Libros de texto

Banco de libros. Axuda para material. 2017-2018
 

ADXUDICACIÓN DEFINITIVA 14 de xullo

ADXUDICACIÓN PROVISIONAL 10 de xullo

 
 
  

FONDO SOLIDARIO DE LIBROS, AXUDAS PARA A ADQUSICIÓN DE LIBROS E MATERIAL ESCOLAR


ORDE do 16 de maio de 2017 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2017/18.

NORMAS XERAIS

  • O prazo de presentación de solicitudes é do 23 de maio ao 23 de xuño de 2017.
  • As instancias pódense recoller na secretaría do centro ou descargar aquí.
  • Os correspondentes vales de axuda para adquisición de libros e para material poderán ser recollidos no centro desde o 10 ao 31 de xullo.

BANCO DE LIBROS Fondo solidario de libros de texto  para alumnado de 3º a 6º de Primaria.

  • Para ser beneficiario do banco de libros é condición indispensable ter devolto os libros de texto e/ou material reutilizable adquiridos coas axudas do curso 2016/2017, así como os libros prestados no caso de 3º e 5º de Ed. Primaria. As datad  para a devolución dos libros serán entre o 15 e o 20 de xuño e serán entregados en Administración.
  • O día 10 de xullo o centro publicará unha relación provisional cos libros adxudicados a cada alumno/a. As persoas interesadas poderán formular reclamacións no centro os días 11 e 12 de xullo. A relación definitiva publicarase o 14 de xullo.
  • O centro entregará os libros asignados a cada alumno/a os días 7 e 8 de setembro.
  • IMPORTANTE: O centro dispón de case a totalidade dos libros de texto (excluídos Cadernos de actividades e Música) para os cursos 3º e 5º. Para poder acceder a eles terá que solicitarse obrigatoriamente o Fondo solidario, independentemente da renda familiar. En 4º e 6º os libros serán asignados en función das existencias do centro.

AXUDAS PARA A ADQUISICIÓN DE LIBROS para alumnado de 1º e 2º de Primaria.

AXUDAS PARA A ADQUSICIÓN DE MATERIAL ESCOLAR para alumnado pertencente a familias con renda per cápita igual ou inferior a 5400€.

Libros de texto


4º EDUCACIÓN INFANTIL (3 ANOS). 2017-2018
LIBROS DE TEXTO   - Pendente ata o 6 de setembro -

5º EDUCACIÓN INFANTIL (4 ANOS). 2017-2018
LIBROS DE TEXTO   MÉTODO. Sirabún- 4 años- Contenedor anual. ISBN 9788414002636 (Edición en castelán)

6º EDUCACIÓN INFANTIL (5 ANOS). 2017-2018
LIBROS DE TEXTO   Pompas de xabón 5 anos. Editorial xerais. 2º trimestre ISBN: 978-84-9914-690-4 e 3º trimestre ISBN: 978-84-9914-691-1

 1º EDUCACIÓN PRIMARIA

EN VIGOR   LIBRO DE TEXTO
15-16 ... 20-21   LENGUA 1. Aprender es crecer. Editorial Anaya.ISBN: 978-84-678-4527-3
LINGUA 1. Aprender é crecer. Editorial Anaya. ISBN: 978-84-678-4707-9
MATEMÁTICAS 1º. Editorial Vicens Vives. ISBN: 978-84-682-2028-4
CIENCIAS NATURAIS 1º (Integrado) CELME. Editorial SM. ISBN: 978-84-985-4437-4
CIENCIAS SOCIAIS 1º (Integrado) CELME. Editorial SM. ISBN: 978-84-985-4436-7
INGLÉS: TIGER 1 Pb Pk (ebook). Ed. Macmillan. ISBN: 978-1-380-01808-3

 2º EDUCACIÓN PRIMARIA


EN VIGOR
  LIBROS DE TEXTO
15-16 ... 20-21  

LENGUA 2. Aprender es Crecer. Editorial Anaya. ISBN: 978-84-678-7395-5
LINGUA 2. Caderno Aprender é crecer. Editorial Anaya. ISBN: 978-84-678-7699-4
MATEMÁTICAS 2º. Editorial Vicens Vives. ISBN: 978-84-682-2834-1
CIENCIAS NATURAIS 2º (Integrado) CELME. Editorial SM. ISBN: 978-84-985-4509-8
CIENCIAS SOCIAIS 2º (Integrado) CELME. Editorial SM. ISBN: 978-84-985-4513-5
INGLÉS:
TIGER 2 Pb Pk (ebook). Ed. Macmillan. ISBN: 978-1-380-01809-0


