PRESENTACIÓN inicio de curso 2017-18. FP DISTANCIA

A presentación do curso 2017-18 para o alumnado de distancia será o mércores, 27 de setembro ás 18:00 h, no Salón de Actos do CIFP A Xunqueira.

A asistencia á xornada de presentación non ten carácter obrigatorio, se ben é recomendable, especialmente para o alumnado de nova incorporación aos estudos na modalidade a distancia.

Lémbrase que o prazo de solicitude de validación de módulos para alumnado de distancia é o seguinte:

1. Solicitude de validación de módulos nos que está matriculado/a: prazo ata o día 14 de outubro.

2. Solicitude de validación de módulos non que non está matriculado/a e que resolve o Centro: prazo ata o día 4 de outubro.

As solicitudes de validación presentaranse na Secretaría do centro (horario: de luns a venres de 9:00 a 14:00h e mércores de 17:00 a 21:00). O alumnado podería presentar as solicitudes de validación o mesmo día da presentación.

Documentación necesaria para as validacións:

1. Validacións que resolve o Centro (por ter cursado estudos de FP LOXSE ou LOE, por certificados de profesionalidade ou unidades de competencia acreditadas): Solicitude, fotocopia do DNI e Certificación académica dos estudos cursados ou da acreditacion parcial de unidades de competencia. No réxime de persoas adultas, non requiren estar matriculado/a nese módulo.

2. Validacións que resolve o Ministerio de Educación (por ter cursado estudos universitarios, FP da Lei Xeral de educación, outras): Solicitude (modelo específico para o MECD), fotocopia do DNI e Certificación académica dos estudos aportados. No caso de estudos universitarios aportar programa das asignaturas selado pola universidade e redactado en castelán. As solicitudes que se envían ao MECD requiren estar matrícula nese módulo.

Para máis información e consulta de validacións, ver este enlace.

GUÍA DO ALUMNADO 2017_18

No anexo pode consultarse a Guía do Alumnado para o curso 2017-18

LISTAXE PERSOAS ADMITIDAS FP BÁSICA- CIFP A XUNQUEIRA

Nos documentos adxuntos publícanse as listaxes de admitidos e non admitidos ao 1º curso de FP Básica ofertada para este Centro.

O período de reclamación abrangue do 14 ao 15 de setembro ás 13:00h.

Período de matrícula: do 13 ao 20 de setembro ás 13:00 h.

OFERTA DE EMPREGO: CHAPA E PINTURA

Empresa: Grúas Rubio

Localidade: Caldas de Reis

Requisitos: técnico/a en Carrozaria.

Preferente da zona de Caldas e arredores.

Descrición: mantemento de ferramentas e maquinaria. Formación ou disposición para formarse no traballo con plásticos e fibras.

Condicións: horario laboral de mañá e tarde.

Contacto: enviar CV a comercial@gruasrubio.com

Indicar que se coñeceu a oferta de traballo a través da bolsa de emprego do CIFP A Xunqueira

BOLSAS DO MECD PARA ESTUDOS POSTOBRIGATORIOS: CICLOS MEDIOS, SUPERIORES E FP BÁSICA

Está aberto o prazo de solicitude das bolsas xerais do Ministerio de Educación para estudos postobrigarios no curso 2017-18.

Poderá solicitala o alumnado de ciclos medios, superiores e FP Básica.

Prazo de presentación: do 11 de agosto ao 3 de outubro de 2017.

A solicitude presentase mediante formulario on-line

Máis información http://www.mecd.gob.es/portada-mecd/

 

INICIO DE CURSO 2017-18

 

PRESENTACIÓN

VENRES, 15 DE SETEMBRO

10:00 h.

1º CURSO CICLOS MEDIOS

11:00 h.                

2º CURSO CICLOS MEDIOS

11:30 h.

1º e 2º CURSO FP BÁSICA

LUNS, 18 DE SETEMBRO

10:00 h.

1º CURSO CICLOS SUPERIORES

11:00 h.

