Libros de texto

Fondo solidario, axudas libros e material escolar 2020-2021


  

FONDO SOLIDARIO DE LIBROS, AXUDAS PARA A ADQUSICIÓN DE LIBROS E MATERIAL ESCOLAR


ORDE do 12 de maio de 2020 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria  obrigatoria  e  educación  especial  en  centros  docentes  sostidos  con  fondos  públicos  para  o  curso  escolar  2020/21  (código  de  procedemento  ED330B).

NORMAS XERAIS

 • O prazo de presentación de solicitudes é do 21 de maio ao 19 de xuño de 2019.
 • A solicitude pódese cumprimentar:
  • De xeito manual, recollendo modelo na secretaría do centro ou a través deste enlace.
  • Na Aplicación Fondolibros, xerando así un número de solicitude e realizando a presentación ben na sede electrónica da Xunta de Galicia, ben de xeito presencial no centro.
 • A solicitude será única para todos os fillos e fillas admitidos no mesmo centro para o curso 2020-2021 e servirá para:

1. SOLICITAR AXUDAS PARA A ADQUSICIÓN DE MATERIAL ESCOLAR

Alumnado pertencente a familias con renda per cápita igual ou inferior a 6.000€.

2. SOLICITAR AXUDAS PARA A ADQUISICIÓN DE LIBROS

Alumnado de 1º, 2º, 3º e 5º de Primaria.

3. PARTICIPAR NO BANCO DE LIBROS DE 4º e 6º EP

 • Para ser beneficiario do banco de libros é condición indispensable ter devolto os libros de texto e/ou material reutilizable adquiridos coas axudas do curso 2019/2020, así como os libros emprestados no curso 2019-2020.

 

 

DOCUMENTACIÓN

DATAS DE INTERESE

 • 20 de maio a 19 de xuño. Prazo de presentación de solicitudes.
 • 15 ao 19 de xuño. Devolución nas oficinas do centro dos libros emprestados.
 • 10 de xullo. Publicación da relación provisional cos libros adxudicados.
 • 13 e 14 de xullo. Periodo de reclamación á adxudicación provisional.
 • 20 de xullo. Publicación da relación definitiva de adxudicacións.
 • 03 e 04 de setembro. Entrega dos libros asignados ao alumnado de 4º e 6º EP.

Libros de texto 2021-2022


4º EDUCACIÓN INFANTIL (3 ANOS). 2021-2022

LIBROS DE TEXTO

 

1º Trimestre. Ed. Xerais. ISBN: 978-84-9121-342-0
2º Trimestre. Ed. Xerais. ISBN: 978-84-9121-343-7

5º EDUCACIÓN INFANTIL (4 ANOS). 2021-2022

LIBROS DE TEXTO

 

-

6º EDUCACIÓN INFANTIL (5 ANOS). 2021-2022

LIBROS DE TEXTO

 

Por qué el microscopio fue un gran invento? Anaya ISBN 9788469876756
Por qué tengo que lavarme los dientes?
Anaya ISBN 9788469876718
Por qué el agua del mar es salada?
Anaya ISBN 9788469876794
Paso a paso. Cuaderno 7. Edelvives ISBN 9788414028353
Paso a paso. Cuaderno 8. Edelvives ISBN 9788414028360
Paso a paso. Cuaderno 9. Edelvives ISBN 9788414028377

 
1º EDUCACIÓN PRIMARIA
20-21 a  ...   Lengua Primeros. Pasos Pauta 1. Ed. Santillana. ISBN: 9788468047416
Matemáticas 1. Primaria Saber Hacer Contigo. Ed. Santillana. ISBN: 9788414111109
Ciencias Sociais. Explora 1 Primaria. Saber Facer Contigo. Ed. Santillana. ISBN: 9788491850359
Ciencias Naturais. Observa 1 Primaria. Saber Facer Contigo. Ed. Santillana. ISBN: 9788491850373
Lingua 1 Primaria. Saber Facer Contigo. Ed. Santillana. ISBN: 9788491850588
INGLÉS: ALL ABOUT US 1 CB PK  9780194562348  2018   Vanessa Reilly, Plácido Bazo...
2º EDUCACIÓN PRIMARIA
20-21 a ...  

Cinco en raia 2ºEP. Ed. Santillana. ISBN 9788491850991

INGLÉS: ALL ABOUT US 2 CB PK  9780194562362  2018   Mari Carmen Ocete, Vanessa Reilly...

3º EDUCACIÓN PRIMARIA
20-21 a  ...  

