Skip to Content

 

   

Documentos de Centro

PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS CURSO 2021-2022

Consulta das programacións didácticas das distintas etapas e niveis educativos.

 

Educación Infantil

Educación Infantil - Lingua Inglesa

Educación Infantil - Relixión Católica

 

Educación Infantil - Relixión Evanxélica

1º de Educación Primaria - Xeral

1º de Educación Primaria - Lingua Inglesa

1º de Educación Primaria - Música

1º de Educación Primaria - Educación Física

1º de Educación Primaria - Relixión Católica

1º de Educación Primaria - Relixión Evanxélica

 

2º de Educación Primaria - Xeral

2º de Educación Primaria - Lingua Inglesa

2º de Educación Primaria - Música

2º de Educación Primaria - Educación Física

2º de Educación Primaria - Relixión Católica

2º de Educación Primaria - Relixión Evanxélica

   

3º de Educación Primaria - Xeral

3º de Educación Primaria - Lingua Inglesa

3º de Educación Primaria - Música

3º de Educación Primaria - Educación Física

3º de Educación Primaria - Relixión Católica

3º de Educación Primaria - Relixión Evanxélica

   

4º de Educación Primaria - Xeral

4º de Educación Primaria - Lingua Inglesa

4º de Educación Primaria - Música

4º de Educación Primaria - Educación Física

4º de Educación Primaria - Relixión Católica

4º de Educación Primaria - Relixión Evanxélica

   

5º de Educación Primaria - Xeral

5º de Educación Primaria - Lingua Inglesa

5º de Educación Primaria - Música

5º de Educación Primaria - Educación Física

5º de Educación Primaria - Relixión Católica

5º de Educación Primaria - Relixión Evanxélica

   

6º de Educación Primaria - Xeral

6º de Educación Primaria - Lingua Inglesa

6º de Educación Primaria - Música

6º de Educación Primaria - Educación Física

6º de Educación Primaria - Relixión Católica

6º de Educación Primaria - Relixión Evanxélica

CONTEXTO COVID Actualización 01 de outubro 2021

CURSO 2021-2022

 Documentos de interese do centro educativo

 1. Plan de adaptación ao contexto Covid 19 (Versión 15/09/2021)
 2. Plan de continxencia (Versión 14/09/2021)
 3. Normas de organización e funcionamento (Versión 26/08/2021)
 4. Protocolo de uso da biblioteca (Versión 28/09/2021)
 5. Checklist de ventilacións (Versión 26/08/2021)
 6. Checklist de limpeza de aseos (Versión 26/08/2021)
 7. Protocolo do servizo de limpeza (06/09/2021)
 8. Manual de distribución de espazos (09/09/2021)

 

Documentos de interese publicados pola Consellería de Cultura, Educación e Universidade e a Consellería de Sanidade

Resolución conxunta, do 1 de setembro de 2021

PROTOCOLO DE ADAPTACIÓN AO CONTEXTO DA COVID19 NOS CENTROS DE ENSINO NON UNIVERSITARIO DE GALICIA PARA O CURSO 2021-2022 

 1. ANEXO VI Actividades extraescolares e complementarias
 2. ANEXO VII Escenarios do comedor escolar
 3. ANEXO VIII Anexo sobre ventilación en centros educativos no contexto da Covid-19
 4. ANEXO IX Anexo de atención á diversidade no contexto da Covid-19
 5. ANEXO X Medidas de protección individual
 6. ANEXO XI: Procedemento de actuación para a xestión da vulnerabilidade en ámbitso non sanitarios nin sociosanitarios

  Resolución do 10 de setembro de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se ditan instrucións para a adopción de medidas organizativas nos centros educativos como consecuencia da pandemia da COVID-19

 

CURSO 2020-2021

A realidade actual obriga a adpatar as nosas costumes e funcionamento do colexio en distintos campos que quedan reflectidos nos seguintes documentos:

 1. Plan de adaptación ao contexto Covid
 2. Plan de acollida para o curso 2020-2021
 3. Plan de continxencia Actualizado a 18 de marzo de 2021
 4. Normas de organización e funcionamento
 5. Procolo de comedor escolar
 6. Protocolo de limpeza da empresa Clece
 7. Protocolo de uso da Biblioteca Escolar
 8. Declaración responsable para o profesorado
 9. Protocolo de vixiancia e control epidemiolóxico no ámbito educativo de Galicia (9/10/2020)
 10. Declaración responsable da administración da vacina e os efectos adversos

 

 Medidor de CO2

DOCUMENTOS DE CENTRO (actualización 28/09/2021)

A continuación está a relación de documentos de centro:

   
 
   
   
 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICAS 2019-2020

As programación curriculares de cada etapa e nivel: 

 

Programación docente de EI

Programación docente de Educación Física

Programación docente Inglés

Programación docente de Música

Programación de Relixión Católica

Programación de Relixión Evanxélica

Programación docente de EP1

Programación docente de Educación Física

Programación docente de Inglés

Programación docente de Música

Programación de Relixión Católica

Programación de Relixión Evanxélica
 

   

Programación docente de EP2

Programación docente de Educación Física

Programación docente de Inglés

Programación docente de Música

Programación de Relixión Católica

Programación de Relixión Evanxélica

   

Programación docente de EP3

Programación docente de Educación Física

Programación docente de Inglés

Programación docente de Música

Programación de Relixión Católica

Programación de Relixión Evanxélica

   

Programación docente de EP4

Programación docente de Educación Física

Programación docente de Inglés

Programación docente de Música

Programación de Relixión Católica

Programación de Relixión Evanxélica

   

Programación docente de EP5 de Lingua Galega e Lingua Castelá

Programación docente de EP5 matemáticas

Programación docente de Educación Física

Programación docente de Inglés

Programación docente de Música

Programación de Relixión Católica

Programación de Relixión Evanxélica

   

Programación docente de EP6

Programación docente de Educación Física

Programación docente de Inglés

Programación docente de Música

Programación de Relixión Católica

Programación de Relixión Evanxélica

Distribuir contido


by Dr. Radut