Skip to Content

Orientación

Video discrimanación auditiva

Video para traballar os sons dos animais, a casa e a cidade:

CAMPAÑA INFORMATIVA PARA REDUCIR, REUTILIZAR E RECICLAR O PAPEL (GREEN-CAMPUS)

 1. Aproveita os dous lados da folla.
 2. Copia e imprime cortes a dúas caras e emprega o papel pola metade
 3. Non botar o papel, recíclea despois de empregar as dúas caras.
 4. Preferiblemente use papel reciclado.
 5. Use soporte informático sempre que sexa posible e reduza o número de impresións. Se isto non é posible, tente imprimir en monocolor ou o ecomodo.
 6. Promover a produción de papel reciclado.
 7. Garda e distribúe documentos en formato dixital, compartíndoo.
 8. Axustar documentos a encaixa dúas páxinas por un lado.
 9. Reutilice o papel xa impreso por unha cara para tomar anotacións, notas, debuxos, esquemas...
 10. Revise os textos na pantalla antes de imprimilos, para evitalos erros e por de aí que teña que imprimilo de novo.
 11. Evite na medida cando sexa posible, o uso de sobres, envoltorios e produtos desbotables. E, en calquera caso, intente reutilizalos.
 12. Aproveita ao máximo o papel (reduce o tamaño das letras, as marxes, interliñado, cabeceiras, pé de páxina...)
 13. Controla o consumo de fotocopiadora, fax e impresora.
 14. Coloque bandexas con papel preto de copiadoras e impresoras para reutilización.
 15. Mercar papel máis lixeiro.
 16. Realizar o mantemento periódico de copiadoras e impresoras: os pequenos problemas de copiadora e impresora causan desperdicio papel importante.
 17. Use os contedores específicos que están na rúa para depositar o papel.

      Protexe a natureza... GRAZAS!!

 

Programa paso a paso-ONG-MESTURA

O programa “Paso a Paso” estrutúrase tendo en conta as diferentes necesidades e prioridades detectadas entre a poboación migrante desempregada e o mercado laboral, articulando un servizo sociolaboral especializado en coordinación e apoio ao labor prestado por parte dos Servizos Sociais municipais e o Servizo Público de Emprego de Galicia, facilitando a inserción sociolaboral do colectivo migrante e colectivos vulnerables.

Para máis información:

http://www.ongmestura.es/gl/home-galego/

Experiencias Gianni Rodari

Bos días:

No seguinte enlace podedes consultar as magníficas experiencias e actividades de Rodari para inventar historias "Gramática de la fantasía":

1. Binomio fantástico

2. Desenvolvemento insólito da palabra

3. Gramática sin fin

file:///C:/Documents%20and%20Settings/usuario/Escritorio/Mete%20y%20env%C3%ADa/ExperiACTIVIDADES%20GIANNI%20RODARI.htm

Atentamente

 

 

Distribuir contido


by Dr. Radut