Skip to Content

A REMAR!!!

A REMAR!!!

Fondo solidario de libros de texto

Está aberto o prazo para solicitar o FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO (3º, 4º, 5º, 6º de Educación Primaria), AXUDAS PARA ADQUIRIR LIBROS DE TEXTO (1º, 2º de Educación Primaria) E MATERIAL ESCOLAR para o curso 2017-2018.

  • Datas de presentación da documentación: do 23 de maio ata 23 de xuño de 2017.
  • Pódese descargar o ANEXO I premendo aquí.

Campaña "MOVILÍZATE"

Padrón, 26 de abril de 2017

 

Nota informativa aos pais/nais:

O noso Centro está a colaborar co IES Camilo J. Cela na campaña "MOVILÍZATE" na que se van a recoller móbiles usados (SEN BATERÍAS) coa finalidade de reciclar e reducir a demanda de compoñentes coma o Coltán, que tantos estragos está a ocasionar en algunhas zonas, destruíndo hábitats e provocando situacións de escravitude INFANTIL, etc.

Ao longo do mes de abril e maio recolleranse no centro móbiles usados.

CONTAMOS COA TÚA COLABORACIÓN.

Atentamente

A DIRECCIÓN

Alumnado admitido curso 2017-18

ADMISIÓN DE MATRÍCULA CURSO 2017-2018

Finalizado o prazo de presentación de solicitudes de  admisión de matrícula para o vindeiro curso 2017-18, a dirección comunica que todolos alumnos e alumnas que solicitaron praza están admitidos. 

A dirección

Proceso de admisión de alumnos/as 2017 - 2018

PRAZOS ACTUACIÓNS
Do 1 ao 15 de febreiro Entrega do ANEXO I (ED550A) no centro adscrito (de orixe) que se pretende continuar (Artc. 10.2).
16 de febreiro Sorteo público na Consellería das dúas letras para determinar a orde de preferencia en caso de empate (Art. 29.3).
Antes do 1 de marzo             
Publicación de vacantes dispoñibles no taboleiro de anuncios do centro para o curso 2017 - 2018.
Do 1 ao 20 de marzo

Prazo de presentación de solicitudes:

  • Poderán presentarse no centro que se solicita en primeiro lugar mediante o ANEXO II (ED5500B).
  • Ou ben dirixida á dirección do Centro mediante o formulario normalizado a través da aplicación de xestión do proceso "admisión alumnado" https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado

- Deberá ir acompañado do DNI do alumno/a ou Libro de familia (Art. 16).

- Presentarase unha única solicitude por alumno/a (Art. 14).

- O alumnado que ten reseva de praza nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto, debe comunicar a renuncia a dita reserva antes do inicio do prazo de presentación de solicitudes de admisión.

De optar por unha praza para alumnado de NEAE, achegarase a documentación pertinente (Art. 37).

Os interesados e interesadas, entregada a solicitude, terán dereito a que se lles expida unha copia ou xustificante, con data e selo, que acredite a súa petición.

Antes do 25 de abril Publicación do listado provisional de admitidos.
Antes do 15 de maio Publicación do listado definitivo de admitidos.
Xuño Formalización da matrícula.

AVISOS

- Están a disposición dos pais/nais os resultados individualizados das probas de AVALDÍA de 6º correspondente ao curso 2015 - 2016.

- Os pais/nais do alumnado que rematou 6º de Educación Primaria no curso 2015 - 2016 ou cursos anteriores poden pasar a recoller os HISTORIAIS ACADÉMICOS na Secretaría do Centro.

RENOVACIÓN PARCIAL DOS REPRESENTANTES AO CONSELLO ESCOLAR 2016-17

REPRESENTANTES DO PROFESORADO:

- D. CARLOS SECA VIJANDE.

- Dna. ROSARIO VILLAR RODRÍGUEZ.

- Dna. ALEXANDRA CARRACEDO HERMIDA.

REPRESENTANTES DE NAIS/PAIS:

- D. MARCOS ANTONIO MOURELLE ROMERO.

- Dna. LORENA ALEJANDRA DI BATTISTA VIGO.

- Dna. VANESSA GONZÁLEZ GÓMEZ.

PERSOAL DE ADMINISTRACIÓN E SERVIZOS:
- D. JOSÉ TUBÍO FUENTES.

Distribuir contido


by Dr. Radut