Anteriores

AquaeStem


 

Aquae STEM


A Fundación Aquae lanza o seu proxecto Aquae STEM, que se desenvolverá en 50 centros educativos de todo o Estado entre os que se atopa o CEIP Pío XII, co obxectivo de promover a vocación nas carreiras de Ciencia, Tecnoloxía, Enxeñaría e Matemáticas entre estudantes de Primaria.

O proxecto Aquae STEM vai en liña con dous obxectivos fundamentais de desenvolvemento sostible (ODS): igualdade de xénero (SDG 5) e auga limpa e saneamento (SDG 6). Unha iniciativa que tamén naceu cun dobre obxectivo: contribuír á creación de vocacións STEM (Ciencia, Tecnoloxía, Enxeñaría e Matemáticas) entre estudantes de 2º a 6º de Educación Primaria e sensibilizar o entorno inmediato destes alumnos-compañeiros, profesores e familias-. para que recoñezan e valoren este talento feminino.

Os datos de Eurostat en España demostran que só 13 de cada 1.000 persoas realizan estudos en materias STEM (Ciencia, Tecnoloxía, Enxeñaría e Matemáticas), un feito que contrasta co crecemento da demanda de profesionais para estes campos, debido a que o número de mozos que o escollen non medran do mesmo xeito. Cando falamos de mulleres, as cifras son máis elocuentes: só o 26% son mulleres.

Outro dato dun estudo da revista "Science" de 2017: aos seis anos as nenas exclúense das matemáticas e doutras materias relacionadas porque se consideran menos brillantes que os nenos. Polo tanto, os sistemas educativos e as escolas xogan un papel fundamental no espertar e potenciar o interese das nenas polos asuntos relacionados coas ETSE e no favor dos ambientes nos que a igualdade de oportunidades se materializa no acceso á educación dos nenos. calidade

Aquae STEM, polo tanto, está formada por unha serie de actividades prácticas dirixidas a espertar o interese dos estudantes polos temas STEM, co obxectivo de influír en máis de 3.500 nenas. E farase a través da resolución de retos, empregando a innovación e a creatividade como vehículos para inspiralos. Isto incluirá debates e actividades que suporán retos relacionados co desenvolvemento sostible e o mundo da auga, que deben resolverse mediante o deseño, programación e construción de prototipos.

O programa Aquae STEM baséase en cinco principios clave:

  • Potenciar ambientes de aprendizaxe STEM en idades escolares moi temperás de xeito sostido ao longo do tempo.
  • Fomentar o interese das nenas polas carreiras de STEM.
  • Fomentar o acceso das nenas ás experiencias STEM, a través de procesos de formación diferenciada, no marco dunha comunidade de iguais.
  • Fortalecer a confianza das nenas no seu talento e habilidade para os ambientes STEM, compartindo experiencias e resultados cos seus compañeiros.
  • Implicar ás familias e ao sector educativo.

Proxectos anteriores


Resultado de imagen de proyectos educativos   Achegamos os proxectos temporais postos en funcionamento en cursos anteriores.
Distribuir contido