2ª AVALIACIÓN: RESULTADOS EN ABALAR MÓBIL

RESULTADOS DA SEGUNDA AVALIACIÓN

A partir do día 3 de abril pódense consultar telemáticamente os resultados do alumnado en ABALAR MÓBIL. Para iso é preciso que aquelas familias que inda non teñan instalada a aplicación no seu teléfono o fagan. Teñan persente que ten que será no móbil que teñan comunicado ao centro educativo. 

Para instalar a aplicación sigan os pasos indicados na seguinte GUÍA PARA RESPONSABLES

En caso de dúbidas envíen un correo a cpi.castroverde@edu.xunta.es

Para calquera problema ou consulta poden chamar aos seguintes números: 982870175, 982870181 ou 982870179.

 

TRABALLO PARA O ALUMNADO A REALIZAR DURANTE A CUARENTENA

Neste espazo pódense consultar as actividades que o profesorado vai actualizando periódicamente durante estes días de cuarentena. 

INFANTIL

PRIMARIA
PRIMEIRO MÚSICA
SEGUNDO INGLÉS
TERCEIRO RELIXIÓN
CUARTO E.F.
QUINTO SEXTO

 SECUNDARIA

LINGUA GALEGA INGLÉS
BIOLOXÍA E XEOLOXÍA LINGUA CASTELÁ
FRANCÉS LATÍN
EDUCACIÓN FÍSICA TECNOLOXÍA
MATEMÁTICAS 1º

MÚSICA 4º

PLÁSTICA E VISUAL MATEMÁTICAS 2º, 3º E 4º
INFORMÁTICA ECONOMÍA
RELIXIÓN FÍSICA E QUÍMICA
MÚSICA 3º MÚSICA 2º
T.I.C. 4º XEOGRAFÍA E HISTORIA
VALORES ÉTICOS  

Estas tarefas, propostas para non interromper o proceso formativo, non son avaliables. De ter dúbidas ou precisar calquera tipo de axuda para a súa resolución poden contactar nos correos electrónicos facilitados nas diferentes materias ou, de non ser posible, no correo do centro cpi.castroverde@edu.xunta.gal.  En caso de non poder contactar por correo electrónico poden chamar ao 982870175 ou 982870179 de 10 a 13 horas.

Moito ánimo a toda a comunidade educativa! 

ACTIVIDADES PARA O PERÍODO DO 16 ao 27 DE MARZO

En breve poderanse consultar aquí as actividades de cada curso e materia. A Consellería está actualizando as webs dinámicas así que o servizo estará interrompido durante todo o sábado 14 de marzo. Moitas grazas pola vosa comprensión.

 

Seccions Bilingües Música 2º de ESO-1-2020

 


 

The Orchestra

 


 

 

Aprende sobre a Orquestra e practica Inglés co alumnado de 2º da E.S.O.

 

 

 

 

Distribuir contenido