Exposición "Artesanía en madeira"

     

No CIFP A Xunqueira, durante os días 18, 19 e 20 de maio, exponse unha mostra de artesanía en madeira.

Todas as pezas foron elaboradas artesanalmente por un dos profesores do Centro, Vicente Cortizo Blanco.

A exposición pode visitarse na Biblioteca do Centro.

Ademáis este sábado estará aberta de 10:00 a 13:30 h para o público en xeral.

MATRÍCULA NA ABAU

O prazo de matrícula na Proba de Avaliación de Bacharelato para o Acceso á Universidade (ABAU) na convocatoria ordinaria de Xuño de 2017 está aberto desde o 12 ata 0 26 de maio de 2017.

O lugar de matrícula é o LERD de cada campus en horario de 9:00 a 14.00 h.

Lémbrase que o alumnado de FP que está actualmente realizando a FCT pode presentarse á parte voluntaria da ABAU para mellorar a súa nota de acceso (NAU=NMTS). Deben presentar unha certificación académica provisonal.

As ponderacións que se van aplicar na parte voluntaria son as aprobadas polo SUG para o curso 17-18.

O alumnado que obtivese o título de Bacharelato no curso 2015-16 que non se presentase ou non superarse a PAU 2016 poderá acceder á universidade sen o requisito de superar a ABAU, pero podo presentarse voluntariamente as dúas partes ou soamente a unha (obrigatoria ou voluntaria). As ponderacións a aplicar serán as aprobadas para o curso 2017 -18.

Máis información: http://ciug.gal/

 

OFERTA DE EMPREGO: PROCESO DE SELECCIÓN PSA GROUPE CENTRO DE VIGO

Empresa: PSA Groupe

Localidade: Vigo

Descrición da oferta: proceso de selección dun número importante de operarios para acometer os próximos lanzamentos industriais.

Contacto: as persoas interesadas enviar CV actualizado a contratacion.vigo@ext.mpsa.com

Indicar no asunto: Probas de selección

PROBAS LIBRES 2017: LISTAXES DE PERSOAS ADXUDICADAS E INICIO DE MATRÍCULA

Publicada a listaxe de persoas adxudicadas nas probas libres para a obtención de títulos LOE por centro elixido en primeira opción.

Listaxe 1ª adxudicación ordinaria

As persoas con praza adxudicada poden matricularse no Centro desde o 15 ata o 19 de maio ata as 13:00 h.

Documentación para a matrícula:

-2 fotos de carné.

-Fotocopia DNI/NIE/Pasaporte

-Certificado de estudos, se non se presentou na admisión.

-Pago do seguro escolar (exentos maioresd e 28 anos)

-Impreso de matrícula (dispoñible no Centro)

Aquelas persoas que soliciten validacións de módulos faranno coa matrícula. Deberán presentar a solicitude de validación e a documentación acreditativa. Máis información.

As programacións dos diferentes módulos están dispoñibles na Conserxería do CIFP.

Os horarios de exames de probas libres poden consultarse nos arquivos adxuntos.

Lémbrase que a xornada de acollemento será o venres, 2 de xuño, no salón de actos do CIFP A Xunqueira, en horario de 9:30 a 10:30 h. A asistencia é obrigatoria.

PROBAS LIBRES 2017: LISTAXES DEFINITIVAS DE SOLICITUDES

Publicada a listaxe definitiva de solicitudes de probas libres para a obtención de títulos LOE por centro elixido en primeira opción.

Listaxe definitiva de solicitudes

OFERTA DE EMPREGO: TÉCNICO/A MANTEMENTO

Localidade: Polígono Industrial Vilapouca (Forcarei)

Empresa: ABCR Labs

Vacantes: 1

Descrición: Técnico/a de mantemento para realizar funcións de:

- Traballos de electromecánica

- Coñecemento e deseño de planos eléctricos

- PLC´s

- Revisión e mantemento de equipamento industrial (eléctrico e mecánico)

Requisitos:

Titulacións requeridas:

-Técnico superior en mantemento electrónico.

-Técnico superior en mecatrónica industrial

-Técnico en instalacións eléctricas e automáticas

- Profesional básico en electricidade e electrónica

Valorable: coñecementos en soldadura e e lectura de planos, coñecementos de inglés, proximidade ao centro de traballo, carné de de conducir, vehículo propio.

Condicións:

No caso de recén titulados/as sin experiencia: bolsa FEUGA, transformable a contrato

No caso de contar con experiencia: contrato temporal por 3 meses e posibilidade de transformación a indefinido ao cabo dun ano de experiencia favorable para o desenvolvemento das funcións do posto de traballo.

Contacto: interesados/as enviar CV a n.dios@abcrlabs.es

PROBAS LIBRES 2017: LISTAXES PROVISIONAIS DE SOLICITANTES

Publicada a listaxe provisional de solicitudes de probas libres para a obtención de títulos LOE por centro elixido en primeira opción.

O prazo de reclamación abrangue desde o 5 de maio ata as 13:00 horas do 9 de maio de 2017. A reclamación deberase realizar no centro onde se presentou a solicitude.

Listaxe provisional de solicitudes

Concurso Eduemprende Idea 2017

A Consellería de Educación convoca o Concurso Eduemprende Idea 2017 dirixido ao alumnado das ensinanzas de FP.

Comprende 2 modalidades: A para Grao Superior e B para Grao Medio

A participación terá que ser en grupo, formado por un mínimo de dous/dúas alumnos/as e un máximo de catro.

O prazo de presentación de solicitudes será ata o 18 de maio.

Máis información no portal de FP e no Centro (titores do viveiro de empresa)

OFERTA DE EMPREGO: TÉCNICO/A DE ENSAIOS- AUTOMOCIÓN

Empresa: QUANTUM INNOVATIVE, S.L (CIMALab)
Localidade: Nigrán

Referencia interna:  Técnico/a de ensaios (Quantum Innovative)

Descrición: bolsa de prácticas en automoción. Realización de probas metrolóxicas e de pesaxe en vehículos.

Número de bolseiros:2

Duración da bolsa: dous meses

Xornada:completa (9:00 a 14: 00 h. e de 15:00 a 18:00 h.)

Requisitos.

Título de Técnico/a Superior en Automoción.

Coñecementos de metroloxía e carrozado de vehículos.

Permiso de conducir. Dispoñibilidade para viaxar.

Valorable carné de camión.

 Obxectivos formativos:

-          Acadar coñecementos de metroloxía.

-          Prácticas no manexo de items de ensaio.

Contacto: enviar CV a administracion@cimalab.com

Indicar que se coñeceu a oferta de traballo a través da bolsa de emprego do CIFP A Xunqueira.

PROBAS LIBRES PARA A OBTENCIÓN DE TÍTULOS DE FP (LOE). CURSO 2016-17

Prazo de presentación de solicitudes de admisión: do 17 ao 28 de abril ata as 13:00 h

A solicitude de admisión, documentación e toda a infomación sobre a convocatoria das probas libres pode consultarse aquí.

Documento informativo no arquivo adxunto.

Distribuir contido