Novas

TRABALLO PARA O ALUMNADO A REALIZAR DURANTE A CUARENTENA

Neste espazo pódense consultar as actividades que o profesorado vai actualizando periódicamente durante estes días de cuarentena. 

INFANTIL

PRIMARIA
PRIMEIRO MÚSICA
SEGUNDO INGLÉS
TERCEIRO RELIXIÓN
CUARTO E.F.
QUINTO SEXTO

 SECUNDARIA

LINGUA GALEGA INGLÉS
BIOLOXÍA E XEOLOXÍA LINGUA CASTELÁ
FRANCÉS LATÍN
EDUCACIÓN FÍSICA TECNOLOXÍA
MATEMÁTICAS 1º

MÚSICA 4º

PLÁSTICA E VISUAL MATEMÁTICAS 2º, 3º E 4º
INFORMÁTICA ECONOMÍA
RELIXIÓN FÍSICA E QUÍMICA
MÚSICA 3º MÚSICA 2º
T.I.C. 4º XEOGRAFÍA E HISTORIA
VALORES ÉTICOS  

Estas tarefas, propostas para non interromper o proceso formativo, non son avaliables. De ter dúbidas ou precisar calquera tipo de axuda para a súa resolución poden contactar nos correos electrónicos facilitados nas diferentes materias ou, de non ser posible, no correo do centro cpi.castroverde@edu.xunta.gal.  En caso de non poder contactar por correo electrónico poden chamar ao 982870175 ou 982870179 de 10 a 13 horas.

Moito ánimo a toda a comunidade educativa! 

PROGRAMA DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA PRIMAVERA 2020

Axudas destinadas a alumnado de sexto curso de Educación Primaria e segundo curso de Educación Secundaria Obrigatoria para o desenvolvemento dun programa de inmersión lingüística en lingua inglesa en España durante a primavera de 2020.

Con iso, preténdese estimular a práctica oral da lingua inglesa en contornas comunicativas non formais máis dinámicos e atractivos. Así mesmo, dentro das actividades para desenvolver, trataranse temáticas de interese científico e ambiental, e promoverase a convivencia con alumnado doutros lugares de España. Durante o desenvolvemento do programa, a lingua vehicular na que se desenvolverán todas as actividades será o inglés.

ENLACE Á CONVOCATORIA

Distribuir contenido