Dependencias

XIMNASIO

XIMNASIO

Edificio fora do centro

EDUCACION PRIMARIA

PLANTA BAIXA:

 • TRES AULAS
 • GABINETE DE A.L.
 • ALMACÉN
 • LOCAL ANPA

PRIMEIRO ANDAR

 • TRES AULAS DE PRIMARIA
 • SERVIZOS
 • VIVENDA

EDUCACION INFANTIL

PLANTA BAIXA

 • TRES AULA DE iNFANTIL ( con baños dentros da aula)

 • CONXERSERÍA

 • ADMINISTRACIÓN (dirección,xefatura,secretaría)

 • ORIENTACIÓN

 • SERVIZOS PROFESORES/RAS

 • PORCHE CUBERTO

PRIMEIRO ANDAR

 • BIBLIOTECA.

 • SALA DE AUDIOVISUAIS

 • AULA DE MÚSICA

 • SALA DE PROFESORES

 • GABINETE DE P.T.

Distribuir contido