Organigrama

ORGANIGRAMA

EQUIPO DIRECTIVO

CLAUSTRO

COORDINADORES DE NIVEL

COORDINADORES EQUIPOS E DEPARTAMENTOS

CONSELLO ESCOLAR

TITORÍAS

 

EQUIPO DIRECTIVO:

DIRECTOR:   Mª Cristina Rodríguez Abalde

XEFE DE ESTUDIOS: Ana Mª Fernández López

 SECRETARIA: Mª Nieves A. Fernández Pérez

CLAUSTRO:

-Diz Vega, Mercedes

-Fernández Alfonso, Iván

-Fernández López, Ana María

-Fernández Pérez, Mª Nieves A.

-Fernández Soto, Mª Áurea

-Fernández Freire, Nerea

-Fernández Vega, Tamara

-Fraguas Monteagudo, Raquel

-Mene Pazos, Manuel Antonio

-Ojea Rodríguez, Rosa María

-Pérez Caamaño, Ana Isabel 

-Ruibal Piñeiro, Consuelo

-Rodríguez Abalde, Mª Cristina

-Vega Bastero Cristina

-Vila Barros María

COORDINADORES:

1º e 2º NIVEL: Mene Pazos, Manuel A.

3º e 4º NIVEL: Vila Barros, María

5º e 6ºNIVEL: Fraguas Monteagudo, Raquel

COORDINADORES DE  EQUIPOS E DEPARTAMENTOS

BIBLIOTECA: Fernández Soto, Mª Áurea

DINAMIZACIÓN DA LINGUA GALEGA: Fernández Alfonso, Iván

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: Fernández Vega, Tamara

CONSELLO ESCOLAR

REPRESENTANTES DO PROFESORADO

-María Áurea Fernández Soto

-Raquel Fraguas Monteagudo

-Rosa Ojea Rodríguez ......(Comisión Económica)

REPRESENTANTES DOS PAIS/NAIS

-Jesús Pérez Carrera

-María Flor Iglesias Alonso ..... (Comisión Económica)

REPRESENTANTE DA ANPA

-Salomé Pérez Gil

REPRESENTANTE DO CONCELLO

-Estela Rosende.............. (Comisión Económica)

 

AGRUPAMENTO DO ALUMNADO

PROFESORADO                                                                                  TITORÍA/MATERIA                      
1.- Ana Isabel Pérez Caamaño 1ºA
2.- Manuel A. Mene Pazos 2ºA
3.- Consuelo Ruibal Piñeiro 3ºA
4.- María Vila Barros 4ºA
5.- Mª Nieves A. Fernández Pérez 5ºA
6.- Ana Mª Fernández López 5ºB
7.- María A. Fernández Soto 6ºA
8.-Iván Fernández Alfonso Educación Física
9.-Raquel Fraguas Monteagudo Inglés
10.-Rosa Mª Ojea Rodríguez  PT
11.-Nerea Fernández Freire AL
12.-Tamara Fernández Vega Orientadora
13.-Mercedes Diz Vega Relixión 
14.-Vega Bastero Cristina Inglés

Powered by Drupal - Design by artinet