Secretaría

Documentos da Secretaría


Lexislación xeral

Achegamos lexislación que afecta ao funcionamento dos centros públicos de educación infantil e primaria:

Galego
Documentación
Nesta páxina atópanse os documentos de uso máis frecuente para as nais e pais en relación co centro.

De seren necesarios, os documentos arriba relacionados, deberanse imprimir e entregar na Secretaría do Centro

Manual de acceso a vídeoconferencia con CiscoWebex
Distribuir contido