2º CURSO CICLOS SUPERIORES

16:00 h.

FFP DUAL

18:00 h.

CICLOS MODULARES

DISTANCIA : DATA SEN DETERMINAR Á ESPERA DA COMUNICACIÓN DO FUNCIONAMENTO DA PLATAFORMA

 

INICIO DE CLASES

LUNS, 18 DE SETEMBRO

FP BÁSICA

FP DUAL (despois da presentación)

MARTES, 19 DE SETEMBRO

CICLOS MEDIOS E SUPERIORES, RÉXIME ORDINARIO E MODULAR PRESENCIAL

 

 

OFERTA DE EMPREGO: PINTOR DE VEHÍCULOS

Empresa: Carrocerias Dafer SA.

Actividade: fabricación e reparación de furgóns frigoríficos e paquetería, isotermización de furgonetas.

Localidade: Ponteareas

Requisitos: Ciclo Medio de Carrozaría vehículo propio, traballo en equipo, iniciativa e valorable coñecementos en traballos con poliéster.

Condicións:  horario laboral: 6:45 – 15:00, traballos a realizar nas instalacións de Carrocerías Dafer SA en Ponteareas, contrato temporal con posibilidade de conversión a indefinido, categoría peón, convenio metal

Contacto: enviar CV a administracion@dafer.com

ADMISIÓN NA FP BÁSICA. CURSO 2017-18

O prazo de presentación de solicitudes de admisión nos ciclos de FP básica para o curso 2017-18 abrangue abrangue do 1 ao 12 de setembro.

Presentarase unha única solicitude de admisón no centro elixido en 1ª opción (modelo de solicitude)e adxuntarase a seguinte documentación: copia DNI ou NIE, comunicación de incorporación á formación profesional básica, no caso de alumnado que foi proposto polo equipo docente con 15, 16, ou 17 anos  e certificado de discapacidade, se procede.

Requisitos de acceso á FP Básica:

  • Ser proposto/a polo equipo docente doc entro de procedencia.
  • Consentimento do pai, da nai ou dos/das titores/as legais
  • Facer 15 ou 16 anos no ano de inicio do ciclo formativo
  • Ter cursado o terceiro curso de educación secundaria obrigatoria ou, excepcional­mente, ter cursado o segundo curso

A proposta do equipo docente, tamén poderá solicitar a admisión na FP Básica o alumnado de 17 anos feitos no ano de inicio do ciclo formativo, escolarizado na educación secundaria obrigatoria. De quedar prazas vacantes, completaranse os grupos con persoas que cumpran os seguintes requisitos: facer 18, 19 ou 20 anos no ano de inicio do ciclo formativo e non estar en posesión dun título de formación profesional ou calquera outro título que acredite a finalización de estudos secundarios completos.

Calendario de admisión e matrícula

Oferta de ciclos formativos de grao básico para o curso 2017-18

Oferta de ciclos básicos no CIFP A Xunqueira

CB Electricidade e electrónica:20 prazas. 2 reserva persoas con discapacidade

CB Carpintaría e moble: 20 prazas, 2 reserva para persoas con discapacidade

Normativa de referencia

 

 

LICITACIÓN SERVICIO CAFETERÍA CIFP A XUNQUEIRA

Ata o 28 de xullo queda aberto o prazo para presentar solicitudes para licitar polo servizo de cafetería do CIFP A Xunqueira. 

A  adxudicación comunicarase na primeira semana de Septembro.

No adxunto os interesados poden consultar os requisitos e a documentación que deben presentar por Rexistro no CIFP.

OFERTA DE EMPREGO: ELECTRICIDADE E ELECTRÓNICA

Empresa: Energa Ingeniería S.L.

Localidade: Pontevedra

Descrición da oferta: persoa con perfil técnico-comercial, traballo cara o público e realización de tarefas de almacén, administración, técnicas e comerciais.

Contacto: interesados/as enviar CV a info@energa.es

Distribuir contido