Libros de texto

Fondo solidario, axudas libros e material escolar 2020-2021


  

FONDO SOLIDARIO DE LIBROS, AXUDAS PARA A ADQUSICIÓN DE LIBROS E MATERIAL ESCOLAR


ORDE do 12 de maio de 2020 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria  obrigatoria  e  educación  especial  en  centros  docentes  sostidos  con  fondos  públicos  para  o  curso  escolar  2020/21  (código  de  procedemento  ED330B).

NORMAS XERAIS

 • O prazo de presentación de solicitudes é do 21 de maio ao 19 de xuño de 2019.
 • A solicitude pódese cumprimentar:
  • De xeito manual, recollendo modelo na secretaría do centro ou a través deste enlace.
  • Na Aplicación Fondolibros, xerando así un número de solicitude e realizando a presentación ben na sede electrónica da Xunta de Galicia, ben de xeito presencial no centro.
 • A solicitude será única para todos os fillos e fillas admitidos no mesmo centro para o curso 2020-2021 e servirá para:

1. SOLICITAR AXUDAS PARA A ADQUSICIÓN DE MATERIAL ESCOLAR

Alumnado pertencente a familias con renda per cápita igual ou inferior a 6.000€.

2. SOLICITAR AXUDAS PARA A ADQUISICIÓN DE LIBROS

Alumnado de 1º, 2º, 3º e 5º de Primaria.

3. PARTICIPAR NO BANCO DE LIBROS DE 4º e 6º EP

 • Para ser beneficiario do banco de libros é condición indispensable ter devolto os libros de texto e/ou material reutilizable adquiridos coas axudas do curso 2019/2020, así como os libros emprestados no curso 2019-2020.

 

 

DOCUMENTACIÓN

DATAS DE INTERESE

 • 20 de maio a 19 de xuño. Prazo de presentación de solicitudes.
 • 15 ao 19 de xuño. Devolución nas oficinas do centro dos libros emprestados.
 • 10 de xullo. Publicación da relación provisional cos libros adxudicados.
 • 13 e 14 de xullo. Periodo de reclamación á adxudicación provisional.
 • 20 de xullo. Publicación da relación definitiva de adxudicacións.
 • 03 e 04 de setembro. Entrega dos libros asignados ao alumnado de 4º e 6º EP.

Libros de texto 2020-2021


4º EDUCACIÓN INFANTIL (3 ANOS). 2020-2021

LIBROS DE TEXTO

 

-

5º EDUCACIÓN INFANTIL (4 ANOS). 2020-2021

LIBROS DE TEXTO

 

-

6º EDUCACIÓN INFANTIL (5 ANOS). 2020-2021

LIBROS DE TEXTO

 

-

 
1º EDUCACIÓN PRIMARIA
20-21 ... 26-27  

GLOBALIZADO. 1PRI CINCO EN RAIA Saber Facer Contigo. 978-84-9185-094-6. 2019. Santillana Obradoiro

INGLÉS: ALL ABOUT US 1 CB PK  9780194562348  2018   Vanessa Reilly, Plácido Bazo...
2º EDUCACIÓN PRIMARIA
20-21 ... 26-27  

2PRI LENGUA Saber Hacer Contigo Mochila Ligera. 978-84-680-4746-1. 2018. Santillana
2PRI LINGUA Mochila Lixeira Saber Facer Contigo. 978-84-9185-062-5. 2019.
2PRI MATEMÁTICAS Saber Hacer Contigo Mochila Ligera. 978-84-680-4747-8. 2018. Obradoiro
2PRI CC. DA NATUREZA Saber Facer Contigo. 978-84-9185-036-6. 2018.
2PRI CC. SOCIAIS Saber Facer Contigo. 978-84-9185-033-5. 2018.

INGLÉS: ALL ABOUT US 2 CB PK  9780194562362  2018   Mari Carmen Ocete, Vanessa Reilly...

3º EDUCACIÓN PRIMARIA
20-21 ... 26-27  

3PRI LENGUA Saber Hacer Contigo. 978-84-680-4738-6. 2018. Santillana
3PRI LINGUA Saber Facer Contigo. 978-84-9185-228-5. 2020. Obradoiro
CIENCIAS DA NATUREZA 3.º PRIMARIA. ED. EDELVIVES. 9788490463123
CIENCIAS SOCIAIS 3.º PRIMARIA. ED. EDELVIVES. 9788490463130
MATEMÁTICAS VICENS VIVES. 3º EP ISBN 978-84-682-5887-4

INGLÉS: ALL ABOUT US 3 CB      9780194562386   2018   Vanessa Reilly, Plácido Bazo...
INGLÉS: ALL ABOUT US 3 AB PK  9780194562249   2018   Vanessa Reilly, Plácido Bazo...

