Circulares

CIRCULARES 2018-2019

 

 

CIRCULARES PARA OS/AS PAIS/NAIS

Cada circular está vencellada á imaxe dun/dunha escritor/a galego/a. Iranse activando ao longo do curso.

Preme enriba da imaxe

Circular nº 1 inicio curso Resultados AVALDÍA  Nadal Reparto froita 1
1ª Castelao 2ª Curros

3ª E. Par.Bazán

4ª Conc. Arenal

reparto froita 2 Concurso portada revista

5ª A.Blazquez 6ª C.Casares 7ª Cunqueiro

8ª R. de Castro

Ponlle as pilas ao teu bocata

Axuda libros

9ª I.Parga Pondal 10ª Lugrís Freire 11 O. Pedrayo

12 María Mariño

Reparto froita Circular absentismo escolar Reunión comedor

Vacación Semana Santa

13 U.Novoneyra 14 Vicente Risco 15 C.E. Ferreiro

16 Luis Pimentel

Valleinclán

17 Ánxel Fole 18 Bouza Brey 19 Antón Avilés

20 Valleinclán

 

CURSO 2017-2018

CIRCULARES PARA OS/AS PAIS/NAIS

Cada circular está vencellada á imaxe dun/dunha escritor/a galego/a. Iranse activando ao longo do curso.

Preme enriba da imaxe

Circular nº 1 inicio curso Resultados AVALDÍA  Nadal Reparto froita 1
1ª Castelao 2ª Curros

3ª E. Par.Bazán

4ª Conc. Arenal

reparto froita 2 Concurso portada revista

5ª A.Blazquez 6ª C.Casares 7ª Cunqueiro

8ª R. de Castro

Ponlle as pilas ao teu bocata

Axuda libros

9ª I.Parga Pondal 10ª Lugrís Freire 11 O. Pedrayo

12 María Mariño

Reparto froita Circular absentismo escolar Reunión comedor

Vacación Semana Santa

13 U.Novoneyra 14 Vicente Risco 15 C.E. Ferreiro

16 Luis Pimentel

Valleinclán

17 Ánxel Fole 18 Bouza Brey 19 Antón Avilés

20 Valleinclán

 

CIRCULARES 2016-2017

 

CIRCULARES PARA OS/AS PAIS/NAIS

 

Cada circular está vencellada á imaxe dun/dunha escritor/a galego/a. Iranse activando ao longo do curso.

Preme enriba da imaxe

Circular nº 1 inicio curso Resultados AVALDÍA  Nadal Reparto froita 1
1ª Castelao 2ª Curros

3ª E. Par.Bazán

4ª Conc. Arenal

reparto froita 2 Concurso portada revista

5ª A.Blazquez 6ª C.Casares 7ª Cunqueiro

8ª R. de Castro

Ponlle as pilas ao teu bocata

Axuda libros

9ª I.Parga Pondal 10ª Lugrís Freire 11 O. Pedrayo

12 María Mariño

Reparto froita Circular absentismo escolar Reunión comedor

Vacación Semana Santa

13 U.Novoneyra 14 Vicente Risco 15 C.E. Ferreiro

16 Luis Pimentel

Valleinclán

17 Ánxel Fole 18 Bouza Brey 19 Antón Avilés

20 Valleinclán

 

Circulares 2015-2016

CIRCULARES PARA OS/AS PAIS/NAIS

Cada circular está vencellada á imaxe dun/dunha escritor/a galego/a. Iranse activando ao longo do curso.

