Skip to Content

Matrícula

Proceso de admisión de alumnos/as 2017 - 2018

PRAZOS ACTUACIÓNS
Do 1 ao 15 de febreiro Entrega do ANEXO I (ED550A) no centro adscrito (de orixe) que se pretende continuar (Artc. 10.2).
16 de febreiro Sorteo público na Consellería das dúas letras para determinar a orde de preferencia en caso de empate (Art. 29.3).
Antes do 1 de marzo             
Publicación de vacantes dispoñibles no taboleiro de anuncios do centro para o curso 2017 - 2018.
Do 1 ao 20 de marzo

Prazo de presentación de solicitudes:

  • Poderán presentarse no centro que se solicita en primeiro lugar mediante o ANEXO II (ED5500B).
  • Ou ben dirixida á dirección do Centro mediante o formulario normalizado a través da aplicación de xestión do proceso "admisión alumnado" https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado

- Deberá ir acompañado do DNI do alumno/a ou Libro de familia (Art. 16).

- Presentarase unha única solicitude por alumno/a (Art. 14).

- O alumnado que ten reseva de praza nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto, debe comunicar a renuncia a dita reserva antes do inicio do prazo de presentación de solicitudes de admisión.

De optar por unha praza para alumnado de NEAE, achegarase a documentación pertinente (Art. 37).

Os interesados e interesadas, entregada a solicitude, terán dereito a que se lles expida unha copia ou xustificante, con data e selo, que acredite a súa petición.

Antes do 25 de abril Publicación do listado provisional de admitidos.
Antes do 15 de maio Publicación do listado definitivo de admitidos.
Xuño Formalización da matrícula.

Admisión curso 2016-17

Está aberto o prazo de matrícula para o curso 2016/17. Para máis información clica no arquivo adxunto

Distribuir contido


by Dr. Radut