WHAT'S THE ROLE OF OUR PETS ON LOCKDOWN?

A PROJECT WITH OUR STUDENTS IN 2nd ESO.

Who is your best confidant on  lockdown?

Students in 2nd ESO show us their personal lives  with an essential base in their emotions, their pets.These days, animals have become  their best close friends, the one with whom we laugh, cry or vent.

 

ADMISIÓN DE ALUMNADO

Abrese de novo o proceso de admisión de alumnado entre os días 11 e 18 de maio de 2020. Poden facer a solicitude de tres formas:

1.De forma telemática: https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado/

2. Cubrindo o documento que se achega e remitíndoo a cpi.castroverde@edu.xunta.es

3. Presencialmente, solicitando cita previa no teléfono 982870175.

Xunto coa solicitude precisamos que nos remitan copia do DNI ou copia do libro de familia (de todas as follas con inscripcións).

Aclaración: o proceso de admisión é unicamente para o alumnado que non estivera matriculado no centro con anterioridade (non confundir coa matrícula da que xa se informará no seu momento a todas as familias a través de AbalarMóbil e nesta Web)

HOW DO YOU FEEL IN THE LOCKDOWN?

English Origami project 1st and 2ndESO 

 

Feelings of our students: sadness, happiness, frustruation, responsability, confusión, fear or hope are some of them. A cocktail of emotions that will help to understand them  better.

Distribuir contenido