Skip to Content

Matrícula

ABERTO O PRAZO DE ADMISIÓN (1-20 DE MARZO)

 

ADMISIÓN 24/25 

*ACONSELLAMOS COMPROBALO PRESENCIALMENTE NO TABOLEIRO DE ANUNCIOS DE SECRETARÍA

 

Datas a ter en conta: 

  • Derradeiro día de publicación de listaxes provisionais: 25 de abril.
  • Derradeiro día de publicación de listaxes definitivas: 15 de maio. 
  • Prazo de formalización da matrícula: do 20 ao 30 de xuño.

 

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: do 1 ao 20 de marzo.

Catálogo de prazas dispoñibles*

*O alumnado actualmente matriculado no centro ten asegurada a súa praza para o vindeiro curso, polo que NON requirirá un novo proceso de admisión.

 

COMO PRESENTAR A SOLICITUDE DE ADMISIÓN?

Opción 1

Acudir presencialmente á secretaría/dirección do centro de luns a venres en horario de atención ao público (este horario aparece especificado no apartado de Equipo Directivo- Horarios de atención).

O impreso de solicitude será facilitado no centro, aínda que tamén está dispoñible na aplicación admisionalumnado.

Xunto co impreso, deberase achegar a seguinte documentación:

  • Documento acreditativo da idade da alumna/o: DNI da nena/o, libro de familia ou outro documento que a acredite.

  • Documento acreditativo da identidade dos proxenitores.
  • Outra documentación que deba alegar en función do que precisen acreditar (familia numerosa, discapacidade, traballo próximo ao centro...).
  • Sentenza xudicial de separación ou divorcio e/ou convenio regulador onde conste a custodia do/a menor, de darse o caso.

Opción 2

Cubrir a solicitude e asinala na Sede Electrónica, achegando escaneada toda a documentación. Máis información na aplicación admisionalumnado .

 

NORMATIVA REGULADORA DO PROCESO DE ADMISIÓN

 

  • Decreto 13/2022, do 3 de febreiro, polo que se regula a admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.
  • Orde do 21 de outubro de 2022 pola que se desenvolve o Decreto 13/2022, do 3 de febreiro, e se regula o procedemento de admisión do alumnado nos centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación (códigos de procedemento ED550A, ED550B e ED550C).

 

SOLICITUDE DE RESERVA - PRAZO ABERTO DO 15/01 AO 05/02.

Acaba de abrirse o prazo de reserva de praza nos centros adscritos para o alumnado que finaliza a etapa de Educación Primaria. No seguinte enlace teñen toda a información a disposición das familias. 

A efectos de continuidade de estudos do actual alumnado de 6º de EP o centro adscrito será o IES Monte Castelo.

As solicitudes presentaranse preferentemente por vía electrónica ou ben a través do solicitude que se entregará ao alumnado na aula. O prazo de presentación das solicitudes será do 16 de xaneiro ao 6 de febreiro do presente ano. 

O alumnado que non o faga no prazo establecido para o citado instituto, deberá facelo no proceso xeral de admisión como se fose alumnado novo, no prazo establecido do 1 ao 20 de marzo de 2023.

Distribuir contido


by Dr. Radut