Skip to Content

Matrícula

Listaxe definitiva de alumnado admitido para o curso 2021/22

Publicada a listaxe definitiva de alumnado admitido para o curso 2021/22.

A listaxe atópase no taboleiro de anuncios ubicado ao lado de Secretaría.

Non houbo ningún cambio respecto da listaxe provisional.

Listaxe provisional de alumnado admitido para o curso 2021/22

Publicada a listaxe provisional de alumnado admitido para o curso 2021/22.

A listaxe atópase no taboleiro de anuncios ubicado ao lado de Secretaría.

Todas as solicitudes presentadas en prazo foron admitidas.

ADMISIÓN ALUMNADO CURSO 2021/22

Postos escolares vacantes para o curso 2021/22: ver aquí.

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: do 1 ao 22 de marzo.

COMO PRESENTAR A SOLICITUDE DE ADMISIÓN?

Opción 1

Acudir presencialmente á secretaría/dirección do centro de luns a venres de 9:15 a 13:45.

O impreso de solicitude será facilitado no centro, aínda que tamén está dispoñible na aplicación admisionalumnado.

Xunto co impreso, deberase achegar a seguinte documentación:

  • Documento acreditativo da idade da alumna/o: DNI da nena/o, libro de familia ou outro documento que a acredite.
  • Sentenza xudicial de separación ou divorcio e/ou convenio regulador onde conste a custodia do/a menor, de darse o caso.

Opción 2

Cubrir a solicitude informaticamente e asinala en Sede Electrónica, achegando escaneada toda a documentación. Máis info na aplicación admisionalumnado e no seguinte titorial.

VINDEIRAS DATAS A TER EN CONTA

- A publicación das listaxes provisionais de persoas admitidas e non admitidas realizarase antes do 25 de abril.

- A publicación das listaxes definitivas de persoas admitidas e non admitidas realizarase antes do 15 de maio.

- A formalización da matrícula deberá realizarse entre o 20 e o 30 de xuño.

NORMATIVA REGULADORA DO PROCESO DE ADMISIÓN

ORDE do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, modificada pola ORDE do 25 de xaneiro de 2017 e pola ORDE do 18 de decembro de 2020.

Distribuir contido


by Dr. Radut