Skip to Content

Secretaría

LISTAXE DEFINITIVA FONDO LIBROS CURSO 2018/19

Estimadas Familias:

A continuación podedes consultar as listaxes definitivas de Fondo Libros (anexadas en PDF), para o vindeiro curso 2018/19. Aqueles que non teñades concedidos todos os libros, e esteades na listaxe de admitidos, serán aportados polo centro educativo, tal e coma reflicte a nosa política de apoio as familias reflectida no noso P.E., que podedes consultar nesta mesma páxina....

O alumnado de 1º e 2º de Primaria, será chamado dende secretaría para recoller os cheques de libros e axudas libros (neste último caso para os alumnos de 3º, 4º, 5º e 6º de EP, tamén).

Calquera dúbida atoparédesnos na secretaría do centro de 9:30 a 14:30 horas, nos teléfonos do cole 881930137/38, no mail ceip.oramo@edu.xunta.es ou no teléfono directo 981101007

LISTAXE PROVISIONAL FONDO LIBROS CURSO 2018/19

Estimadas Familias:

A continuación podedes consultar as listaxes provisionais de Fondo Libros (anexadas tamén en PDF), para o vindeiro curso 2018/19. Aqueles que non teñades concedidos todos os libros, e esteades na listaxe de admitidos, serán aportados polo centro educativo, tal e coma reflicte a nosa política de apoio as familias reflectida no noso P.E., que podedes consultar nesta mesma páxina....

O alumnado de 1º e 2º de Primaria, será chamado dende secretaría para recoller os cheques de libros e axudas libros (neste último caso para os alumnos de 3º, 4º, 5º e 6º de EP, tamén).

Aqueles excluídos das axudas podedes presentar alegacións nun prazo de 2 días dende a publicación desta resolución....

Calquera dúbida atoparédesnos na secretaría do centro de 9:30 a 14:30 horas, nos teléfonos do cole 881930137/38, no mail ceip.oramo@edu.xunta.es ou no teléfono directo 981101007

LISTAXE LIBROS TEXTO CURSO 2018/19

LISTADO DE LIBROS DE TEXTO E MATERIAL DIDÁCTICO PARA O CURSO 2018-2019

1º DE EDUCACIÓN PRIMARIA

TÍTULO, AUTOR, EDITORIAL, ANO DE PUBLICACIÓN

MATERIA

ISBN

LINGUA DE EDICIÓN

1PRI LENGUA EN MARCHA Mochila Ligera Saber Hacer

L. CAST.

978-84-680-2016-7

L. CAST.

1PRI LINGUA Mochila Lixeira Saber Facer

L. GAL.

978-84-9972-542-0

L. GAL.

1PRI MATEMÁTICAS Mochila Ligera Saber Hacer

MATE.

978-84-680-2017-4

L. CAST.

1PRI CIENCIAS SOCIAIS Saber Facer

C. SOCIAIS

978-84-9972-237-5

L. GAL.

1PRI CIENCIAS DA NATUREZA Saber Facer

C. NATURAIS

978-84-9972-235-1

L. GAL.

BIG SURPRISE 1 AB. VANESSA RAILLY. 2013

INGLÉS

9780194516426

L. ING.

BIG SURPRISE 1 CB+MROM PK. VANESSA RAILLY. 2013

INGLÉS

9870194516204

L. ING.

 

MÚSICA

SEN LIBRO

 

 

RELIXIÓN

SEN LIBRO

 

 

VALORES SOCIAIS E CÍVICOS

SEN LIBRO

 

 

 

2º DE EDUCACIÓN PRIMARIA

 

TÍTULO, AUTOR, EDITORIAL, ANO DE PUBLICACIÓN

MATERIA

ISBN

LINGUA DE EDICIÓN

2 – 1 PRI Cuaderno LENGUA  Pautas Hacer ED 15

L. CAST.

9788468014708

 

L. CAST.

 

 

2 – 2 PRI Cuaderno LENGUA  Pautas Hacer ED 15

L. CAST.

9788468014715

 

L. CAST.

 

2 – 3 PRI Cuaderno LENGUA  Pautas Hacer ED 15

 

L. CAST.

9788468014791

 

L. CAST.

2 – 1 PRI Cuaderno MATEMÁTICAS Saber Hacer ED 15

MATE.

