MATRÍCULA PARA O CURSO 2018-19. ALUMNADO DO CENTRO DE RÉXIME ORDINARIO

CALENDARIO MATRÍCULA    2018-19

ALUMNADO CENTRO- RÉXIME ORDINARIO

 

   (ORDINARIO)

5-10 DE XULLO

   (F.P. BASICA)

5-10 DE XULLO

REPETIDORES 

5-10 DE XULLO

REPETIDORES 1º

 

SOLICITUDES  VIA WEB: 25/06 - 03/07

MATRICULA 1º ADXUDICACION ORD.

F.C.T.

2ª QUINCENA DE XULLO PREFERENTEMENTE

1-10 DE SETEMBRO

ADMISIÓN A CICLOS DE FP. CURSO 2018-19

O prazo de solicitude de admisión a ciclos de grao medio e superior para o curso 2018-19 estará aberto do 25 de xuño ao 3 de xullo ás 13.00h.

Calendario de admisión

A solicitude deberá realizarse mediante o asistente informático vía web para todos os réximes e graos, agás para o segundo curso do réxime ordinario.

A oferta educativa de ciclos para o curso 18-19 pode consultarse neste enlace.

Oferta educativa no CIFP A Xunqueira 2018-19

 

Réxime ordinario

Réxime persoas adultas

Presencial

Distancia

Ciclos medios

Ciclos superiores

Ciclos medios

Ciclos superiores

Ciclos medios

Ciclos superiores

Electricidade e electrónica

CM Instalación de telecomunicacións

(22 prazas)

CS Mantemento electrónico. (22 prazas)

CS Sistemas de telecomunicacións e informáticos (22 prazas)

 

CS Sistemas de telecomunicacións e informáticos

Só algúns módulos (ver horario adxunto)

22 prazas

 

 

Madeira, moble e cortiza

CM Carpintaria e moble (22 prazas)

CM Instalación e amoblamento (22 prazas)

CS Deseño e amoblamento

(22 prazas)

ZM Instalación e amoblamento (oferta modular completa)

22 prazas

 

 

 

Servizos socioculturais e á comunidade

CM Atención a persoas en situación de dependencia

(25 prazas)

CS Educación infantil (30 prazas)

CS Integración social (30 prazas)

CS Promoción de igualdade de xénero (30 prazas)

ZM Atención a persoas en situación de dependencia (oferta modular completa)

25 prazas

 

ZM Atención a persoas en situación de dependencia

(50 prazas)

CS Educación infantil

(50 prazas)

Transporte e mantemento de vehículos

CM Electromecánica de vehículos automóbiles (44 prazas)

CM Carrozaría (22 prazas)

 

 

ZS Automoción (oferta modular completa)

22 prazas

 

 

AVISO RÉXIME MODULAR PRESENCIAL. Neste réxime a asistencia á clase é obrigatoria, polo que a matrícula realizarase en módulos cunha compatibilidade horaria do 90%. Para poder garantir esta compatibilidade horaria, é necesario consultar o horario establecido polo Centro educativo para cada Ciclo Formativo (ver documento adxunto co horario de cada un dos ciclos ofertados no réxime para persoas adultas presencial)

Máis información

OFERTA DE EMPREGO: CARPINTARÍA EMOBLE

Empresa: Carpintaría Ceyeda

Localidade: Marín

Requisitos: Carpinteiros/as con experiencia, montaxe e instalación de elementos de carpintaría.

Contacto: interesados/as enviar CV a rrhh@ceyeda.com

OFERTA DE EMPREGO: CARPINTARÍA EMOBLE

Empresa: Roble Galicia

Localidade: Caldas de Reis

Requisitos: técnico/a en fabricación e instalación en carpintaría e moble

Contacto: interesados/as enviar CV a empleoroblegalicia@gmail.com

OFERTA DE EMPREGO: INSTALACIÓN E MANTEMENTO DE SISTEMAS DE SEGURIDADE

Empresa: COSTA SISTEMAS SL

Actividade: Instalación e mantemento de alarmas

Localidade: Pontevedra

Descrición: persoa para instalación e mantemento de sistemas de seguridade, en empresas e domicilios.

