Skip to Content

 

   

Xefatura de estudos

Contidos da xefatura de estudos

GUÍA LOMLOE

Relación de documentos de interese relativos ao cambio na lei de educación coa entrada da LOMLOE.

Calendario de implantación

XANEIRO 2021

  1. Participación e comptencias do Consello Escolar Capítulo II-Artigo 127, Claustro Capítulo II-Artigo 129 e Director/a do centro Capítulo II-Artigo 132.
  2. A autonomía dos centro docentes (Capítulo II LOE con LOMLOE).
  3. A selección do director ou directora nos centros públicos Capítulo II-Artigo 133.
  4. A admisión do alumnado.

 

Os procesos relativos aos apartados 3 e 4 que se iniciaron con anterioridade á entrada en vigor desta Lei rexeranse pola normativa vixente no momento de iniciarse.

 

   

 

 

 

 

Unha educación para o século XXI A educación é o principal piar para garantir o benestar individual e colectivo, a igualdade de oportunidades, a cidadanía democrática e a prosperidade económica. A calidade e excelencia dun sistema educativo han de concibirse vinculadas á equidade, a personalización da atención educativa e a autonomía dos centros con rendición de contas.Preséntanse aquí as normas educativas modificadas pola Lei Orgánica 3/2020, do 29 de decembro, pola que se modifica a Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación ( LOMLOE) que se publicou no BOE do 30 de decembro de 2020.

COLABORACIÓN COA EMPRESA PCE IBÉRICA S.L.

Grazas á doazón da empresa PCE IBÉRICA S.L., contamos no centro cun medidor de CO2 que nos permite medir a calidade do aire no interior do centro de cara a realizar as ventilacións oportunas

LEXISLACIÓN EDUCATIVA DE GALICIA

Grazas a José Ricardo López Saavedra temos toda a lexislación dispoñible nun único documento

Distribuir contido


by Dr. Radut