9788468017938

 

L. CAST.

2 – 2 PRI Cuaderno MATEMÁTICAS Saber Hacer ED 15

MATE.

9788468017945

 

L. CAST.

 

2 – 3 PRI Cuaderno MATEMÁTICAS Saber Hacer ED 15

MATE.

9788468017952

 

L. CAST.

 

2 – 1 PRI Caderno LINGUA  Gal Saber Facer ED 15

L. GAL.

9788499722412

 

L. GAL.

2 – 2 PRI Caderno LINGUA  Gal Saber Facer ED 15

L. GAL.

9788499722429

 

L. GAL.

2 – 3 PRI Caderno LINGUA  Gal Saber Facer ED 15

L. GAL.

9788499722436

 

L. GAL.

2PRI CIENCIAS SOCIAIS Saber Facer

CIENCIAS SOCIAIS

 

 

978-84-9972-703-5

 

 

L. GAL.

 

 

2PRI CIENCIAS DA NATUREZA Saber Facer

CIENCIAS DA NATUREZA

978-84-9972-245-0

 

 

L. GAL.

 

BIG SURPRISE 2 AB VANESSA RAILLY, 2013

INGLÉS

9780194516433

L. ING.

BIG SURPRISE 2 CB+MROM PK, VANESSA RAILLY, 2013

INGLÉS

9780194516211

L. ING.

 

MÚSICA

SEN LIBRO

 

 

RELIXIÓN

SEN LIBRO

 

 

VALORES SOCIAIS E CÍVICOS

SEN LIBRO

 

 

 

 

3º DE EDUCACIÓN PRIMARIA

TÍTULO, AUTOR, EDITORIAL, ANO DE PUBLICACIÓN

MATERIA

ISBN

LINGUA DE EDICIÓN

BIG SURPRISE 3 AB+ MROM PK. SUE MOHAMED. OXFORD.

L. INGL.

9780194516228

L. ING.

BIG SURPRISE 3 CB. SUE MOHAMED. OXFORD.

L. INGL.

9780194516389

L. ING.

 

MÚSICA

SEN LIBRO

 

 

RELIXIÓN

SEN LIBRO

 

 

VALORES SOCIAIS E CÍVICOS

SEN LIBRO

 

 

4 º DE EDUCACIÓN PRIMARIA

TÍTULO, AUTOR, EDITORIAL, ANO DE PUBLICACIÓN

MATERIA

ISBN

LINGUA DE EDICIÓN

BIG SURPRISE 4 AB+MROM PK,SUE MOHAMED, 2013

L. INGL.

9780194516235

L. ING.

BIG SURPRISE 4 CB, SUE MOHAMED, 2013

L. INGL.

9780194516396

L. ING.

 

MÚSICA

SEN LIBRO

 

 

RELIXIÓN

SEN LIBRO

 

 

VALORES SOCIAIS E CÍVICOS

SEN LIBRO

 

 

5º DE EDUCACIÓN PRIMARIA

TÍTULO, AUTOR, EDITORIAL, ANO DE PUBLICACIÓN

MATERIA

ISBN

LINGUA DE EDICIÓN

BIG SURPRISE 5 AB+MROM PK, VANESSA RAILLY, 2013

L. INGL.

9780194516242

L. ING.

BIG SURPRISE 5 CB, VANESSA RAILY, 2013

L. INGL.

9780194516402

L. ING.

 

VALORES SOCIALES Y CÍVICOS

SEN LIBRO

 

 

MÚSICA

SEN LIBRO

 

 

RELIXIÓN

SEN LIBRO

 

 

