OFERTA DE EMPREGO: ELECTRICIDADE E ELECTRÓNICA

Empresa: TAELPO
Descrición: A empresa busca traballadores e traballadoras para futuros proxectos en Electricidade e Electrónica.

Requisitos: Titulados/as en Grao Medio e Grao Superior na familia profesional de Electricidade e Electrónica.

Contacto: presentar ou enviar  CV ao enderezo: TAELPO. Departamento de Recursos Humanos. Lgar Ponte Bora, 24, 36154 Pontevedra.

               No caso de ser ex-alumnos/as do CIFP A Xunqueira, facelo constar.

PRESENTACIÓN DO INICIO DE CURSO 2016-17. ALUMNADO DE CICLOS A DISTANCIA

A presentación do curso 2016-17 para o alumnado de distancia será o mércores, 28 de setembro ás 18:00 h, no Salón de Actos do CIFP A Xunqueira.

A asistencia á xornada de presentación non ten carácter obrigatorio, se ben é recomendable, especialmente para o alumando de nova incorporación aos estudos na modalidade a distancia.

Lémbrase que o prazo de solicitude de validación de módulos está aberto ata o día 4 de outubro.

Horario de Secretaría: de luns a venres, de 9:00 a 14:00 h e mércores pola tarde, de 17:00 a 21:00 h.

Máis información sobre validación de módulos na Guía do alumnado 2016-17, publicada na páxina web do CIFP.

OFERTA DE EMPREGO

Localidade: Francia

Empresa: TAELPO

Requisitos: Coñecementos de Electricidade e Electrónica.

                 Coñecementos de Francés, a nivel oral.

Condicións: Incorporación inmediata

Contacto: 636366753

 

INICIO DE CURSO 2016-17

PRESENTACIÓN INICIO DE CURSO  2016-17

15 SETEMBRO

9:00 -10:00 H

1º CURSO CICLOS MEDIOS

10:00 -11:00 H

FP BÁSICA

11:00 -12:00 H

1º CURSO CICLOS SUPERIORES

17:00-18.00 H

FP DUAL

18:00 -19.00 H

CICLOS RÉXIME MODULAR (PRESENCIAL)

16 SETEMBRO

10:00 -11:00 H

2º CURSO CICLOS MEDIOS

11:00 -12:00 H

2º CURSO CICLOS SUPERIORES

DISTANCIA: DATA SEN DETERMINAR

INICIO DAS CLASES

FP BÁSICA: 15 DE SETEMBRO

RESTO DE CICLOS: 19 DE SETEMBRO

 

 

 

LISTAXES ADMISIÓN FP BÁSICA - CURSO 2016-17

Nos documentos adxuntos publícanse as listaxes de admitidos e non admitidos ao 1º curso de FP Básica ofertada para este Centro.

O período de reclamación abrangue do 14 ao 15 de setembro ás 13:00h.

Período de matrícula: do 13 ao 20 de setembro ás 13:00 h.

ADMISIÓN NA FP BÁSICA. CURSO 2016-17

O prazo de presentación de solicitudes de admisión nos ciclos de FP básica abrangue do 1 ao 12 de setembro, ata as 13:00 h.

Instruccións para a admisión na FP Básica

Calendario de admisión e matrícula

Oferta de ciclos formativos de grao básico

Normativa de referencia

ADMISIÓN A CICLOS FORMATIVOS CURSO 2016-17

O prazo de presentación de solicitudes de admisión a ciclos formativos estará aberto dende o 27 de xuño ao 5 de xullo, ás 13:00h.

Toda a información dispoñible sobre a admisión a ciclos pode consultarse na páxina web da Consellería.

Calendario de admisión e matrícula.

Recórdase ao alumnado de ciclos de réxime modular (presencial e distancia) que cada curso deben presentar solicitude de admisión.

AVISO RÉXIME MODULAR PRESENCIAL. Neste réxime a asistencia á clase é obrigatoria, polo que a matrícula realizarase en módulos cunha compatibilidade horaria do 90%. Para poder garantir esta compatibilidade horaria, é necesario consultar o horario establecido polo Centro educativo para cada Ciclo Formativo (ver documento adxunto)

Nos documentos adxuntos tamén se pode consultar o horario de ciclos de réxime ordinario, así como o calendario de admisión e matrícula para o alumnado do Centro.

OFERTA DE EMPREGO: MECÁNICO/A DE MOTOS

Empresa: FACTORY BIKE PONTEVEDRA

Localidade: Pontevedra

Descrición do posto: mecánico/a para realización de operacións mecánicas e eléctricas, diagnose, suspensión e freos en todo tipo de motos.

Requisitos: mecánico/a con interese no mundo das motos, responsable, con ganas de aprender e traballar, capacidade de traballo en equipo e afán de superación.

Contacto: Tfno.: 986 866307

                 Enderezo electrónico: RECAMBIOS@FACTORY-BIKE.ES> GERENCIA@FACTORY-BIKE.ES

OFERTA DE EMPREGO: ATENCIÓN A PERSOAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA

Empresa: SOREMAY Residencia Urbana de Maiores

Localidade: Pontevedra

Requisitos: título de GM en Atención a persoas en situación de dependencia

                   Reunir as condicións para optar a unha bolsa FEUGA

Condicións: contrato mediante bolsa FEUGA

Contacto: persoas interesadas contactar coa empresa a través do enderezo electrónico direccion@soremay.com

INFORMACIÓN PARA OS INTERESADOS NA LICITACIÓN DO CONTRATO PARA A EXPLOTACIÓN DE CAFETERÍA EN CENTROS PÚBLICOS.

Ata o 31 de xullo do 2016 estará aberto o prazo para presentar ofertas para a contratación do servizo de explotación da cafetaría escolar do CIFP A Xunqueira.

 

A duración do contrato será anual, non admitindo prórroga automática ao seu fin, senón que sairá novamente a licitación.

 

Toda a información relativa ás condicións de contratación, así como a documentación que deberá achegarse en cada momento, encóntrase exposta no Taboleiro de Anuncios do CIFP, e como adxuntos na páxina web: www.edu.xunta.es/cifpxunqueira

Distribuir contido