Histórico. Equipos directivos


Histórico de membros do equipo directivo

Apelidos e Nome Cargo 79-84   84-88   88-95    95-00   00-11   11-23
Carmen Rodríguez-Cadarso
DIR                                                                                        
Carmen Cabezas González DIR                                                                                        
Josefa Sánchez Leira SEC                                                                                        
Rosa Quintas Losada DIR                                                                                        
Helena Villar Janeiro SEC                                                                                        
Carmen Mª Rodríguez Lema DIR                                                                                        
Prudencia Gromaz Alvarellos XEF                                                                                        
Josefa Lorenzo Álvarez XEF                                                                                        
Josefa Mourelle Mosqueira SEC                                                                                        
José Ramón Martínez Rey DIR                                                                                        
Mª del Carmen Vázquez Fustes XEF                                                                                        
Mª del Carmen Malvárez López SEC                                                                                        
Antonio Fernández Regos DIR                                                                                        
María Vilar Armas XEF                                                                                        
Francisco Picos Feal SEC                                                                                        
Xosé M. Casaleiro Fernández DIR                                                                                        
Begoña Seoane Ferreiro XEF                                                                                        
Adela Maroño Rodríguez SEC                                                                                        
Esther Doñate Arrazola SEC                                                                                        
Marta Veleiro Rodríguez XEF