3PRI LENGUA Saber Hacer Contigo. 978-84-680-4738-6. 2018. Santillana
3PRI LINGUA Saber Facer Contigo. 978-84-9185-228-5. 2020. Obradoiro
CIENCIAS DA NATUREZA 3.º PRIMARIA. ED. EDELVIVES. 9788490463123
CIENCIAS SOCIAIS 3.º PRIMARIA. ED. EDELVIVES. 9788490463130
MATEMÁTICAS VICENS VIVES. 3º EP ISBN 978-84-682-5887-4

INGLÉS: ALL ABOUT US 3 CB      9780194562386   2018   Vanessa Reilly, Plácido Bazo...
INGLÉS: ALL ABOUT US 3 AB PK  9780194562249   2018   Vanessa Reilly, Plácido Bazo...

4º EDUCACIÓN PRIMARIA

15-16 a  ...   LENGUA 4. Aprender es crecer. Editorial Anaya. ISBN: 978-84-698-0650-0
LINGUA GALEGA 4. Galicia. Editorial Anaya. ISBN: 978-84-678-8013-7
MATEMÁTICAS 4º Editorial Vicens Vives. ISBN: 978-84-682-2881-5
CIENCIAS NATURAIS 4º (Integrado) CELME. Editorial SM. ISBN: 978-84-985-4528-9
CIENCIAS SOCIAIS 4º (Integrado) CELME. Editorial SM. ISBN: 978-84-985-4527-2

INGLÉS: TIGER 4 Pb Pk (ebook). Ed. Macmillan. ISBN: 978-1-380-01463-4
INGLÉS: TIGER 4 Ab A Pk. Ed. Macmillan. ISBN: 978-0-230-43118-8

5º EDUCACIÓN PRIMARIA
20-21 a  ...  

5PRI LENGUA Saber Hacer Contigo. 978-84-680-4889-5. 2019. Santillana
5PRI LINGUA Saber Facer Contigo. 978-84-9185-224-7. 2020. Obradoiro
CIENCIAS DA NATUREZA 5.º PRIMARIA. ED. EDELVIVES. 9788490463147
CIENCIAS SOCIAIS 5.º PRIMARIA. ED. EDELVIVES. 9788490463154
MATEMÁTICAS VICENS VIVES. 5º EP ISBN 978-84-682-6133-1

INGLÉS: ALL ABOUT US 5 CB      9780194562409  2018 Plácido Bazo, Marcos Peñate...
INGLÉS: ALL ABOUT US 5 AB PK  9780194562263  2018 Plácido Bazo, Marcos Peñate...

6º EDUCACIÓN PRIMARIA

15-16 a  ...   LENGUA 6. Aprender es crecer. Ed. Anaya. ISBN: 978-84-698-0652-4
LINGUA GALEGA 6. Ed. Anaya. ISBN: 978-84-678-3511-3
MATEMÁTICAS 6º Editorial  Vicens Vives. ISBN: 978-84-682-1554-9

CIENCIAS NATURAIS 6º (Integrado) CELME. Ed. SM. ISBN: 978-84-985-4531-9
CIENCIAS SOCIAIS 6º (Integrado) CELME. Ed. SM. ISBN: 978-84-985-4530-2
INGLÉS: TIGER 6 Pb Pk (ebook). Ed. Macmillan. ISBN: 978-1-380-01465-8
INGLÉS: TIGER 6 Ab A. Ed. Macmillan. ISBN: 978-0-230-43145-4
 

FRANCÉS (optativa en 4º e 6º de EP)

20-21

a

26-27

 

C’est Part! 1. Livre de l'élève. Oxford Education. ISBN  978-0190-53572-8

MÚSICA

15-16

a

...

 

MÉTODO DE FRAUTA. SIRINGA. INICIACION. El SI. Ed. TANDEM. ISBN: 978-84-813-1742-8 (3ºEP a 6ºEP).

VALORES SOCIAIS E CÍVICOS (para alumnado que curse esta optativa)

15-16

a

 ...  

VALORES SOCIAIS E CÍVICOS 4ºEP CELME. Editorial SM. ISBN: 978-84-985-4534-0
VALORES SOCIAIS E CÍVICOS 6ºEP CELME. Editorial SM. ISBN: 978-84-985-4535-7

RELIXIÓN (para alumnado que curse esta optativa)

20-21

a

 ...

 

AMIZADE. ED. ANAYA. 1º EP 978 84 698 4024 5
AMIZADE. ED. ANAYA. 2º EP 978 84 698 4027 6

15-16

a

 ...

 

RELIXIÓN CATÓLICA 4ºEP KAIRÉ. Ed. SM. ISBN: 978-84-985-4409-1

 

 

 

 

Distribuir contido