AVISO RELATIVO SOBRE AO FONDO DE LIBROS

AS LISTAXES PROVISIONAIS DE SOLICITUDES ADMITIDAS E EXCLUÍDAS PARA A PARTICIPACIÓN NO FONDO DE LIBROS FARANSE PÚBLICAS NOS TABOLEIROS DO CENTRO O 17 DE XULLO. OS SOLICITANTES DE AXUDAS EXCLUÍDAS PODERÁN PRESENTAR NO PRAZO DE DOUS DÍAS HÁBILES (ATA O 21 DE XULLO) AS OPORTUNAS RECLAMACIÓNS NA SECRETARÍA DO CENTRO.

MATRÍCULA ORDINARIA DE XUÑO

 

DATAS MATRÍCULA ORDINARIA DE XUÑO

 

1º ESO         1-2 de xullo
2º ESO 3 de xullo
3º ESO 6 de xullo
4º ESO 7 de xullo
1º BACH 8-9 de xullo
2º BACH 10 de xullo

 

DOCUMENTACIÓN ESIXIDA PARA FORMALIZAR A MARÍCULA DA ESO

Impreso de matrícula debidamente cuberto e asinado

Dúas fotografías de tamaño carné

Fotocopia do DNI do alumno/a e, de non ter, fotocopia do libro de familia

Fotocopia da tarxeta sanitaria do alumno/a

Certificado de estudos (só se procede doutro centro educativo)

 

DOCUMENTACIÓN ESIXIDA PARA FORMALIZAR A MARÍCULA DE BACHARELATO

Impreso de matrícula debidamente cuberto e asinado

Dúas fotografías de tamaño carné

Fotocopia do DNI do alumno/a e, de non ter, fotocopia do libro de familia

Fotocopia da tarxeta sanitaria do alumno/a

Certificado de estudos (só se procede doutro centro educativo)

 

A listaxe de libros de texto para o vindeiro curso publicarase na web e tamén no taboleiro do instituto.

 

Os exames da convocatoria extraordinaria de Setembrocelebraranse os primeiros días de setembro.Publicarase

o calendario/horario na web do centro e tamén no taboleiro do instituto.

 

A data de entrega de notas así como o período de matrícula para o alumnado da convocatoria extraordinaria de

setembro publicaranse na web e no taboleiro do centro.

 

 

 

 

 

PROCESO DE ADMISIÓN EN CICLOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL. CURSO 2020-2021

Saíron publicadas as instrucións do proceso de admisión para os ciclos de formación profesional de grado medio e superior. Pódense consultar na seguinte LIGAZÓN

LISTAXES DEFINITIVAS DE ADMISIÓN

Xa poden ser consultadas no propio centro as listaxes definitivas do procedemento de admisión para o curso 2020-2021.

FIN DE CURSO: ENTREGA DE BOLETÍNS, RECOLLIDA DE LIBROS E DATAS DE MATRÍCULA

O mércores 17 de xuño ás 9:00 poden acudir ao centro para recoller aquel material que quedou nas aulas. 

A entrega de boletíns de notas e devolución dos libros do Fondo solidario terá lugar o xoves 25 de xuño no mesmo horario e nas aulas de referencia. 

A continuación devolveranse os libros da AMPA no salón de actos. 

As cualificacións publicaranse en Abalar o venres 26 de xuño ás 12:00. 

A matrícula do curso 2020-2021 formalizarase do 1 ao 10 de xullo. Publicaranse as datas de matrícula de cada curso na páxina web do centro.

                        

                                HORARIO DE ENTREGA DE BOLETÍNS

HORA

CURSO

9:00

3º ESO B (desde o nº 1 ata o nº 13  incluídos)

9:15

3º ESO A (desde o nº 1 ata o nº 16 incluídos)

9:25

1º BAC A (desde o nº 1 ata o nº 16  incluídos)

9:40

3º ESO B (desde o nº 14 ata o nº 29 incluídos)

10:00

3º ESO A (desde o nº 17  ata o nº 31 incluídos)

10:10

1º BAC A (desdeo nº17  ata o nº 28  incluídos)

10:20

1º ESO A (desde o nº 1 ata nº 16 incluídos)

10:30

PFB (todo o grupo)

10:45

4º ESO A (desde o nº 1 ata o nº 12  incluídos)

10:55

1º BAC B (desde o nº 1 ata o nº 12 incluídos )

11:05

1º ESO A (desde o nº 17 ata o nº 33 incluídos)

11:30

4º ESO A (desde o nº13 ata o nº 25  incluídos)

11:40

1º BAC B (desde o nº 13 ata o nº 24  incluídos)

12:00

2º ESO A (todo o grupo)

12:15

4º ESO B (desde o nº 1 ata o nº 11 incluídos)

12:40

1º ESO B (desde o nº 1 ata o nº 16 incluídos)

13:00

4º ESO B (desde o nº 12 s ata o nº 22 incluídos)

13:10

2º ESO B (todo o grupo)

13:40

1º ESO B (desde o nº 17 ata o nº 31 incluídos)

Distribuir contido