Skip to Content

Matrícula

ADMISIÓN DO ALUMNADO CURSO 2020-2021

RESTABLECEMENTO DO PROCEDEMENTO DE ADMISIÓN

ADMISIÓN DO ALUMNADO CURSO 2020/21

INFORMACIÓN NA PÁXINA WEB DA CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN:

(Orde do 12 de marzo de 2013 modificada pola orde do 25 de xaneiro de 2017)

 

 PROCESO 

DATAS 

1

Publicación de postos escolares vacantes Ver aquí

Antes do 1 de marzo

2

 Presentación da solicitude de admisión.  RESTABLECEMENTO DO PRAZO

 Dende o 11 ata o 18 de MAIO

3

Publicación das listaxes provisionais de admitidos e non admitidos.

Antes do 9 de XUÑO

4

Publicación das listaxes definitivas de admitidos e non admitidos.

Antes do 26 de XUÑO

5

Formalización da matrícula en educación infantil e primaria.

Do 1 ao 10 de XULLO de 2020

DOCUMENTACIÓN  NECESARIA OBLIGATORIA:

Recoméndase a utilización preferente da modalidade telemática para a presentación das solicitudes : a través da aplicación da Consellería de Educación:“admisionalumnado” 

De forma presencial do 11 ao 18 de maio en horario de 10:00 a 13:00 horas na Secretaría ou Dirección do centro (Edificio nº 1)

Ø  - Solicitude cumprimentada e asinada  por ambos proxenitores (ANEXO II - MODELO ED550B)

Ø  - Libro de familia ou documento equivalente.

Ø  - D.N.I/N.I.E dos país/nais/titores/as.

Ø  - Se é o caso, documentación xustificativa da solicitude dunha praza para alumnado con  Necesidades Específicas de Apoio Educativo.

 

Listado provisional Alumnado admitido:(antes do 9 de xuño)

Listado DEFINITIVO Alumnado admitido:(antes do 26 de xuño)

l

FORMALIZACIÓN DA MATRÍCULA PARA O CURSO 2020-21

 

Prazo para a formalización  da matrícula do 1 ao 10 de xullo de 2020.

Documentación que se debe presentar:

  •  Impreso de matrícula cuberto (Anexo III-I).
  •   Opción sobre a primeira lingua estranxeira.
  •  Opción sobre o ensino da relixión.
  •  Autorización para o uso da imaxe persoal do alumno/a.
  •  Fotocopia da tarxeta sanitaria do Sergas ou equivalente.
  •  Nota médica na que se faga constar que o alumno/a padece ou non alguna enfermidade infecto- contaxiosa ou presenta problemas para actividade escolar.
  •  Fotocopia do boletín de vacinas.
  •  Tres fotografías tamaño carné.
Distribuir contido


by Dr. Radut