En igualdade

En igualdade13-14. Día Internacional da Muller
14-15. Día Internacional da Muller
15-16. Día Internacional da Muller
16-17. Día Internacional da Muller
17-18. Día Internacional da Muller
17-18. Unha enxeñeira ou científica en...
18-19. Día Internacional da Muller
18-19. Unha enxeñeira ou científica en...
19-20. Actividades. Igualdade
21-22. Actividades. Igualdade
22-23. Unha enxeñeira ou científica en...

  Que é a igualdade de xénero?

Segundo a UNESCO, a igualdade de xénero defínese como igualdade de dereitos, responsabilidades e oportunidades para mulleres e homes, e para nenas e nenos. A igualdade non significa que homes e mulleres sexan iguais, pero que dereitos, responsabilidades e oportunidades non poden depender do sexo.

A igualdade de xénero require traballar en ámbitos como os seguintes:
  • Participación en política. Non só no que se refire ás posicións políticas, senón tamén ao dereito a votar ou participar en importantes procesos de toma de decisións. Neste sentido, segundo datos da ONU Mulleres, aínda que o 39% dos países de todo o mundo usaron algún tipo de sistema de cotas para aumentar a representación da muller na política, a paridade está lonxe de ser unha realidade: En 2017, só o 23,4% dos membros dos parlamentos nacionais eran mulleres.
  • Educación. É un xeito de empoderar ás mulleres e conseguir que adquiran coñecementos que lles axudarán a tomar decisións na súa vida persoal e profesional. Con respecto á educación, convén ter en conta que 16 millóns de nenas nunca entrarán nunha aula segundo os datos da UNESCO.
  • Participación na forza de traballo. Ofrece a posibilidade de ter a vida que queres e ter unha maior autonomía persoal. Neste sentido, os datos das Mulleres das Nacións Unidas amosan que as mulleres ocupan menos dun terzo dos postos directivos de nivel medio e superior.

Que podes facer ti?

  • Educar en función do valor da igualdade. Se os nenos son percibidos como iguais, cando medran, contribuirán a manter esa igualdade e a respectarse. Por iso, desde a infancia é importante unha educación baseada na igualdade, evitando os estereotipos de xénero.
  • Usa unha linguaxe non sexista. Cando falamos ou escribimos, non nos damos conta do uso que facemos da linguaxe e de como abusamos ás veces do masculino xenérico na nosa forma de falar ou escribir. Coidando o uso deste tipo de linguas axudaremos a evitar que as mulleres se escondan e a lograr a igualdade no trato entre mulleres e homes.
  • Promover a igualdade no traballo. No caso de ter unha empresa ou dirixir un equipo de persoas formado por homes e mulleres, facilita que haxa unha igualdade de oportunidades real, que os salarios sexan iguais en posicións iguais, independentemente do xénero e que todas as persoas teñan acceso. para adestrar en condicións de igualdade.
  • Apoiar a asunción de responsabilidades por igual. O coidado de fillos e fillas ou tarefas domésticas debe compartirse por igual entre homes e mulleres para que a distribución das responsabilidades sexa equitativa.


 
Distribuir contido