ADMISIÓN A CICLOS FORMATIVOS CURSO 2016-17

O prazo de presentación de solicitudes de admisión a ciclos formativos estará aberto dende o 27 de xuño ao 5 de xullo, ás 13:00h.

Toda a información dispoñible sobre a admisión a ciclos pode consultarse na páxina web da Consellería.

Calendario de admisión e matrícula.

Recórdase ao alumnado de ciclos de réxime modular (presencial e distancia) que cada curso deben presentar solicitude de admisión.

AVISO RÉXIME MODULAR PRESENCIAL. Neste réxime a asistencia á clase é obrigatoria, polo que a matrícula realizarase en módulos cunha compatibilidade horaria do 90%. Para poder garantir esta compatibilidade horaria, é necesario consultar o horario establecido polo Centro educativo para cada Ciclo Formativo (ver documento adxunto)

Nos documentos adxuntos tamén se pode consultar o horario de ciclos de réxime ordinario, así como o calendario de admisión e matrícula para o alumnado do Centro.

OFERTA DE EMPREGO: MECÁNICO/A DE MOTOS

Empresa: FACTORY BIKE PONTEVEDRA

Localidade: Pontevedra

Descrición do posto: mecánico/a para realización de operacións mecánicas e eléctricas, diagnose, suspensión e freos en todo tipo de motos.

Requisitos: mecánico/a con interese no mundo das motos, responsable, con ganas de aprender e traballar, capacidade de traballo en equipo e afán de superación.

Contacto: Tfno.: 986 866307

                 Enderezo electrónico: RECAMBIOS@FACTORY-BIKE.ES> GERENCIA@FACTORY-BIKE.ES

OFERTA DE EMPREGO: ATENCIÓN A PERSOAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA

Empresa: SOREMAY Residencia Urbana de Maiores

Localidade: Pontevedra

Requisitos: título de GM en Atención a persoas en situación de dependencia

                   Reunir as condicións para optar a unha bolsa FEUGA

Condicións: contrato mediante bolsa FEUGA

Contacto: persoas interesadas contactar coa empresa a través do enderezo electrónico direccion@soremay.com

INFORMACIÓN PARA OS INTERESADOS NA LICITACIÓN DO CONTRATO PARA A EXPLOTACIÓN DE CAFETERÍA EN CENTROS PÚBLICOS.

Ata o 31 de xullo do 2016 estará aberto o prazo para presentar ofertas para a contratación do servizo de explotación da cafetaría escolar do CIFP A Xunqueira.

 

A duración do contrato será anual, non admitindo prórroga automática ao seu fin, senón que sairá novamente a licitación.

 

Toda a información relativa ás condicións de contratación, así como a documentación que deberá achegarse en cada momento, encóntrase exposta no Taboleiro de Anuncios do CIFP, e como adxuntos na páxina web: www.edu.xunta.es/cifpxunqueira

OFERTA DE EMPREGO: MADEIRA E MOBLE

Empresa: Manpower selecciona carpinteiro para empresa do sector da Madeira

Descrición: fabricación e montaxe de mobiliario.  Utilización de calibradoras, máquina de regrueso, escuadradora, encoladora, prensa ,...

Requisitos: FP Grao Medio ou superior ou certificado de profesionalidade relacionado co sector da madeira e moble.

                   Valorables coñecementos e experiencia en maquinaria do sector

Condicións: contrato temporal

Contacto: envío CV a irene.morenza@manpower.es

OFERTA DE EMPREGO: MECÁNICO/A DE MAQUINARIA AGRÍCOLA E XARDINERÍA

Empresa: Pazo de Rubiáns

Descrición: mecánico/a de maquinaria agrícola e mantemento de xardinería.

Requisitos: Especializado en mecánica de maquinaria agrícola e de xardinería, con coñecementos ou en disposición de realizar traballos de viña e xardinería (mantemento e producción). Dotes relacionais e  de traballo en equipo.

Contacto: Tfno.: 619261847  //  986510534

                info@pazoderubianes.com

PROBAS LIBRES. CURSO 2015-16

Nos arquivos adxuntos recóllense os horarios de probas libres.

A programación de cada módulo está a disposición do alumnado na conserxería do centro.

A xornada de acollemento para as persoas matriculadas será o venres 3 de xuño ás 9:30 H. no salón de actos do CIFP. A asistencia a esta xornada é obrigatoria.

 

OFERTA DE EMPREGO: OPERARIO/A CADEA DE MONTAXE SECTOR AUTOMOCIÓN

Empresa: Manpower ETT

Descrición: incorporación á cadea de produción de empresa de Automoción para realizar tarefas de revisión, verificación ou montaxe de pezas.

Requisitos: titulación universitaria, FP de Grao Medio ou Superior ou Certificado de profesionalidade.

                   Valoraranse coñecementos de maquinaria, así como experiencia en cadea de montaxe e traballos repetitivos.

                   Non transcorrer máis de cinco anos desde  a finalización dos estudos.

Condicións: contrato a tempo completo en quendas rotativas. Contrato de prácticas, superado o período de proba, duración mínima 6 meses e máxima 2 anos.

Contacto: irene.morenza@manpower.es

OFERTA DE EMPREGO: ELECTROMECÁNICA DE VEHÍCULOS

Empresa: MOSA VIGO

Descrición do posto: preparación de vehículos novos (preventa) coa mecánica rápida, etc.

Condicións: Bolsa FEUGA.

Requisitos:

              Titulados/as en CM de Electromecánica de vehículos. Tamén poderían optar coa titulación de técnico/a superior en Automoción.

              Menores de 31 anos

              Non  ter traballado no sector con anterioridade.

Contacto: mosavigo@mpsa.com

 

CONCURSO EDUEMPRENDE IDEA 2016

Convocatoria do concurso Eduemprende Idea para o curso 2015-16, dirixido ao alumnado de formación profesional, ensinanzas deportivas ou artes plásticas e deseño.

Comprende dúas modalidades: modalidade A (ciclos de garo medio) e modalidade B (ciclos de grao superior)

A participación terá que ser en grupo, formado por un mínimo de dous/dúas alumnos/as e un máximo de catro. 

O prazo de presentación de solicitudes será de un mesa partir do seguinte ao da publicación da resolución no Diario Oficial de Galicia (DOG do 29 de abril de 2016)

Máis información

Distribuir contido