Skip to Content

CONCURSO "PILABOT"

Tres pilas en Pilas - GIF Animado | REYGIF

Este curso, o alumnado de primaria participará no concurso Pilabot da Xunta de Galicia de recollida selectiva de pilas usadas nos centros educativos de primaria e secundaria de Galicia.

Cada alumno/a levará á casa unha caixiña para depositardes nela todas as pilas usadas que vaiades xuntando durante este trimestre. Cando cheguedes a enchela ou cando remate o prazo de participación (que vos comunicaremos máis adiante), poderedes traelas ao cole para envorcalas no colector común do que dispoñemos no centro.

TEST DE SALIVA

c

A Xunta de Galicia comezará, desde mañá luns, con motivo da volta ás aulas no medio dunha onda de covid, a repartir test de antíxenos en saliva nos centros educativos para o alumnado de 5 a 11 anos.

Empregarase na aparición de casos esporádicos (1-4 casos), para poder testear aos nenos/as máis próximos aos casos positivos que poidan xurdir e que non signifiquen a clausura da aula.

As familias ás que se lles adxudique un test de antíxenos serán avisadas polo centro.

A toma de mostra e a técnica diagnóstica será realizada voluntariamente no domicilio do alumno/a. 

Todos os nenos/as que obteñan un resultado positivo na proba de antíxenos de autodiagnóstico serán considerados directamente como caso confirmado; polo tanto, deberán seguir as medidas de illamento. O caso confirmado sempre deberá cumprir as indicacións dos profesionais sanitarios que se encarguen do seu seguimento clínico.

Coa fin de realizar o seguimento e estudo do caso confirmado, a persoa responsable do neno/a deberá notificar o positivo á Saúde Pública a través do formulario de declaración responsable de autotest positivo dispoñible na páxina web do coronavirus, ou chamar ao 881 540 045. A Xunta remarca que en ningún caso se notificarán os resultados negativos.

Como indica o protocolo de educación, calquera persoa con resultado positivo deberá informar ao centro educativo desta circunstancia.

Protocolo para a detección de infección polo SARS-COV-2 con test rápido de antíxeno en saliva en centros de educación primaria.

NOVOS PROTOCOLOS COVID

RESERVA DE PRAZA NO IES Nº 1

De conformidade coa disposición adicional primeira da Orde do 12 de marzo de 2013 que regula o procedemento de admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos, o 11 de xaneiro de 2022 inícianse os trámites do procedemento (código ED550A), coa reserva de praza nun centro de adscrición para alumnado que cambia de etapa.

O alumnado matriculado no noso centro no presente curso en 6º de primaria que pretenda continuar estudos no centro de adscrición, o IES Nº 1, para os efectos de reserva de praza neste, deberá cubrir o formulario normalizado (anexo I).
Para presentar a solicitude deberán empregar algunha das seguintes opcións:

1.- Cubrir a solicitude informaticamente (a través da aplicación admisionalumnado) e presentala asinada de xeito manual no centro.

2.- Cubrir a solicitude informaticamente (a través da aplicación admisionalumnado) e asinala na Sede Electrónica.

3.- Cubrir a solicitude manualmente e presentala asinada presencialmente no centro.

O prazo de presentación de solicitudes abranguerá do día 11 de xaneiro ao 8 de febreiro, ambos os dous incluídos.
Información na web da Xunta.
A consulta das listaxes de alumnado admitido, que se publicarán antes do día 28 de febreiro, debe realizarse no noso centro ou na aplicación admisionalumnado.

Normativa de aplicación:

    • ORDE do 18 de decembro de 2020 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013.

    • ORDE do 25 de xaneiro de 2017 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013.

    • ORDE do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

    • DECRETO 254/2012, do 13 de decembro, polo que se regula a admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten as ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

MENÚ XANEIRO

Comedor escolar 2021-2022 - Información y menús | CEIP Fuente del Badén

Velaquí o menú de xaneiro do comedor escolar. 

CURSO 2021/2022

Distribuir contido


by Dr. Radut