médicas   
 •  Permiso para asuntos persoais
 •  Imprevistos

ANEXO IV (Solicitude á Xefatura Territorial)

Enlace ao PDF autoeditábel do Anexo IV

PERMISOS

 •  Permiso por lactación 
 •  Permiso polo nacemento de fillos/as que deban permanecer hospitalizados/as
 •  Permiso por matrimonio ou unión de feito 
 •  Permiso por accidente ou enfermidades moi graves 
 •  Permiso por parto 
 •  Permiso por adopción ou acollemento
 •  Permiso do outro proxenitor por nacemento, acollemento ou adopción dun fillo/a
 •  Permiso por violencia de xénero

 LICENZAS

 •  Licenza por asuntos propios 
 •  Licenza por enfermidade propia
 •  (I.T.)
 •  Licenza por risco durante o embarazo ou o período de lactación natural
 •  Licenza por estudos 
 •  Licenza para a participación en proxectos ou programas de cooperación para o desenvolvemento e de acción humanitaria 
 •  Licenza para supostos de hospitalización prolongada

 REDUCIÓNS DE XORNADA

 •  Redución de xornada por coidado dun/dunha familiar 
 •  Redución de xornada por coidado de fillo/a menor que padeza cancro ou outra enfermidade grave
 •  Redución de xornada por violencia de xénero
 •  Redución de xornada por garda legal
 •  Redución de xornada por interese particular
Distribuir contido


by Dr. Radut