Skip to Content

 

   

CONTEXTO COVID Actualización 01 de outubro 2021

CURSO 2021-2022

 Documentos de interese do centro educativo

 1. Plan de adaptación ao contexto Covid 19 (Versión 15/09/2021)
 2. Plan de continxencia (Versión 14/09/2021)
 3. Normas de organización e funcionamento (Versión 26/08/2021)
 4. Protocolo de uso da biblioteca (Versión 28/09/2021)
 5. Checklist de ventilacións (Versión 26/08/2021)
 6. Checklist de limpeza de aseos (Versión 26/08/2021)
 7. Protocolo do servizo de limpeza (06/09/2021)
 8. Manual de distribución de espazos (09/09/2021)

 

Documentos de interese publicados pola Consellería de Cultura, Educación e Universidade e a Consellería de Sanidade

Resolución conxunta, do 1 de setembro de 2021

PROTOCOLO DE ADAPTACIÓN AO CONTEXTO DA COVID19 NOS CENTROS DE ENSINO NON UNIVERSITARIO DE GALICIA PARA O CURSO 2021-2022 

 1. ANEXO VI Actividades extraescolares e complementarias
 2. ANEXO VII Escenarios do comedor escolar
 3. ANEXO VIII Anexo sobre ventilación en centros educativos no contexto da Covid-19
 4. ANEXO IX Anexo de atención á diversidade no contexto da Covid-19
 5. ANEXO X Medidas de protección individual
 6. ANEXO XI: Procedemento de actuación para a xestión da vulnerabilidade en ámbitso non sanitarios nin sociosanitarios

  Resolución do 10 de setembro de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se ditan instrucións para a adopción de medidas organizativas nos centros educativos como consecuencia da pandemia da COVID-19

 

CURSO 2020-2021

A realidade actual obriga a adpatar as nosas costumes e funcionamento do colexio en distintos campos que quedan reflectidos nos seguintes documentos:

 1. Plan de adaptación ao contexto Covid
 2. Plan de acollida para o curso 2020-2021
 3. Plan de continxencia Actualizado a 18 de marzo de 2021
 4. Normas de organización e funcionamento
 5. Procolo de comedor escolar
 6. Protocolo de limpeza da empresa Clece
 7. Protocolo de uso da Biblioteca Escolar
 8. Declaración responsable para o profesorado
 9. Protocolo de vixiancia e control epidemiolóxico no ámbito educativo de Galicia (9/10/2020)
 10. Declaración responsable da administración da vacina e os efectos adversos

 

 Medidor de CO2page | by Dr. Radut