4º EDUCACIÓN PRIMARIA

15-16 ... 20-21   LENGUA 4. Aprender es crecer. Editorial Anaya. ISBN: 978-84-698-0650-0
LINGUA GALEGA 4. Galicia. Editorial Anaya. ISBN: 978-84-678-8013-7
MATEMÁTICAS 4º Editorial Vicens Vives. ISBN: 978-84-682-2881-5
CIENCIAS NATURAIS 4º (Integrado) CELME. Editorial SM. ISBN: 978-84-985-4528-9
CIENCIAS SOCIAIS 4º (Integrado) CELME. Editorial SM. ISBN: 978-84-985-4527-2

INGLÉS: TIGER 4 Pb Pk (ebook). Ed. Macmillan. ISBN: 978-1-380-01463-4
INGLÉS: TIGER 4 Ab A Pk. Ed. Macmillan. ISBN: 978-0-230-43118-8

5º EDUCACIÓN PRIMARIA
20-21 ... 26-27  

5PRI LENGUA Saber Hacer Contigo. 978-84-680-4889-5. 2019. Santillana
5PRI LINGUA Saber Facer Contigo. 978-84-9185-224-7. 2020. Obradoiro
CIENCIAS DA NATUREZA 5.º PRIMARIA. ED. EDELVIVES. 9788490463147
CIENCIAS SOCIAIS 5.º PRIMARIA. ED. EDELVIVES. 9788490463154
MATEMÁTICAS VICENS VIVES. 5º EP ISBN 978-84-682-6133-1

INGLÉS: ALL ABOUT US 5 CB      9780194562409  2018 Plácido Bazo, Marcos Peñate...
INGLÉS: ALL ABOUT US 5 AB PK  9780194562263  2018 Plácido Bazo, Marcos Peñate...

6º EDUCACIÓN PRIMARIA

15-16 ... 20-21   LENGUA 6. Aprender es crecer. Ed. Anaya. ISBN: 978-84-698-0652-4
LINGUA GALEGA 6. Ed. Anaya. ISBN: 978-84-678-3511-3
MATEMÁTICAS 6º Editorial  Vicens Vives. ISBN: 978-84-682-1554-9

CIENCIAS NATURAIS 6º (Integrado) CELME. Ed. SM. ISBN: 978-84-985-4531-9
CIENCIAS SOCIAIS 6º (Integrado) CELME. Ed. SM. ISBN: 978-84-985-4530-2
INGLÉS: TIGER 6 Pb Pk (ebook). Ed. Macmillan. ISBN: 978-1-380-01465-8
INGLÉS: TIGER 6 Ab A. Ed. Macmillan. ISBN: 978-0-230-43145-4
 

FRANCÉS (optativa en 4º e 6º de EP)

20-21

...

26-27

 

C’est Part! 1. Livre de l'élève. Oxford Education. ISBN  978-0190-53572-8

MÚSICA

15-16

...

20-21

 

MÉTODO DE FRAUTA. SIRINGA. INICIACION. El SI. Ed. TANDEM. ISBN: 978-84-813-1742-8 (3ºEP a 6ºEP).

VALORES SOCIAIS E CÍVICOS (para alumnado que curse esta optativa)

15-16

...

20-21

 

VALORES SOCIAIS E CÍVICOS 4ºEP CELME. Editorial SM. ISBN: 978-84-985-4534-0
VALORES SOCIAIS E CÍVICOS 6ºEP CELME. Editorial SM. ISBN: 978-84-985-4535-7

RELIXIÓN (para alumnado que curse esta optativa)

20-21

...

26-27

 

AMIZADE. ED. ANAYA. 1º EP 978 84 698 4024 5
AMIZADE. ED. ANAYA. 2º EP 978 84 698 4027 6

15-16

...

20-21

 

RELIXIÓN CATÓLICA 4ºEP KAIRÉ. Ed. SM. ISBN: 978-84-985-4409-1

 

 

 

 

Distribuir contido