Seccións Bilingües

Seccións Bilingües


 

Este programa supón a organización do ensino dunha área ou materia non lingüística que se cursa dun xeito bilingüe nunha lingua cooficial e nunha lingua estranxeira utilizada como mínimo durante o 50% do horario lectivo.

O centro iniciou o proxecto con nove seccións bilíngües para impartir a plástica en inglés nos niveis de 4º,5º e 6º de EP no periodo 2012-2014.

Desde o curso 2014-2015 ampliase a 12 o número total de seccións desde 3º a 6º de EP.


Distribuir contido