Xeografía e historia

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2019/20

Premendo no seguinte enlace podedes consultar as adaptacións realizadas na programación do departamento de Xeografía e Historia por mor das condicións sanitarias derivadas do COVID-19.

  1º ESO    2º ESO 
  3º ESO   4º ESO

1º BACHARELATO

HISTORIA 2º BAC

AFONDAMENTO 2º BAC

HISTORIA DA ARTE 2º BAC

XEOGRAFÍA 2º BAC

PFB

AVISO SOBRE O TRABALLO DA TERCEIRA AVALIACIÓN

O alumnado do profesor Ángel Gutiérrez deberá realizar durante a terceira avaliación os seguintes traballos e envialos á dirección de correo electrónico:

angelgutiferrol@gmail.com

 

Historia 1º de Bacharelato:

O alumnado deberá redactar un traballo sobre o tema seguinte:

O crack do 29 e a Gran Depresión

 

Historia de España 2º de Bacharelato:

O alumnado que desexe subir nota deberá redactar un traballo sobre o tema seguinte:

A Revolución liberal en España

O alumnado que deba recuperar a materia deberá redactar un traballo sobre o tema seguinte:

A Ilustración en España

 

Xeografía 2º de Bacharelato:

O alumnado que desexe subir nota deberá redactar un traballo sobre o tema seguinte:

A evolución xeomorfolóxica da Península Ibérica

Distribuir contido