Libros de texto

Fondo solidario e axudas libros 2018-2019


 
  

FONDO SOLIDARIO DE LIBROS, AXUDAS PARA A ADQUSICIÓN DE LIBROS E MATERIAL ESCOLAR


ORDE do 9 de maio de 2018 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2018/19.

NORMAS XERAIS

 • O prazo de presentación de solicitudes é do 23 de maio ao 22 de xuño de 2018.
 • A instancia será única para todos os fillos e fillas admitidos no mesmo centro para o curso 2018-2019. Pódese cumprimentar:
  • De xeito manual, recollendo modelo na secretaría do centro ou a través deste enlace.
  • Na Aplicación Fondolibros, xerando así un número de solicitude e realizando a presentación ben na sede electrónica da Xunta de Galicia, ben de xeito presencial no centro.

A instancia única será útil para:

1. PARTICIPAR NO BANCO DE LIBROS DESDE 3º A 6º EP

 • Para ser beneficiario do banco de libros é condición indispensable ter devolto os libros de texto e/ou material reutilizable adquiridos coas axudas do curso 2017/2018, así como os libros emprestados no curso 2017-2018.
 • Atenderase ás seguintes datas:
  • 18 ao 22 de xuño. Devolución nas oficinas do centro dos libros emprestados.
  • 9 de xullo. Publicación da relación provisional cos libros adxudicados.
  • 10 e 11 de xullo. Periodo de reclamación á adxudicación provisional.
  • 13 de xullo. Publicación da relación definitiva de adxudicacións.
  • 6 e 7 de setembro. Entrega dos libros asignados ao alumnado.
 • IMPORTANTE: O centro dispón de case a totalidade dos libros de texto (excluídos Cadernos de actividades e Música) para os cursos 3º e 5º de EP. Para poder acceder a eles terá que solicitarse obrigatoriamente o Fondo solidario.

2. SOLICITAR AXUDAS PARA A ADQUISICIÓN DE LIBROS

Alumnado de 1º e 2º de Primaria.

3. SOLICITAR AXUDAS PARA A ADQUSICIÓN DE MATERIAL ESCOLAR

Alumnado pertencente a familias con renda per cápita igual ou inferior a 5400€.

 

Libros de texto


4º EDUCACIÓN INFANTIL (3 ANOS). 2018-2019
LIBROS DE TEXTO   Proxecto Flocos de Millo (Xerais).
     1º Trimestre ISBN: 978-84-9121-342-0
     2º Trimestre ISBN: 978-84-9121-343-7

5º EDUCACIÓN INFANTIL (4 ANOS). 2018-2019
LIBROS DE TEXTO    -

6º EDUCACIÓN INFANTIL (5 ANOS). 2018-2019
LIBROS DE TEXTO   SIRABÚN 5 AÑOS CONTENEDOR ANUAL. CASTELLANO. ISBN: 9788414002667.
INICIACIÓN A LA LECTURA 1. NUEVO PARQUE DE PAPEL. EDITORIAL SM. ISBN: 9788434864054.

 1º EDUCACIÓN PRIMARIA

EN VIGOR   LIBRO DE TEXTO
15-16 ... 20-21   LENGUA 1. Pieza a Pieza. Editorial Anaya. ISBN: 978-84-698-3723-8
LINGUA 1.
Peza a Peza. Editorial Anaya. ISBN: 978-84-698-3771-9
MATEMÁTICAS 1º. Editorial Vicens Vives. ISBN: 978-84-682-2028-4
CIENCIAS NATURAIS 1º (Integrado) CELME. Editorial SM. ISBN: 978-84-985-4437-4
CIENCIAS SOCIAIS 1º (Integrado) CELME. Editorial SM. ISBN: 978-84-985-4436-7
INGLÉS: TIGER 1 Pb Pk (ebook). Ed. Macmillan. ISBN: 978-1-380-01808-3

 2º EDUCACIÓN PRIMARIA


EN VIGOR
  LIBROS DE TEXTO
15-16 ... 20-21  

LENGUA 2. Pieza a pieza. Editorial Anaya. ISBN: 978-84-698-3735-1
LINGUA 2. Peza a peza. Editorial Anaya. ISBN: 978-84-698-3777-1
MATEMÁTICAS 2º. Editorial Vicens Vives. ISBN: 978-84-682-2834-1
CIENCIAS NATURAIS 2º (Integrado) CELME. Editorial SM. ISBN: 978-84-985-4509-8
CIENCIAS SOCIAIS 2º (Integrado) CELME. Editorial SM. ISBN: 978-84-985-4513-5
INGLÉS:
TIGER 2 Pb Pk (ebook). Ed. Macmillan. ISBN: 978-1-380-01809-0


 3º EDUCACIÓN PRIMARIA


EN VIGOR
  LIBRO DE TEXTO
    LENGUA 3. Aprender es crecer. Editorial Anaya. ISBN: 978-84-698-0649-4 + CD
LINGUA 3. Editorial Anaya. ISBN: 978-84-678-8655-9 + CD
CIENCIAS NATURAIS 3º (Integrado) CELME. Editorial SM. ISBN: 978-84-985-4427-5
CIENCIAS SOCIAIS 3º (Integrado) CELME. Editorial SM. ISBN: 978-84-985-4516-6
MATEMÁTICAS 3º. Editorial Vicens Vives. ISBN: 978-84-682-2050-5
MÉTODO DE FRAUTA. SIRINGA. INICIACION. El SI. Ed. TANDEM. ISBN: 978-84-813-1742-8 (3º a 6ºEP).
INGLÉS: TIGER 3 Pb Pk (ebook). Ed. Macmillan. ISBN: 978-1-380-01462-7