6º DE EDUCACIÓN PRIMARIA

TÍTULO, AUTOR, EDITORIAL, ANO DE PUBLICACIÓN

MATERIA

ISBN

LINGUA DE EDICIÓN

BIG SURPRISE 6 AB+MROM PK

L. INGL.

9780194516259

L. ING.

BIG SURPRISE 6 CB

L. INGL.

9780194516419 

L. ING.

 

MÚSICA

SEN LIBRO

 

 

RELIXIÓN

SEN LIBRO

 

 

VALORES SOCIAIS E CÍVICOS

SEN LIBRO

 

FONDO LIBROS E AXUDAS LIBROS

Estimadas familias:

Acaba de saír a resolución do 9 de maio de 2018 pola que se regula:

- A participación nas Axudas a Libros, destinada para os cursos de e de Educación primaria, coa cal poderedes optar a un cheque, para a compra dos libros do próximo curso de 90 euros, no caso de familias cunha renda per cápita superior a 5400 euros e inferior a 9000 euros, ou de 170 euros no caso de familias cunha renta per cápita inferior a 5400 euros.

O alumnado en situación de garda e/ou tutela da Xunta de Galicia ou cunha discapacidade igual ou superior a un 65% optará a máxima axuda con independencia da renda.

- A participación en Fondo Libros, destinada para os cursos de , , e de Educación Primaria, coa cal poderedes optar a un préstamo de 4 libros, no caso de familias cunha renda per cápita superior a 5400 euros e inferior a 9000 euros, ou de 6 libros no caso de familias cunha renta per cápita inferior a 5400 euros.

O alumnado en situación de garda e/ou tutela da Xunta de Galicia ou cunha discapacidade igual ou superior a un 65% optará a 6 libros con independencia da renda.

- Axudas a material escolar, mediante cheque de 50 euros, esta axuda está destinada aos alumnos matriculados en primaria, con familias con renda per cáptita inferior a 5400 euros.

 

Para optar as axudas deberedes presentar o impreso  ED330B, que remitiremos dende o centro, na secretaría, coma sempre ou por sede electrónica. Se tedes algunha dúbida atenderémosvos coma sempre en secretaría ou dirección.

 

RECOMENDAMOS QUE TODAS AS FAMILIAS QUE VAIAN A TER ALUMNOS EN PRIMARIA O VINDEIRO CURSO 2018/19 SOLICITEN O FONDO LIBROS, XA QUE ADEMAIS ASÍ OPTARÁN AS AXUDAS COMPENSATORIAS QUE PROPORCIONA O CENTRO, CANDO A CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E O.U NON O FAGA.

DATAS E REQUISITOS: 

Prazo límite para presentar a solicitude a FONDO LIBROS E AXUDAS LIBROS ata o 22 de xuño de 2018.

Entrega dos libros de 3º, 4º, 5º e 6º de EP: As familias de 3º, 4º, 5º e 6º de Educación Primaria que obtiveran préstamo de libros de texto, deberán entregalos antes do 21 de xuño de 2018, coma data límite. Este é un requisito imprescindible para poder optar ao Fondo de libros de Texto e as Axudas a material escolar do próximo curso 2018/19. Quedan excluídos desta obriga as alumnas e alumnos que presenten unha discapacidade igual e ou superior a un 65%. Os libros deberán estar nun bó estado, o desgaste polo normal uso non se entende coma desperfecto.

A recollida de libros de texto, no caso de 3º, 4º, 5º e 6º de EP, para o vindeiro curso 2018/19 realizaráse a partires do 10 de setembro de 2019.

O cheque de Axudas a material de 50 euros, poderáse cobrar coma data límite, o 5 de abril de 2018. Este cheque deberá cobrarse integro de unha soa vez e nunha única tenda, non poderá fraccionarse.

As listaxes de admitidos e excluídos provisionais de FONDO LIBROS sairán na web e taboleiro do centro, coma data límite o 12 de xullo de 2018, habendo 2 días hábiles de reclamación e as listaxes definitivas sairán o 20 de xullo de 2018.

COMPATIBILIDADE:

Optar a estas axudas e fondo é compatible con outras as que podades optar.

