Histórico. Equipos directivos


Histórico de membros do equipo directivo

Apelidos e Nome Cargo 79-84 84-88 88-95
95-00
00-11 11-22
Carmen Rodríguez-Cadarso
DIR                                                                                          
Carmen Cabezas González DIR                                                                                          
Josefa Sánchez Leira SEC                                                                                          
Rosa Quintas Losada DIR                                                                                          
Helena Villar Janeiro SEC                                                                                          
Carmen María Rodríguez Lema DIR                                                                                          
Prudencia Gromaz Alvarellos XEF                                                                                          
Josefa Lorenzo Álvarez XEF                                                                                          
Josefa Mourelle Mosqueira SEC                                                                                          
José Ramón Martínez Rey DIR                                                                                          
María del Carmen Vázquez Fustes XEF                                                                                          
María del Carmen Malvárez López SEC                                                                                          
Antonio Fernández Regos DIR                                                                                          
María Vilar Armas XEF                                                                                          
Francisco Picos Feal SEC                                                                                          
Xosé Manuel Casaleiro Fernández DIR                                                                                          
Begoña Seoane Ferreiro XEF                                                                                          
Adela Maroño Rodríguez SEC                                                                                          
Esther Doñate Arrazola SEC                                                                                          
Marta Veleiro Rodríguez XEF