Material non reutilizable
TIGER 3 Ab A Pk. Ed. Macmillan. ISBN: 978-0-230-43104-1
15-16 ... 20-21  
4º EDUCACIÓN PRIMARIA


EN VIGOR   LIBRO DE TEXTO
15-16 ... 20-21   LENGUA 4. Aprender es crecer. Editorial Anaya. ISBN: 978-84-698-0650-0
LINGUA GALEGA 4. Galicia. Editorial Anaya. ISBN: 978-84-678-8013-7
MATEMÁTICAS 4º Editorial Vicens Vives. ISBN: 978-84-682-2881-5
CIENCIAS NATURAIS 4º (Integrado) CELME. Editorial SM. ISBN: 978-84-985-4528-9
CIENCIAS SOCIAIS 4º (Integrado) CELME. Editorial SM. ISBN: 978-84-985-4527-2
INGLÉS: TIGER 4 Pb Pk (ebook). Ed. Macmillan. ISBN: 978-1-380-01463-4

Material non reutilizable
TIGER 4 Ab A Pk. Ed. Macmillan. ISBN: 978-0-230-43118-8
5º EDUCACIÓN PRIMARIA


EN VIGOR 
  LIBRO DE TEXTO
    LENGUA 5. Aprender es crecer. Editorial Anaya. ISBN: 978-84-698-0651-7 + CD
LINGUA 5. Ed. Anaya. ISBN: 978-84-678-8658-0 + CD
MATEMÁTICAS 5º. Editorial Vicens Vives. ISBN: 978-84-682-1469-6
CIENCIAS NATURAIS 5º XIntegrado) CELME. Editorial SM. ISBN: 978-84-985-4604-0
CIENCIAS SOCIAIS 5º XIntegrado) CELME. Editorial SM. ISBN: 978-84-985-4517-3
INGLÉS: TIGER 5 Pb Pk (ebook). Ed. Macmillan. ISBN: 978-1-380-01464-1

Material non reutilizable
TIGER 5 Ab A. Ed. Macmillan. ISBN: 978-0-230-43132-4

15-16

...

20-21

 
6º EDUCACIÓN PRIMARIA


EN VIGOR   LIBRO DE TEXTO
15-16 ... 20-21   LENGUA 6. Aprender es crecer. Ed. Anaya. ISBN: 978-84-698-0652-4
LINGUA GALEGA 6. Ed. Anaya. ISBN: 978-84-678-3511-3
MATEMÁTICAS 6º Editorial  Vicens Vives. ISBN: 978-84-682-1554-9

CIENCIAS NATURAIS 6º (Integrado) CELME. Ed. SM. ISBN: 978-84-985-4531-9
CIENCIAS SOCIAIS 6º (Integrado) CELME. Ed. SM. ISBN: 978-84-985-4530-2
INGLÉS: TIGER 6 Pb Pk (ebook). Ed. Macmillan. ISBN: 978-1-380-01465-8


Material non reutilizable
TIGER 6 Ab A. Ed. Macmillan. ISBN: 978-0-230-43145-4
 VALORES SOCIAIS E CÍVICOS (para alumnado que curse esta optativa)

EN VIGOR   LIBRO DE TEXTO
15-16 ... 20-21  

VALORES SOCIAIS E CÍVICOS 1ºEP CELME. Editorial SM. ISBN: 978-84-985-4441-1
VALORES SOCIAIS E CÍVICOS 2ºEP CELME. Editorial SM. ISBN: 978-84-985-4515-9
VALORES SOCIAIS E CÍVICOS 3ºEP CELME. Editorial SM. ISBN: 978-84-985-4442-8
VALORES SOCIAIS E CÍVICOS 4ºEP CELME. Editorial SM. ISBN: 978-84-985-4534-0
VALORES SOCIAIS E CÍVICOS 5ºEP CELME. Editorial SM. ISBN: 978-84-985-4443-5
VALORES SOCIAIS E CÍVICOS 6ºEP CELME. Editorial SM. ISBN: 978-84-985-4535-7


 RELIXIÓN (para alumnado que curse esta optativa)

EN VIGOR   LIBRO DE TEXTO
15-16 ... 20-21   RELIXIÓN CATÓLICA 1ºEP KAIRÉ. Ed. SM. ISBN: 978-84-985-4406-0
RELIXIÓN CATÓLICA 2ºEP KAIRÉ. Ed. SM. ISBN: 978-84-985-4407-7
RELIXIÓN CATÓLICA 3ºEP KAIRÉ. Ed. SM. ISBN: 978-84-985-4408-4
RELIXIÓN CATÓLICA 4ºEP KAIRÉ. Ed. SM. ISBN: 978-84-985-4409-1

Distribuir contido