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:

En secretaría ou sede electrónica ata o 22 de xuño de 2018, cando remata o prazo.

 

APORTACIÓN E POLÍTICA DO CENTRO:

O CEIP Plurilingüe O Ramo, de acordo co establecido no seu PE, aprobado en Claustro e Consello Escolar o día 23 de xaneiro de 2018, APORTARÁ:

- Os libros ao alumnado de 3º, 4º, 5º e 6º de Primaria, que queden fóra do Fondo Libros que realiza a administración. Para esto é fundamental facer a solicitude de participación no Fondo antes do 22 de xuño de 2018.

- O material escolar para o alumnado de Educación Infantil necesario para a súa formación ao longo da súa estancia nesta etapa.

Estas axudas do centro desenvolveránse sempre que a dispoñibilidade económica do centro o posibilite. Esta política é unha liña prioritaria para o mesmo.

ADMITIDOS CURSO 2018/19

Estimadas familias:

Benvidas a Comunidade Educativa do CEIP Plurilingüe O Ramo¡¡¡¡ Sentímonos moi honradas e honrados de que nos escollerádes para escolarizar ao que mais queredes, grazas¡¡¡ Seguirémonos esforzando, para, coa vosa axuda, seguir mellorando a calidade educativa da nosa escola e o benestar dos vosos, e se nos permitides, un chisco, os nosos nenos e nenas....

A continuación e tal coma establece o Decreto 254/2012 e a Orde de 12 de marzo de 2013, que o concreta, modificada pola Orde de 25 de xaneiro de 2017, publicamos a lista de admitidos e admitidas:

 

 

En arquivo adxunto, tedes a listaxe publicada en imaxe anterior, así coma no taboleiro de anuncios da escola.

Para calquera dúbida ou consulta, estaremos a vosa disposición coma sempre na Dirección e/ou Secretaría do centro, así coma nos teléfonos: 881930137, 881930136 e 981101007.

 

Moitas Grazas pola vosa confianza¡¡¡

ADMISIÓN CURSO 2018/19

Estimadas Familias, Amigos e Simpatizantes:

O vindeiro 1 de marzo de 2018, comeza o proceso de admisión en centros públicos da Consellería de Cultura, Educación e O.U. para o vindeiro curso 2018/19. Eiquí tedes toda a información para matricularvos na nosa escola... Vide visitarnos ... Temos portas abertas durante os meses de febreiro e marzo... Podedes concertar unha visita nos teléfonos 881930138 ou no 981101007...

Anexada a esta nova, tedes toda a información do proceso de admisión, segundo establece o Decreto 254/12 e a orde de 12 de marzo de 2013, modificada pola orde de 25 de xaneiro de 2017.... E para calquera dúbida podedes consultar en secretaría e/ou dirección coma sempre, onde vos proporcionaremos o asesoramento e documentación necesaria...

 

 

 

RECOLLIDA LIBROS DE TEXTO

Estimadas Familias:

Todas as familias que teñades fillos e fillas en 3º, 4º, 5º e 6º de EP poderedes recoller os libros en secretaría do centro a partires do vindeiro 6 de setembro. Lembrade que:

- Os libros deberánse coidar todo o posible, como facedes sempre. Enténdese coma normal e asúmese o desgaste propio do uso.

- Deberedes de forralos cun forro funxible e que se poida quitar, debemos evitar forros de pegar ou doutro tipo que posteriormente non se poden retirar.

- Os libros deberáos retirar o titor legal do alumno ou un representante, xa que deberá firmar un recibí.

 

Por outra banda lembrade que respecto ao alumnado de EI, o centro tentará, ao igual que o pasado curso financiar o material e compensar esta etapa.

Respecto ao resto do alumnado, os titores nas devanditas entrevistas indicarán ao alumnado e familias o material necesario para este curso.

BENVIDOS a este apaixoante curso 2017/18 que comezamos con mais gañas que nunca¡¡¡

FONDO LIBROS 2017/18 LISTAXE DEFINITIVA

Estimadas Familias:

Anexo a esta nova, tedes a listaxe definitiva de Fondo Libros para o alumnado de 3º a 6º de EP. Lembrade que os que non teñades concedidos todos os libros, serán proporcionados pola vosa escola.

