Organigrama

ORGANIGRAMA

EQUIPO DIRECTIVO

CLAUSTRO

COORDINADORES DE NIVEL

COORDINADORES EQUIPOS E DEPARTAMENTOS

CONSELLO ESCOLAR

TITORÍAS

 

EQUIPO DIRECTIVO:

DIRECTOR:   Mª Cristina Rodríguez Abalde

 SECRETARIA: María A. Fernández Soto

 

CLAUSTRO:

-Diz Vega, Mercedes

-Fernández Alfonso, Iván

-Fernández López, Ana María

-Fernández Soto, María A.

-Fraguas Monteagudo, Raquel

-Freiría Figueroa, Mónica

-Mene Pazos, Manuel Antonio

-Ojea Rodríguez, Rosa María

-Pérez Caamaño, Ana Isabel 

-Piñeiro montero, Sara Mª

-Rodríguez Abalde, Mª Cristina

-Rodríguez Fernández, Enrique

-Rodríguez Rodríguez, Sonia

- Sánchez Gutiérrez, Mª José

-Vila Barros María

 

COORDINADORES DE NIVEL:

1º e 2º NIVEL: Ana I. Pérez Caamaño

3º e 4º NIVEL: María Vila Barros

5º e 6ºNIVEL: Raquel Fraguas Monteagudo

 

COORDINADORES DE  EQUIPOS E DEPARTAMENTOS

BIBLIOTECA: María A. Fernández Soto

DINAMIZACIÓN DA LINGUA GALEGA: Iván Fernández Alfonso

TICs: Manuel A. Mene Pazos

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: Ana Mª Fernández López

 

CONSELLO ESCOLAR

REPRESENTANTES DO PROFESORADO

-María A. Fernández Soto

-Raquel Fraguas Monteagudo

-Rosa Ojea Rodríguez ......(Comisión Económica)

REPRESENTANTES DOS PAIS/NAIS

-Jesús Pérez Carrera

-María Flor Iglesias Alonso ..... (Comisión Económica)

REPRESENTANTE DA ANPA

-Salomé Pérez Gil

REPRESENTANTE DO CONCELLO

-Estela Rosende.............. (Comisión Económica)

 

AGRUPAMENTO DO ALUMNADO

PROFESORADO                                                                                  TITORÍA/MATERIA                      
1.- Sara Mª Piñeiro Montero 1ºA
2.- Ana Isabel Pérez Caamaño 2ºA
3.-María Vila Barros 3ºA
4.- Manuel A. Mene Pazos 4ºA
5.- Mónica Freiría Figueroa 5ºA
6.- María A. Fernández Soto  6ºA
7.- Ana Mª Fernández López 6ºB
8.-Iván Fernández Alfonso Educación Física
9.-Raquel Fraguas Monteagudo Inglés
10.-Rosa Mª Ojea Rodríguez  PT
11.-Enrique Rodríguez Fernández AL
12.-Sonia Rodríguez Rodríguez Orientadora
13.-Mercedes Diz Vega Relixión 
14.-Mª José Sánchez Gutiérrez Inglés

Powered by Drupal - Design by artinet