Organigrama

ORGANIGRAMA

EQUIPO DIRECTIVO

CLAUSTRO

COORDINADORES DE NIVEL

COORDINADORES EQUIPOS E DEPARTAMENTOS

CONSELLO ESCOLAR

TITORÍAS

 

EQUIPO DIRECTIVO:

DIRECTOR/A:   Mª Cristina Rodríguez Abalde

 SECRETARIO/A: María A. Fernández Soto

 

CLAUSTRO:

-Diz Vega, Mercedes

-González fuertes, Enrique

-Fernández Soto, María A.

-Fernández Rodríguez Yessica

-Comesaña Martínez Araceli

-Freiría Figueroa, Mónica

-Mene Pazos, Manuel Antonio

-Ojea Rodríguez, Rosa María

-Polo Jiménez Marta

-Rodríguez Abalde, Mª Cristina

-Rodríguez Verísimo Mª Yudit

-Covas González Susana

-Espinar Moure Susana

-Álvarez Riesgo Sandra

 

COORDINADORES DE NIVEL:

1º e 2º NIVEL: María Yudit Rodríguez Verísimo

3º e 4º NIVEL: Susana Cobas González

5º e 6ºNIVEL: María Cristina Rodríguez Abalde

 

COORDINADORES DE  EQUIPOS E DEPARTAMENTOS

BIBLIOTECA: Mónica Freiría Figueroa

DINAMIZACIÓN DA LINGUA GALEGA: Manuel A. Mene Pazos

TICs: Manuel A. Mene Pazos

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: Susana Espinar Moure

CONSELLO ESCOLAR

REPRESENTANTES DO PROFESORADO

-María A. Fernández Soto

-Rosa Ojea Rodríguez ......(Comisión Económica)

REPRESENTANTES DOS PAIS/NAIS

- ..... (Comisión Económica)

REPRESENTANTE DA ANPA

-Zaira María Alonso Vila

REPRESENTANTE DO CONCELLO

-Mª Jesús Sanroman Varela.............. (Comisión Económica)

 

AGRUPAMENTO DO ALUMNADO

PROFESORADO                                                                                  TITORÍA/MATERIA                      
1.- Marta Polo Jiménez 1ºA
2.- Mª Yudit Rodríguez Verísimo 2ºA
3.- Susana Cobas González 3ºA
4.- Yessica Fernández Rodríguez  3ºB
5.  Mónica Freiría Figueroa 4ºA
6.- Manuel A. Mene Pazos 5ºA
7.- María A. Fernández Soto 6ºA
9.- Enrique Fuertes González Educación Física
10.- Araceli Comesaña Martínez Inglés
11.- Rosa Mª Ojea Rodríguez  PT
12.- Sandra Álvarez Riesgo AL
13.- Susana Espinar Moure Orientadora
14.- Mercedes Diz Vega Relixión 

Powered by Drupal - Design by artinet