Requisitos: título de técnico/a ou técnico/a superior en Electrónica. Non necesaria experiencia. Carné de conducir.

Requisitos desexables: coñecementos de sistemas de seguridade "PARADOX", "VISONIC", "RSI" e "DAHUA VISIOTECH"

Condicións: contrato temporal con posibilidade de indefinido, tempo completo. Horario de 7:00 a 15:00 horas.

Contacto: interesados/as enviar CV a alberto@costasistemas.com

 

OFERTA DE EMPREGO: CHAPA E PINTURA

Empresa: Talleres A Lagoa SL

Localidade: Ribadumia

Descrición: 1 posto de chapista e pintor/a de vehículos para taller.

Requisitos: CM de Carrozaría ou formación en chapa e pintura.

Condicións: xornada completa.

Contacto: persoas interesadas enviar CV a taller@talleresalagoa.es

OFERTA DE EMPREGO: MONTAXE E VERIFICACIÓN DE TACÓGRAFOS

Empresa: Neumáticos Fayfer SL

Localidade: Alba (Pontevedra)

Descrición: montaxe e verificación de tacógrafos

Requisitos: ciclo de grao medio ou superior da familia profesional de Transporte e mantemento de vehículos, con coñecementos en electricidade. Manexo de máquina de diagnose.

Condicións: xornada completa de luns a venres, sábados alternos en horarios de mañá.

Incorporación inmediata, con formación previa para o desempeño do posto de traballo, a cargo da empresa en A Coruña.

Contacto: persoas interesadas enviar CV a fayfersl@ncs.es

PROBAS LIBRES 2018: LISTAXES DE PERSOAS ADXUDICADAS E INICIO DE MATRÍCULA

Publicada a listaxe de persoas adxudicadas nas probas libres para a obtención de títulos LOE por centro elixido en primeira opción.

Listaxe 1ª adxudicación ordinaria

As persoas con praza adxudicada poden matricularse no Centro desde o 15 ata o 21 de maio ata as 13:00 h.

Documentación para a matrícula:

-1 foto tamaño carné

-Fotocopia DNI/NIE/Pasaporte

-Certificado de estudos, se non se presentou na admisión.

-Pago do seguro escolar (exentos maiores de 28 anos)

-Impreso e sobre de matrícula (dispoñible no Centro)

As programacións dos diferentes módulos están dispoñibles na Conserxería do CIFP.

Os horarios de exames de probas libres poden consultarse no CIFP e nos arquivos adxuntos.

Lémbrase que a xornada de acollemento será o venres, 1 de xuño, no salón de actos do CIFP A Xunqueira, en horario de 9:30 a 10:30 h. A asistencia é obrigatoria.

OFERTA DE EMPREGO: INSTALACIÓNS ELÉCTRICAS

Empresa: EC Solla

Localidade: Lérez (Pontevedra)

Número de postos: 2

Descrición: realización de instalacións eléctricas en vivendas, centros educativos,..,

Requisitos: formación e coñecementos de electricidade necesarios para realizar instalacións eléctricas.

PRL básico de 60 horas (formación a cargo da empresa)

Condicións: horario de luns a venres, de 8:30 a 15:00 h e de 15:00 a 19.00h.

Contrato inicial por obra , con posibilidade de pasar a indefinido.

Contacto: tfno.: 690671998 (preguntar por Enrique)

ERASMUS+. CHARLA INFORMATIVA SOBRE MOBILIDADES.

O venres 11 de maio, o coordinador de programas internacionais, acompañado polos profesores participantes na recente mobilidade a Wroclaw (Polonia), convocou a  todo o profesorado do centro a unha xornada informativa sobre os programas Erasmus+ e na que se trataron principalmente dous temas:

  • Que é un proxecto Erasmus+?. Partes que o forman, como se realiza e como se solicita.
  • Mobilidade a Wroclaw do mes de abril. Actividades realizadas.

foto presentacion

 

Distribuir contido