O SUBLIÑADO. O RESUMO

 

 

 

C.E.I.P. "NOSA SEÑORA DOS REMEDIOS"

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

Programa de Técnicas de Estudio

 

A técnica do subliñado.

A técnica do resumo.

Regino Garrido Figueiras

O RESUMO. O SUBLIÑADO

Neste folleto imos ver consellos sobre como facer un bo subliñado e para que aprendas a resumir.

1. Un resumo ben feito é escribir co menor número de palabras posible o fundamental dun texto

2. Para facer un bo resumo dun texto tes que saber descubrir as ideas principais do texto que vas resumir.

3. Unha maneira de ir chegando ás ideas principais dun texto é ir eliminando aquelas palabras e expresións, sen as que o texto segue tendo sentido, ata quedarse só coas ideas fundamentais do mesmo..

4. Unha técnica que axuda moito para chegar a un bo resumo é a do subliñado.

5. As ideas fundamentais dun texto son aquelas sen as que sería imposible comprender o texto..

6. Se queres buscar as ideas principais nun texto debes buscar en cada parágrafo unha, pois xeralmente o autor desenvolve unha idea en cada parágrafo.

7. No caso de que sexa un libro hai datos como o título do libro, o sumario, a introdución, os títulos de cada apartado, as fotografías, gráficos, debuxos... que poden ser de moita axuda para encontrar as ideas principais.

8. Sempre que vaias ler un libro, primeiro le o sumario para ver de que trata, a introdución e, si o ten, o resumo ou ficha que trae na contraportada. Isto darache unha primeira idea global do que trata o libro.

9. Lémbrate sempre de ter un dicionario a man cando queiras sacar as ideas principais dun texto.

10. Fíxate en expresións como: É dicir, en resumo, polo tanto, por último, en conclusión,..., pois a seguir delas adoitan aparecer  ideas fundamentais.

11. Fíxate ben nas ilustracións, pois poden levarte ata esas ideas principais do texto.

12. Para poder captar as ideas fundamentais dun texto, tes que lelo con detemento e procurando entender o que di.

13. A técnica do subliñado consiste en subliñar as palabras máis importantes dun texto e que transmitan a maior información posible e que nos axuden a entendelo.

14. Non todos necesitamos subliñar o mesmo número de palabras nun texto. Segundo os coñecementos que teñamos sobre o tema que trata o texto e segundo a nosa capacidade de estudio subliñaremos máis ou menos palabras.

15. O que importa  é que coas palabras que teñas subliñadas poidas fixar ben os contidos do texto.

16. Para subliñar ben tes que facelo durante unha lectura lenta e na que procures entender o texto. É necesario que entendas o que les para subliñar soamente as palabras chaves do texto.

17. Subliña palabras illadas ou frases curtas, pero que teñan sentido.  

18. Un bo subliñado non pode superar a cuarta parte do texto.

19. Pensa que se sabes sacar as ideas principais do texto e sabes facer un bo subliñado, terás moi camiño andado para facer un bo resumo.

20. Podes subliñar con varias cores, cada unha para un tipo de palabra diferente. Así serache máis doado memorizar as palabras subliñadas e estudar o texto.

21. Resumir non é escribir frases sen sentido, nin facer un listado de palabras ou frases sen unión. Resumir é escribir o fundamental dun texto, de xeito claro e conciso.

22.  O resumo é moi persoal. Cada un ten que facer o seu, se quere usalo para estudar. Non copies o resumo feito por outros/as.

23. Antes de poñerte a resumir un texto debes de lelo varias veces, entendendo o que les. Faino despois do subliñado.

24. A extensión do resumo nunca pode ser superior á terceira parte do texto. Incluso, todo resumo que supere a cuarta parte xa é longo dabondo.

25. Procura empregar palabras que entendas. Lembra que o resumo ten que ser útil para aprender un texto.

26. O resumo tes que redactalo ben, con frases con sentido e eliminando as partes do texto que non sexan importantes.

27. Lembra o que dixemos sobre as ideas principais dun texto. Estas deben formar parte do resumo.

27. As técnicas do subliñado e o resumo requiren dunha atención e concen-tración importantes, pois necesitan dunha lectura en profundidade e que entendas o que les. Nunca fagas un resumo dun texto en varios anacos de tempo.

 Lembra:

Para facer un bo resumo tes que primeiro saber cales son as ideas principais do texto.

 

Fai un bo subliñado, pois servirache de apoio importante ao resumo.

 

Mantén un alto grao de atención e concentración mentres empregues as técnicas sobre as que trata este tríptico.