Club de Ciencia

Club de ciencia


 

O CLUB DE CIENCIA


Co obxectivo de desenvolver as “vocacións STEM”, Ciencia, Tecnoloxía, Enxeñeiría e Matemáticas, e así espertar a motivación do  alumnado, especialmente o feminino, cara a estudos posteriores nos campos de coñecemento do ámbito científico tecnolóxico, o centro ven de ser admitido no programa de innovación educativa “Club de Ciencia”.
Dirixido ao alumnado de 5º  de EP, fomentando a participación especialmente de xénero feminino, pretende:
  • Proporcionar experiencias para aprender a observar a realidade, cuestionarse e reflexionar sobre fenómenos naturais.
  • Integrar contidos arredor da experimentación, investigación...
  • Aprendizaxe mediante resolución de problemas e experimentos e aplicación de coñecimentos teóricos.
  • Presentación de situacións que produzan evolucionar en ideas e esquemas previos.

 AV. CLUB DE CIENCIA

Distribuir contido