Destacar que TODOS e TODAS deberedes adquirir o activity book de Inglés ao ser un libro funxible e non reutilizable....

 

Recibide un cordial saúdo e para calquera consulta podedes atoparnos nos teléfonos do centro, no noso mail ou no teléfono de atención permanente 981101007

 

 

FONDO LIBROS LISTAXE PROVISIONAL

Estimadas familias:

 

Anexo a continuación, tedes a listaxe provisional de admitidos e excluídos do Fondo Libros para os cursos de 3º, 4º e 5º e 6º de EP. Abrese o prazo de alegacións que finalizará o vindeiro 21 de xullo cando se fará pública a listaxe definitiva.

Lembrade que aqueles que non sexades beneficiarios dos libros de texto por parte do Fondo Libros, o CEIP Plurilingüe O Ramo proporcionará os exemplares precisos, cunha esixencia: mantelos no mellor estado posible para que poidan ser usados por moitos nenos.

LEMBRAMOS que o alumnado de 3º, 4º, 5º e 6º de EP deberá adquirir pola súa conta o ACTIVITY BOOK de Lingua Inglesa ao ser material funxible.

 

Recibide un cordial saúdo.

Resultado de imagen de Foto Libros

FONDO LIBROS, AXUDAS LIBROS e AXUDAS MATERIAL ESCOLAR

Estimadas familias, amigos e simpatizantes:

O 22 de maio saiu a Orde do 16 de maio de 2017 que regula o Fondo de Libros de Texto para alumnado de 3º, 4º, 5º e 6º de EP, a Axudas de Libros de Texto para alumnado de 1º e 2º de EP e as Axudas para Material para alumnado de EP en xeral. Anexo a esta nova tedes a normativa.

- Para o alumnado de 1º e 2º de EP, terán dereito as axudas para libros de texto nos seguintes casos.

   * Renda per cápita igual ou inferior a 5400 euros: 170 euros.

   *Renda per cápita superior a 5400 euros e ata 9000 euros: 90 euros.

- Para o alumnado de 3º, 4º, 5º e 6º de EP, terán dereito ao Fondo de Libros de texto:

  * Renda per cápita igual ou inferior a 5400 euros: Préstamo de 6 exemplares.

   *Renda per cápita superior a 5400 euros e ata 9000 euros: Préstamo de 4 exemplares.

- Para todo o alumnado de primaria, terá dereito as axudas para material escolar:

   * Renda per cápita igual ou inferior a 5400 euros: Vale 50 euros.

O alumnado cunha discapacidade igual ou superior a un 65% ou con garda e tutela da Xunta de Galicia terá dereito a totalidade das axudas, con independencia no 1º caso das rendas familiares. No caso do alumnado co anterior grao de discapacidade mencionado, na contía das axudas para libros de texto, terá dereito a un vale de 250 euros.

Anexo a esta nova, tedes o listado de libros de texto para o vindeiro curso 2017/18, para o alumnado de 1º e 2º de EP, que deberedes adquirir.

O prazo límite de presentación da documentación será o 23 de xuño de 2017, na secretaría do centro proporcionaremos asesoramento e axuda en todo o que precisedes coma sempre¡.

LEMBRADE¡ O CEIP Plurilingüe O Ramo fará un esforzo e proporcionará ao noso alumnado:

- Os materiais necesarios para o vindeiro curso 2017/18 para o alumnado de Educación Infantil (que non é obxecto destas axudas oficiais).

- Os libros de 3º, 4º, 5º e 6º de EP que estén fóra do FONDO de LIBROS.

 

O 29 de maio os nenos levarán unha circular co anexo 1 da normativa que se debe de cubrir e presentar canto antes en secretaría do centro.

 

Grazas pola vosa colaboración, coma sempre.

 

Distribuir contido


by Dr. Radut