Organigrama

Órganos de dirección
Equipo directivo
  • DIRECTOR
  • XEFA DE ESTUDOS
  • SECRETARIA
  • D. XOSÉ MANUEL CASALEIRO FERNÁNDEZ
  • Dª. MARTA VELEIRO RODRÍGUEZ
  • Dª. ESTHER DOÑATE ARRAZOLA
Órganos colexiados
Distribuir contido