ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS PROFESIONAIS 2018. LISTAXES DE SOLICITANTES

Publicación das listaxes de solicitantes para participar no procedemento de acreditación de competencias profesionais da convocatoria 2017, con data do 15 de febreiro de 2017.

As listaxes do CIFP A Xunqueira poden consultarse nos seguintes enlaces:

Solicitantes con documentación apta para ser baremada

Solicitantes que precisan enmendar documentación

O prazo para presentar emenda de documentación ou reclamación será do mércores día 21 de febreiro ao venres día 2 de marzo de 2018, ambos os dous incluídos.

Máis información

OFERTA DE EMPREGO: INSTALACIÓN DE TEITOS

Empresa: Techos Vigo

Localidade: Vigo

Descrición: instalación de teitos, pladur e insonorización acústica

Requisitos:

Estar en posesión de titulo homologado de ciclo formativo ou semellante en carpintería.

Menor de 30 anos

Dispoñibilidade para desprazarse a Vigo cada día ao seu posto de traballo e, en casos puntuais, para pernoctar fóra da casa, correndo a empresa con todos os gastos.

Boa actitude e proactividade

Condicións:  ofrécese inicialmente contrato en prácticas como peón de obra, segundo convenio da construcción con posibilidades de promocionar a oficial nun corto prazo, dentro da empresa.

Contacto: info@techosvigo.com

CONVOCATORIA DOS PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE FP

A Consellería de Cultura Educación e Ordenación universitaria convocou os premios extraordinarios de FP para os titulados e tituladas en ciclos formativos de grao superior que remataron estudos no 2017.

Requisitos de participación:

     - Ter cursado estudos de FP de grao superior no curso 2016/17 nalgún centro de Galicia, na modalidade presencial ou a distancia e telos rematado no ano 2017.

     - Ter obtido unha cualificación final do ciclo formativo igual ou superior a 8,50.

Presentación de solicitudes: prazo dun mes a partir do día seguinte a súa publicación no DOG (15 de febreiro). A  solicitude está dispoñible e presentarase a través da sede eléctronica da Xunta de Galicia( https://sede.xunta.gal); opcionalmente pode facerse nun rexistro xeral da Xunta de Galicia.

O premio consiste nunha dotación económica (máximo 850 euros) e un diploma acreditativo e constará nas súas certificacións académicas.

Otorgase un premio extraordinario por familia profesional implantada en Galicia

Máis información

OFERTA DE EMPREGO: MANTEMENTO EN PLANTAS INDUSTRIAIS

Empresa: Diagnostiqa selecciona persoal

Localidade: zona de Pontevedra e arredores.

Descrición do posto: traballos de mantemento preventivo-predictivo en plantas industriais. 

Requisitos: Ciclo Formativo. Valorarase: coñecementos de mecánica e electricidade de equipos industriais; coñecementos e experiencia en técnicas predictivas

Condicións: contrato  a xornada completa.

Contacto: enviar CV a cristina.zoido @diagnostiqa.com

OFERTA DE EMPREGO: CARPINTARÍA

Empresa: Carpintaría Alberto Martínez Domínguez

Localidade: Poio

Descrición: traballo en taller e instalación en obra (vivendas unifamiliares, locais comerciais, cubertas,...)

Requisitos: coñecementos no sector da carpintaría

Preferentemente con PRL de 60 horas

Persoa con actitude e disposición para o traballo

Condicións: incorporación inmediata

Contacto: enviar CV a lual.alberto@yahoo.es

OFERTA DE EMPREGO: PINTURA DE VEHÍCULOS

Empresa: Talleres Veiga S.L.

Localidade: Moaña

Descrición: pintor/a de vehículos para taller.

Requisitos: coñecementos ou experiencia en pintura de vehículos.

Contacto: enviar CV a talleresveiga@yahoo.es

               Tfno.: 986 31 18 86 // 986 31 17 80

XORNADAS HABILIDADES SOCIAIS

 

 

ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS PROFESIONAIS 2018

No documento anexo recóllense preguntas frecuentes e erros máis comúns no procedemento de acreditación de competencias

ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS PROFESIONAIS 2018

A Consellería de Educación convoca o procedemento de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral ou vías non formais de aprendizaxe.

O prazo de presentación de solicitudes abrangue do 10 de xaneiro ao 2 de febreiro de 2018, ambos incluídos. A solicitude cubrirase na aplicación informática subministrada pola Consellería e unha vez cuberta, imprimirase e presentarase na Secretaría do centro sede no que se vai a desenvolver o proceso.

Toda a información sobre o procedemento pode atoparse neste enlace.

Oferta de prazas no CIFP A Xunqueira

 

CM INSTALACIÓN E AMOBLAMENTO

 

Familia profesional:

Madeira, moble e cortiza

UC 0160_2

Preparar máquinas e equipamentos de taller

20

UC 0163_2

Planificar a instalación e o abastecemento de materiais, máquinas e ferramentas

20

UC 0164_2

Compor e fixar a moblaxe e realizar as instalacións complementarias

20

UC 0165_2

Comprobar o funcionamento e realizar as operacións de axuste e acabamento

20

UC 0171_2

Controlar e organizar componentes e accesorios de carpintaría e moble

20

UC 0883_2

Tomar datos e efectuar cálculos para a instalación de elementos de carpintaría

20

UC 0884_2

Efectuar instalacións de portas e fiestras de madeira

20

UC 0885_2

Efectuar instalacións de revestimentos de madeira e similares

20

UC 0886_2

Efectuar instalacións de estructuras de madeira

20

UC 0173_1

Axustar e embalar productos e elementos de carpintaría e moble

20

OFERTA DE EMPREGO: PINTURA DE VEHÍCULOS

Empresa: Dynamic yatcht painters

Localidade: Moaña

Descrición: pintura de barcos

Requisitos: coñecementos en preparación de superficiies, materiais e proceso de pintado.

Curso PRL de nivel básico (válido o certificado de PRL de 30 horas que expide o centro por ter superado o módulo de FOL)

Condicións: Horario de luns a venres (8:00 a 13:00 e de 14:00 a 17:00). Incorporación inmediata, contrato por obra.

Contacto: interesados/as enviar CV a dynamicyachtpainters@gmail.com

Tfno.: 608324244

Distribuir contido