 3º EDUCACIÓN PRIMARIA


EN VIGOR
  LIBRO DE TEXTO
    LENGUA 3. Aprender es crecer. Editorial Anaya. ISBN: 978-84-698-0649-4 + CD
LINGUA 3. Editorial Anaya. ISBN: 978-84-678-8655-9 + CD
CIENCIAS NATURAIS 3º (Integrado) CELME. Editorial SM. ISBN: 978-84-985-4427-5
CIENCIAS SOCIAIS 3º (Integrado) CELME. Editorial SM. ISBN: 978-84-985-4516-6
MATEMÁTICAS 3º. Editorial Vicens Vives. ISBN: 978-84-682-2050-5
MÉTODO DE FRAUTA. SIRINGA. INICIACION. El SI. Ed. TANDEM. ISBN: 978-84-813-1742-8 (3º a 6ºEP).
INGLÉS: TIGER 3 Pb Pk (ebook). Ed. Macmillan. ISBN: 978-1-380-01462-7

Material non reutilizable
TIGER 3 Ab A Pk. Ed. Macmillan. ISBN: 978-0-230-43104-1
15-16 ... 20-21  
4º EDUCACIÓN PRIMARIA


EN VIGOR   LIBRO DE TEXTO
15-16 ... 20-21   LENGUA 4. Aprender es crecer. Editorial Anaya. ISBN: 978-84-698-0650-0
LINGUA GALEGA 4. Galicia. Editorial Anaya. ISBN: 978-84-678-8013-7
MATEMÁTICAS 4º Editorial Vicens Vives. ISBN: 978-84-682-2881-5
CIENCIAS NATURAIS 4º (Integrado) CELME. Editorial SM. ISBN: 978-84-985-4528-9
CIENCIAS SOCIAIS 4º (Integrado) CELME. Editorial SM. ISBN: 978-84-985-4527-2
INGLÉS: TIGER 4 Pb Pk (ebook). Ed. Macmillan. ISBN: 978-1-380-01463-4

Material non reutilizable
TIGER 4 Ab A Pk. Ed. Macmillan. ISBN: 978-0-230-43118-8
5º EDUCACIÓN PRIMARIA


EN VIGOR 
  LIBRO DE TEXTO
    LENGUA 5. Aprender es crecer. Editorial Anaya. ISBN: 978-84-698-0651-7 + CD
LINGUA 5. Ed. Anaya. ISBN: 978-84-678-8658-0 + CD
MATEMÁTICAS 5º. Editorial Vicens Vives. ISBN: 978-84-682-1469-6
CIENCIAS NATURAIS 5º XIntegrado) CELME. Editorial SM. ISBN: 978-84-985-4604-0
CIENCIAS SOCIAIS 5º XIntegrado) CELME. Editorial SM. ISBN: 978-84-985-4517-3
INGLÉS: TIGER 5 Pb Pk (ebook). Ed. Macmillan. ISBN: 978-1-380-01464-1

Material non reutilizable
TIGER 5 Ab A. Ed. Macmillan. ISBN: 978-0-230-43132-4

15-16

...

20-21

 
6º EDUCACIÓN PRIMARIA


EN VIGOR   LIBRO DE TEXTO
15-16 ... 20-21   LENGUA 6. Aprender es crecer. Ed. Anaya. ISBN: 978-84-698-0652-4
LINGUA GALEGA 6. Ed. Anaya. ISBN: 978-84-678-3511-3
MATEMÁTICAS 6º Editorial  Vicens Vives. ISBN: 978-84-682-1554-9

CIENCIAS NATURAIS 6º (Integrado) CELME. Ed. SM. ISBN: 978-84-985-4531-9
CIENCIAS SOCIAIS 6º (Integrado) CELME. Ed. SM. ISBN: 978-84-985-4530-2
INGLÉS: TIGER 6 Pb Pk (ebook). Ed. Macmillan. ISBN: 978-1-380-01465-8 (nº correcto)


Material non reutilizable
TIGER 6 Ab A. Ed. Macmillan. ISBN: 978-0-230-43145-4
 VALORES SOCIAIS E CÍVICOS (para alumnado que curse esta optativa)

EN VIGOR   LIBRO DE TEXTO
15-16 ... 20-21   VALORES SOCIAIS E CÍVICOS 1ºEP CELME. Editorial SM. ISBN: 978-84-985-4441-1
VALORES SOCIAIS E CÍVICOS 3ºEP CELME. Editorial SM. ISBN: 978-84-985-4442-8
VALORES SOCIAIS E CÍVICOS 4ºEP CELME. Editorial SM. ISBN: 978-84-985-4534-0
VALORES SOCIAIS E CÍVICOS 5ºEP CELME. Editorial SM. ISBN: 978-84-985-4443-5
VALORES SOCIAIS E CÍVICOS 6ºEP CELME. Editorial SM. ISBN: 978-84-985-4535-7

 RELIXIÓN (para alumnado que curse esta optativa)

EN VIGOR   LIBRO DE TEXTO
15-16 ... 20-21   RELIXIÓN CATÓLICA 1ºEP KAIRÉ. Ed. SM. ISBN: 978-84-985-4406-0
RELIXIÓN CATÓLICA 2ºEP KAIRÉ. Ed. SM. ISBN: 978-84-985-4407-7
RELIXIÓN CATÓLICA 3ºEP KAIRÉ. Ed. SM. ISBN: 978-84-985-4408-4
RELIXIÓN CATÓLICA 4ºEP KAIRÉ. Ed. SM. ISBN: 978-84-985-4409-1

Distribuir contido