Skip to Content

Comisión de Convivencia

ACOSO ESCOLAR A TRAVÉS DAS NOVAS TECNOLOXÍAS

O pasado venres 11 de febreiro puidemos levar a cabo a charla "O acoso escolar a través das novas tecnoloxías", impartida pola Garda Civil, e organizada dentro do Plan Director para a convivencia e mellora da seguridade nos centros educativos e as súas contornas. Os obxectivos que se pretenden acadar coas actuacións recollidas no Plan Director son todos aqueles que procuran dar respostas coordinadas e eficaces a todas as cuestións relacionadas coa seguridade do alumnado nos centros educativos e os seus arredores, os que fortalecen a cooperación policial coas autoridades educativas, os que pretenden mellorar o coñecemento que a poboación escolar posúe sobre os recursos policiais ou os que fomentan nos rapaces o respecto polos dereitos fundamentais. 

TITORÍA ENTRE IGUAIS

O pasado día 24 de marzo aprobouse no claustro o programa TEI (Titoría entre iguais) e que xa se está a desenvolver desde o segundo trimestre co alumnado de 1º e 3º ESO. O programa de “Titoría entre iguais” trata de sensibilizar contra o acoso escolar e promove un modelo de relación entre compañeiros e compañeiras baseado no respecto mutuo, a corresponsabilidade e a solidariedade. Alumnado de 1º de ESO será titorizado por un compañeiro ou compañeira de 3º de ESO, que estará preto del ou dela coa finalidade de axudalo na súa integración no centro, diminuír a súa inseguridade, resolver os conflitos mediante o diálogo, actuar como referente para a mellora da autoestima e diminuír os desequilibrios de forzas que orixinan a violencia e o acoso.

Ante as circunstancias actuais e debido a necesidade de continuar cos protocolos Covid, tivo que ser adaptado e o obxectivo para este curso é inicialo no centro con actividades de sensibilización e de convivencia dentro do grupo, a desenvolver nas sesións de titoría. Coa aprobación do claustro do dito program, o noso IES A SANGRIÑA entra a formar parte da gran Rede Nacional de centros TEI, na que están implantando o Programa de Andrés Bellido (psicólogo) creador deste método que se desenvolve en mais de 1000 centros de toda España para a mellora da convivencia, prevención da violencia e acoso escolar.

Para obter máis información sobre o programa TEI e o problema do acoso escolar, recomendamos o visionado do programa á carta de RTVE "Crónicas", dedicado ao acoso escolar.

Plan de igualdade

PLAN DE IGUALDADE

No adxunto pódese consultar e descargar o Plan de igualdade do IES A Sangriña, aprobado no ano académico 2019 - 2020.

O Plan de igualdade (ou plan coeducativo) é un documento programático a través do cal os centros educativos poden recoller as medidas de acción positiva para abordar a promoción da igualdade entre mulleres e homes e para sensibilizar, previr e intervir fronte á violencia machista, que inclúe a violencia de xénero e a LGBTIfobia.

O IES A Sangriña en negro

Distribuir contido


by Dr. Radut