Skip to Content

INFORMACIÓN DE FINAL DE CURSO 2020-2021

Estimadas familias o curso chegou ao seu fin e ímonos de vacacións ata o mes de setembro. 

 

RECOLLIDA DE VALES: (horario de 10 a 13H)

1º e 2º o 12 de xullo
3º e 4º o 13 de xullo
5º e 6º o 14 de xullo

 

As clases comezarán o 9 de setembro

CALENDARIO ESCOLAR 2021-2022

Ao longo do mes de setembro comunicaremos as datas das diferentes reunións de titoría.

REMUÍÑOS 2020-2021

Xa temos a revista deste ano rematada.

 

 

PROGRAMA CUBERTOS 2021

Publicada a listaxe do alumnado inscrito no Programa Cubertos 2021.

Enlace

LISTAXE PROVISIONAL DO FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO

A listaxe provisional de admitidos en Fondo Solidario de Libros de Texto está no taboleiro interior do centro.

FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO E AXUDAS LIBROS E MATERIAL ESCOLAR PARA O CURSO 2021-2022

ORDE do 6 de maio de 2021 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos, para o curso escolar 2021/22 (código de procedemento ED330B).

                                                                                                                   

BENEFICIARIAS

As familias do alumnado de 3º de E. Primaria que non superen os 10.000€ de renda per cápita familiar no ano 2019 e todas as de 4º de E. Primaria,  poderán solicitar acollerse ao FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO (banco de libros) regulado na Orde do 6 de maio. O alumnado de 5º e 6º de E. Primaria queda excluído xa que utilizará libros dixitais (E-DIXGAL).


As familias do alumnado de 1º e 2º de E. Primaria, que non superen os 10.000€ de renda per cápita no ano 2019, poderán solicitar as AXUDAS PARA A ADQUISIÓN DE LIBROS DE TEXTO (vale), así coma as do alumnado de E. Especial e as do alumnado regulado nas disposicións adicionais primeira e segunda da citada Orde.

Todas as familias do alumnado de 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º de E. Primaria que non superen os 6.000€ de renda per cápita no ano 2019 poderán solicitar as AXUDAS PARA A ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCOLAR (vale) reguladas na Orde do 6 de maio. O alumnado en situación de acollemento, de E. Especial ou con discapacidade igual ou superior ao 65% será beneficiario desta axuda con independencia da renda.

Cálculo da renda per cápita da unidade familiar: sumar os recadros 435 e 460 da declaración ou declaracións e dividir entre o número de membros da unidade familiar. Aquelas familias que non fixeron declaración da renda correspondente ao ano 2019 deben ter en conta os ingresos de acordo cos datos tributarios facilitados pola AEAT. No caso de que algún membro da unidade familiar teña recoñecida algunha discapacidade (igual ou superior 33%), dito membro computa por dous.

PRESENTACIÓN DAS SOLICITUDES: do 20 de maio ao  22 de xuño (ámbolos dous inclusive) 

As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica a través da aplicación Fondolibros (https://www.edu.xunta.es/fondolibros) ou a través da sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal) empregando calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica, incluíndo o sistema de usuario e Chave 365 (https://sede.xunta.gal/chave365). Opcionalmente tamén se poderá facer de xeito presencial no centro (pode descargar o impreso no enlace que figura máis abaixo).

Lembre que debe acudir ao centro con máscara hixiénica e respectar a distancia de seguridade e as indicacións do centro para garantir a seguridade. De momento non é preciso solicitar cita previa para entregar a solicitude, nembargantes dadas as circunstancias se fose necesario avisaríase por Abalar informándovos da necesidade de concertar cita. 

MOI IMPORTANTE: tanto para ter dereito ás axudas como para acollerse ao fondo solidario é obrigatorio devolver no centro os libros correspondentes ao Fondo Solidario do curso 2020/2021 (enviarase comunicado coas datas e horario establecido para tal fin).


                      Para máis información ou calquera dúbida preguntar chamando ao teléfono 981352904 

LISTAXE PROVISIONAL DE ADMITIDOS: 1 de xullo publicado no taboleiro de anuncios do interior do centro

LISTAXE DEFINITIVA DE ADMITIDOS: 8 de xullo  consultar no taboleiro de anuncios do interior do centro. 

RECOLLIDA DE VALES: (horario de 10 a 13H)

  • 1º e 2º o 12 de xullo
  • 3º e 4º o 13 de xullo
  • 5º e 6º o 14 de xullo

 

 

 Os libros adxudicados ao alumnado de 3º e 4º será entregado ao comezo do curso 2021-2022

REUNIÓN COAS FAMILIAS DO NOVO GRUPO DE 3 ANOS PARA O CURSO 2021-2022

A reunión coas familias do alumnado que cursará 4º de Educación Infantil (3 anos) para o curso 2021-2022 terá a reunión:

Día: 28 de xuño 2021

Hora: 12:30

Lugar: Usos múltiples

 

SOAMENTE PODERÁ ASISTIR UN FAMILIAR POR NENO/A

 

 

LIBROS DE TEXTO CURSO 2021-2022

Listaxe dos libros de texto para o curso 2021-2022.

RELACIÓN DE LIBROS

O NOSO COLEXIO


 

PROCESO DE ADMISIÓN 2021-2022

 

 Iníciase o prazo de presentación telemática e presencial de solicitudes de admisión.

Recoméndase a utilización preferente da modalidade telemática para a presentación das solicitudes

HORARIO DE ENTREGA DE SOLICITUDES:

     CHAMAR PARA CITA PREVIA 

 

Distribuir contido


by Dr. Radut