Skip to Content

Matrícula

ADMISIÓN DO ALUMNADO CURSO 2019-2020

ADMISIÓN DO ALUMNADO CURSO 2019/20

INFORMACIÓN NA PÁXINA WEB DA CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN: Aquí

(Orde do 12 de marzo de 2013 modificada pola orde do 25 de xaneiro de 2017)

 

 PROCESO 

DATAS 

1

Publicación de postos escolares vacantes

Antes do 1 de marzo

2

 Presentación da solicitude de admisión.

 Dende o 1  ata o 20 de marzo

3

Publicación das listaxes provisionais de admitidos e non admitidos.

Antes do 25 de abril 

4

Publicación das listaxes definitivas de admitidos e non admitidos.

Antes do 15 de maio. 

5

Formalización da matrícula en educación infantil e primaria.

20 - 30 de xuño

DOCUMENTACIÓN  NECESARIA OBLIGATORIA:

De forma presencial do 1 ao 20 de marzo de 9:00 a 11:00 h na Secretaría do centro ou a través da aplicación da Consellería de Educación: “admisionalumnado”  https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado/

Ø  Solicitude cumprimentada e asinada  por ambos proxenitores (ANEXO II - MODELO ED550B)

Ø  Libro de familia ou documento equivalente.

Ø  D.N.I/N.I.E dos país/nais/titores/as.

Ø  Se é o caso, documentación xustificativa da solicitude dunha praza para alumnado con  Necesidades Específicas de Apoio Educativo.

Máis información AQUÍ

Listado provisional Alumnado admitido: Aquí

Listado DEFINITIVO Alumnado admitido: Aquí

l

LISTADO DEFINITIVO: ADMISIÓN CURSO 2018-2019

L 

 

 

FORMALIZACIÓN DA MATRÍCULA PARA O CURSO 2019-20

 

Prazo para a formalización  da matrícula do 20 ao 30 de xuño.

Documentación que se debe presentar:

  •  Impreso de matrícula cuberto (Anexo III-I).
  •   Opción sobre a primeira lingua estranxeira.
  •  Opción sobre o ensino da relixión.
  •  Autorización para o uso da imaxe persoal do alumno/a.
  •  Fotocopia da tarxeta sanitaria do Sergas ou equivalente.
  •  Nota médica na que se faga constar que o alumno/a padece ou non alguna enfermidade infecto- contaxiosa ou presenta problemas para actividade escolar.
  •  Fotocopia do boletín de vacinas.
  •  Tres fotografías tamaño carné.

ADMISIÓN ALUMNADO CURSO 2018-19

 

ADMISIÓN DO ALUMNADO CURSO 2018/19

INFORMACIÓN NA PÁXINA WEB DA CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN: Aquí

(Orde do 12 de marzo de 2013 modificada pola orde do 25 de xaneiro de 2017)

 

 PROCESO 

DATAS 

1

Publicación de postos escolares vacantes

Antes do 1 de marzo

2

 Presentación da solicitude de admisión.

 Dende o 1  ata o 20 de marzo

3

Publicación das listaxes provisionais de admitidos e non admitidos.

Antes do 25 de abril 

4

Publicación das listaxes definitivas de admitidos e non admitidos.

Antes do 15 de maio. 

5

Formalización da matrícula en educación infantil e primaria.

20 - 30 de xuño

DOCUMENTACIÓN  NECESARIA OBLIGATORIA:

De forma presencial do 1 ao 20 de marzo de 9:00 a 11:00 h na Secretaría do centro ou a través da aplicación da Consellería de Educación: “admisionalumnado”  https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado/

Ø  Solicitude cumprimentada e asinada  por ambos proxenitores (ANEXO II) Aquí

Ø  Libro de familia ou documento equivalente.

Ø  D.N.I/N.I.E dos país/nais/titores/as.

Ø  Se é o caso, documentación xustificativa da solicitude dunha praza para alumnado con  Necesidades Específicas de Apoio Educativo.

Distribuir contido


by Dr. Radut