Organigrama

Órganos de dirección
Equipo directivo
  • DIRECTOR
  • XEFA DE ESTUDOS
  • SECRETARIA
  • D. XOSÉ MANUEL CASALEIRO FERNÁNDEZ
  • DNA. BEGOÑA SEOANE FERREIRO
  • DNA. ESTHER DOÑATE ARRAZOLA
Órganos colexiados
Distribuir contido