Proxecto de formación no centro

LIÑAS DE ACTUACIÓN PARA O CURSO 2021/2022

PLAN DE FORMACIÓN PERMANENTE DO PROFESORADO

Os PFPP terán como finalidade a actualización e o perfeccionamento das competencias
profesionais docentes, para a mellora da calidade da educación e dos resultados
escolares do alumnado, en consonancia coas iniciativas impulsadas en relación co
sistema educativo de Galicia.

 

LIÑAS DE ACTUACIÓN

·        

Acción titorial: convivencia escolar e clima da aula. Saúde e benestar emocional. Educación inclusiva e coeducativa.

·        

Plan dixital do centro. Integración didáctica das TIC. Traballo colaborativo en rede a
través de espazos virtuais. Educación dixital.

·        

Plan dixital do centro. Integración didáctica das TIC. Traballo colaborativo en rede a
través de espazos virtuais. Educación dixital.

FORMACIÓN EN INTEGRACIÓN SENSORIAL

O 1 de xuño ás 17:00 horas terá lugar unha conferencia sobre Integración Sensorial. Está organizada por unha mamá de educación infantil á que damos as grazas polas súas xestións.  A información sobre a charla está no seguinte DOCUMENTO.

CURSO-TALLER DE FOTOGRAFÍA CREATIVA CO TELÉFONO MÓBIL

O  día 5 DE MAIO de 2021 a partir da 16:25 horas no patio cuberto do CPI Plurilingüe de Castroverde terá lugar un taller de fotografía creativa  para familias co teléfono móbil. Os días 3 e 4 de maio celebrarase o mesmo taller para o profesorado. Será impartido pola fotógrafa de Castroverde María Nogueira.

As nais ou pais que desexen asistir deben inscribirse chamando ao teléfono 982870175 deixando os seus datos e un teléfono de contacto.

No taller ensinaranse  "trucos fáciles" que axudarán a mellorar as fotos realizadas co teléfono propio dun xeito práctico. As persoas interesadas deben  avisar o antes posible dado o límite de aistentes.

 

MARLENE HORNA NO CPI PLURILINGÜE DE CASTROVERDE

O 9 de decembro de 2020 o profesorado recibiu formación para as especificidades e necesidades educativas do alumnado TEA. Tamén se tratou a educación inclusiva para todo tipo de alumnado con diversidade funcional.  Agradecemos a Marlene Horna a proximidade e calidade da súa exposición. Esta formación organizouse dentro do Seminario Permanente de Atención á Diversidade coordinado pola profesora Alicia Rivas Braña.

Distribuir contenido