Skip to Content

COMEDORES ESCOLARES 2019-2020

Os usuarios/as do comedor escolar deben cubrir a seguinte ficha de solicitude do servizo de comedores, para así poder utilizar este servizo e a folla de indicacións de cumprimentación da mesma.

Podedes enviála cuberta ao enderezo galicia@serunion.elior.com ou entregar na Secretaría ou Dirección do centro como data límite o luns 9 de setembro. 

HORARIO PRIMEIRO DÍA

Para ver o horario do primeiro día lectivo do curso 2019/2020, clica no enlace.

REUNIÓNS FAMILIAS INICIO DE CURSO 2019/2020

Se desexa coñecer a data da reunión de inico de curso convocada polo titor ou titora do seu fillo/a clique aquí.

AXUDAS PARA ALUMNADO CON NECESIDADE ESPECÍFICA DE APOIO EDUCATIVO (NEAE) 2019-2020

Estas axudas, convocadas polo MEC, están destinadas ao alumnado que requira por un período da súa escolarización ou o longo de toda ela determinados apoios e atencións educativas específicas derivadas da súa discapacidade ou trastorno grave de conducta, ou ben asociados a altas capacidades intelectuais.

Prazo de presentación das solicitudes: ata o 26 de setembro do 2019.

Texto da convocatoria.

Recoméndase a presentación telemática na seguinte dirección: https://sede.educacion.gob.es no apartado correspondente a "trámites e servicios". O formulario tamén está dispoñible no seguinte enderezo de internet www.educacionyfp.gob.es

Achegamos enlace a instruccións para cubrir a beca. 

Lugar de presentación: secretaría do centro educativo.

GRATUIDADE DE LIBROS DE TEXTO PARA O CURSO 2019-2020

A Orde do 3 de maio de 2019 (DOG do 20 de maio) regula as distintas modalidades de gratuidade solidaria de libros de texto para o vindeiro curso 2019-2020: a participación no fondo solidario, as axudas para adquirir libros de texto e as axudas para adquirir material escolar.

Todas as familias do alumnado de 3º e 4º de E. Primaria poderán solicitar acollerse ao FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO  (banco de libros) regulado na Orde do 3 de maio. O alumnado de 5º e 6º de E. Primaria utilizará libros dixitais (E-DIXGAL).

As familias do alumnado de 1º e 2º de E. Primaria, que non superen os 9000€ de renda per cápita no ano 2017, poderán solicitar as AXUDAS PARA A ADQUISIÓN DE LIBROS DE TEXTO (vale), así coma as do alumnado de E. Especial e as do alumnado regulado nas disposicións adicionais primeira e segunda da citada Orde.

Todas as familias do alumnado de 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º de E. Primaria que non superen os 5400€ de renda per cápita no ano 2017 poderán solicitar as AXUDAS PARA A ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCOLAR (vale) reguladas na Orde do 3 de maio. O alumnado en situación de acollemento, de E. Especial ou con discapacidade igual ou superior ao 65% será beneficiario desta axuda con independencia da renda.

Nesta convocatoria, ao igual que na anterior, as solicitudes poderán presentarse por vía electrónica a través da aplicación Fondolibros (https://www.edu.xunta.gal/fondolibros) empregando calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica, incluíndo o sistema de usuario e Chave 365. Igual que en anos anteriores, presentarase unha única solicitude para todos os irmáns matriculados no mesmo centro

MOI IMPORTANTE: tanto para solicitar as axudas como para acollerse ao fondo solidario é obrigatorio devolver no centro os libros correspondentes ao Fondo Solidario utilizados no presente curso antes do 21 de xuño do 2019.

 Se desexa obter información sobre as datas de publicación das listaxes de adxudicación de libros en 4º de E. Primaria e as de entrega de vales, clique aquí

                                                   Para máis información preguntar na secretaría do centro

LISTAXE PROVISIONAL DE ADMITIDOS

RECLAMACIÓNS: estas listaxes poderán ser obxecto de reclamación ante a dirección do CEIP de Esteiro no prazo de 2 días hábiles contados a partir da publicación das mesmas. As reclamacións resolveranse coa publicación das listaxes definitivas o vindeiro venres día 12/07/2019. Nas listaxes definitivas poderanse visualizar as materias dos libros adxudicados.  


LISTAXE DEFINITIVA DE ADMITIDOS


PROCESO DE ADMISIÓN 2019-2020

HORARIO DE ENTREGA DE SOLICITUDES:

      TÓDOLOS DÍAS DE 09:00 A 09:50
      MARTES DE 16:00 A 19:00  
      MÉRCORES E VENRES DE
13:15 A 14:00 

Para visitas ao centro concertar cita telefonicamente: 981352904 

RELACIÓN DE LIBROS DE TEXTO e material didáctico impreso para o curso 2019/2020

Para consultar a relación de libros de texto para o curso 2019-2020 clicar aquí

Moi importante: nos cursos de 3º e 4º o Activity Book deberá ser mercado por todo o alumnado, xa que non é reutilizable.

DÍA DAS LETRAS GALEGAS

A celebración das Letras Galegas foi especial. Sonaron as gaitas, bailamos unha muiñeira entre quinto e sexto baixo a atenta mirada do resto do alumnado,  faláronnos de Antón Fraguas Fraguas e cantamos moito. Un día feliz en que reivindicamos o uso do galego, a lingua dos nosos devanceiros. Unha homenaxe á nosa cultura.

Distribuir contido


by Dr. Radut