Información xeral

Información xeral


Zona educativa

Datos xerais do centro

Nome: CEIP PÍO XII. Colexio de Educación Infantil e Primaria Pío XII.
Enderezo: Rúa Poza de Bar s/n. 15.705. Santiago de Compostela.
Ano de creación: 1985
Teléfono e fax: 881 86 64 19. Fax: 881 86 64 63.
Correo electrónico: ceip.pio12@edu.xunta.es
Web: http://www.edu.xunta.gal/centros/ceippio12
Superficie xeral: 12.325 m2. Superficie patio: 1.173 m2.


Recursos e instalacións
 • 27 aulas para uso lectivo (9 de EI e 18 de EP).
 • Conexión a internet por cable, canón de vídeo, pizarra dixital, equipo de son e conexión telefónica en todas as aulas.
 • Salón de actos.
 • Aula de vídeo e medios audiovisuais.
 • Aula de informática (30 postos individuais)
 • Aula de música.
 • Aula de idiomas informatizada con 15 postos.
 • Biblioteca con máis de 8000 volumes.
 • Ludoteca para EI.
 • Dous patios cubertos, un deles pechado.
 • Patios de recreo.
 • Aula verde: zona de bancos, estación meteorolóxica e inverdadoiro.
 • Pavillón polideportivo.
 • Ascensor.
 • Zona de xogo infantil.
 • Zonas verdes. Invernadoiro e horto escolar.
 • VISITA VIRTUAL ÁS INSTALACIÓNS DO CENTRO.

Proxectos nos que participa o centro
 • Proxecto Abalar.
 • Seccións bilingües con auxiliar de conversa.
 • PLAMBE. A biblioteca de centro, ademais do horario de mañá para actividades escolares, funciona en horario extraescolar de luns a venres de 16:00h. a 18:00h.
 • Plan Proxecta (12 meses, 12 paisaxes; Meteoescolas, Fotografía en curso).
 • Voz Natura.

Servizos complementarios xestionados pola ANPA "A Ferradura"

Transporte escolar
 • Non dispón de transporte escolar, ao non ter a zona educativa un radio superior a 2 km.

Horario
 • Xornada continuada de 09:00 h. a 14:00 h.
 • Recreo en Educación Infantil (11:00h-11:30h) / Recreo en Educación Primaria (11:50h-12:20h).Recursos humanos específicos
 • Departamento de Orientación, con orientadora exclusiva para o centro.
  • Especialista en Pedagoxía Terapéutica [2].
  • Especialista en Audición e Linguaxe.
 • Coidadora.

Plano Xeral de evacuación

O centro dispón dun Plano Xeral de Evacuación que se pon en funcionamento no caso de calquer continxencia que o requira.  VER PLANO

Distribuir contido