Preme enriba da imaxe

Circular nº 1 inicio curso Resultados AVALDÍA  Nadal Reparto froita 1
1ª Castelao 2ª Curros 3ª E. Par.Bazán

4ª Conc. Arenal

reparto froita 2 Concurso portada revista

5ª A.Blazquez 6ª C.Casares 7ª Cunqueiro

8ª R. de Castro

Ponlle as pilas ao teu bocata

Axuda libros

9ª I.Parga Pondal 10ª Lugrís Freire 11 O. Pedrayo

12 María Mariño

Reparto froita Circular absentismo escolar Reunión comedor

Vacación Semana Santa

13 U.Novoneyra 14 Vicente Risco 15 C.E. Ferreiro

16 Luis Pimentel

Valleinclán

17 Ánxel Fole 18 Bouza Brey 19 Antón Avilés

20 Valleinclán

Circulares 2014-2015

CIRCULARES PARA OS/AS PAIS/NAIS

Curso 2015-2016

Cada circular está vencellada á imaxe dun/dunha escritor/a galego/a. Iranse activando ao longo do curso.

Preme enriba da imaxe

Circular nº 1 inicio curso Comedor  Resultados AVALDÍA
1ª Castelao Curros 3ª E. Par.Bazán

4ª Conc. Arenal

Resultado elección ao Consello NADAL Circular froita

FROITA NA ESCOLA II

5ª A.Blazquez 6ª C.Casares 7ª Cunqueiro

8ª R. de Castro

Froita 2 Ponlle as pilas ao teu bocata

Axuda libros

9ª I.Parga Pondal 10ª Lugrís Freire 11 O. Pedrayo

12 María Mariño

Reparto froita Circular absentismo escolar Reunión comedor

Vacación Semana Santa

13 U.Novoneyra 14 Vicente Risco 15 C.E. Ferreiro

16 Luis Pimentel

Valleinclán

17 Ánxel Fole 18 Bouza Brey 19 Antón Avilés

20 Valleinclán

circulares 2013-2014

CIRCULARES PARA OS/AS PAIS/NAIS

Curso 2013-2014

Cada circular está vencellada á imaxe dun/dunha escritor/a galego/a. Iranse activando ao longo do curso.

Preme enriba da imaxe

Circular nº 1 inicio curso Comedor  Resultados AVALDÍA
1ª Castelao Curros 3ª E. Par.Bazán

4ª Conc. Arenal

Despedida director NADAL Circular froita

FROITA NA ESCOLA II

5ª A.Blazquez 6ª C.Casares 7ª Cunqueiro

8ª R. de Castro

Convocatoria reunión comedor Aportación voluntaria Ponlle as pilas ao teu bocata

Cambio órganos unipersoais

9ª I.Parga Pondal 10ª Lugrís Freire 11 O. Pedrayo

12 María Mariño

Reparto froita Circular absentismo escolar Reunión comedor

Vacación Semana Santa

13 U.Novoneyra 14 Vicente Risco 15 C.E. Ferreiro

16 Luis Pimentel

Valleinclán

17 Ánxel Fole 18 Bouza Brey 19 Antón Avilés

20 Valleinclán

CIRCULARES 2012-2013

CIRCULARES PARA OS/AS PAIS/NAIS

Curso 2012-2013

Cada circular está vencellada á imaxe dun/dunha escritor/a galego/a. Iranse activando ao longo do curso.

Preme enriba da imaxe

Circular nº 1 inicio curso Solicitude Renda 2011  Circulat froita Circular exposición
1ª Castelao Curros 3ª E. Par.Bazán

4ª Conc. Arenal

Circular Magosto Avaliación e Diagnóstico Circular Exposición Medidas

Resultado eleccións

5ª A.Blazquez 6ª C.Casares 7ª Cunqueiro

8ª R. de Castro

Froita no recreo Concurso portada revista Plan de convivencia

Cambio órganos unipersoais

9ª I.Parga Pondal 10ª Lugrís Freire 11 O. Pedrayo

12 María Mariño

Circular axudas municipais Circular 14 froita

Circular fin de curso

13 U.Novoneyra 14 Vicente Risco 15 C.E. Ferreiro

16 Luis Pimentel

Valleinclán

17 Ánxel Fole 18 Bouza Brey 19 Antón Avilés

20 Valleinclán

Powered by Drupal - Design by artinet