MES DE MARZO: 30º ANIVERSARIO DA NOSA REVISTA ESCOLAR/ MARCH: 30TH ANNIVERSARY OF OUR SCHOOL MAGAZINE

En 1990 saía a revista número 1 do CEIP Ponte de Xuvía, estaba dedicada a Luís Pimentel;  este ano 2019 sairá o número 30 dedicado a Antón Fraguas.

Por esta razón, este ano queremos conmemorar o aniversario da revista "A Ponte" facendo distintas actividades como: calendario dedicado a todos os proxectos que estamos a facer este curso académico na nosa escola, exposición itinerante de todas as revistas polas clases para que durante unha semana os rapaces e rapazas disfruten das revistas no tempo de lectura, preparación de artigos especiais no número 30 traballando feitos relevantes ocurridos no mundo en 1990 , entrevista a alcaldesa Marián Ferreiro xa que na revista número 1 tamén aparecía unha entrevista ao alcalde Xoan Gato e, xa por último, queremos organizar unha exposición no colexio para os pais e nais.

 

  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30TH ANNIVERSARY OF OUR SCHOOL MAGAZINE

In 1990, the number 1 magazine from our school was released. That year was advocated to Luís Pimentel, this year it will be advocated to Antón Fraguas.

That is why this year we want to conmemorate our magazine school anniversary with different activities such as: A Calendar with pictures showing all our school projects, Travelling Exhibition for a week in each of our classes to enjoy all the magazines in the reading time, Special Articles for this year magazine dealing with events  that happened in the year 1990, An Interview to the Lady Mayor Marian Ferreiro to see the differences with magazine number 1 when our students made questions to  the Lord Mayor Xoan Gato, finally we want to organize An Exhibitionof the magazines for parents.