Skip to Content

 

   

Secretaría

Documentos de secretaría

NON LECTIVOS - OUTUBRO 2021

Os vindeiros días luns 11 e martes 12 de outubro constan como NON lectivo no calendario escolar 2021-2022.

 

INFORMACIÓN DE INICIO DE CURSO 2021-2022

CURSO ESCOLAR 2021-2022

  

 REUNIÓNS COAS FAMILIAS (1 membro da familia)

 

LUNS 6 DE SETEMBRO MARTES 7 DE SETEMBRO MÉRCORES 8 DE SETEMBRO

- 4º Educación Primaria - 10:00 - Usos múltiples

- 1º Educación Primaria - 11:30 - Usos múltiples

- 5ºB Educación Primaria - 13:00 - Aula EP5B

- 5ºA Educación Primaria - 13:10 - Aula EP5A

 - 3 anos Educación Infantil - 9:30 - Usos múltiples

 - 5 anos Educación Infantil - 11:00 - Usos múltiples

 - 4 anos Educación Infantil - 12:30 - Usos múltiples

 - 3º Educación Primaria - 10:00 - Usos múltiples 

- 6ºB Educación Primaria - 10:15 - Aula EP6B

- 6ºA Educación Primaria - 10:30 - Aula EP6A

- 2º Educación Primaria - 11:30 - Usos múltiples

 

PRIMEIRO DÍA DE CLASE

As clases comezarán o 9 de setembro para o alumnado de Educación Infantil e Primaria en horario habitual de 09:00 a 14:00 (agás para o alumnado de 4º de educación Infantil - 3 anos que recibirán as instrucións na reunión coa titora).

As entradas e saídas serán escalonadas como o curso anterior estando marcadas as horas nas portas de entrada ao recinto (porta 1 para infantil e porta 3 para primaria). É preciso que sexamos puntuais e respectemos os horarios asignados para evitar aglomeracións inncesarias.

Dispoñedes de máis información no seguinte documento.

 

SERVIZO DE COMEDOR

O servizo de comedor terá as seguintes quendas:

  1. Servizo de almorzo de 7:30 a 9:00h.
  2. Servizo de xantar de 14:00 a 15:30h.

Dito servizo terá as seguintes características:

  1. O alumnado empregará o comedor do centro sentado por grupos estables de convivencia (clase) en mesas separadas do resto.
  2. Os sitios serán fixos respectando as distancias co resto de grupos estables.
  3. Os comensais serán fixos no almorzo e xantar, podendo ser días determinados ou a semana completa, sen poder apuntarse ao servizo nun día por un imprevisto.

Para poder apuntarse ao servizo é preciso inscribirse a través do aplicativo COLECHEF con data tope o luns 6 de setembro.

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

Informaremos das actividades tras a reunión co Concello.

 

CALENDARIO ESCOLAR 2021-2022

 

Lembrade que tedes na sección correspondente ao COVID-19 toda a información para este curso escolar.

LISTAXE PROVISIONAL DO FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO

A listaxe provisional de admitidos en Fondo Solidario de Libros de Texto está no taboleiro interior do centro.

LIBROS DE TEXTO CURSO 2021-2022

Listaxe dos libros de texto para o curso 2021-2022.

RELACIÓN DE LIBROS

COMEDOR ESCOLAR - APLICATIVO COLECHEF

O Concello de Ferrol e a empresa que xestiona os comedores escolares acaban de centralizar nunha única aplicación toda a información e xestión incluso se tedes fillos e fillas que acoden a diferentes centros con servizo de comedor Serunión poderedes xestionalo todo cun mesmo usuario de maneira moi sinxela.

Podedes descargar os seguintes adxuntos dependendo se sodes usuarios xa rexistrados ou novos usuarios de cara o vindeiro curso:

 

PROCESO DE ADMISIÓN 2021-2022

 

 Iníciase o prazo de presentación telemática e presencial de solicitudes de admisión.

Recoméndase a utilización preferente da modalidade telemática para a presentación das solicitudes

HORARIO DE ENTREGA DE SOLICITUDES:

     CHAMAR PARA CITA PREVIA 

 

ELECCIÓNS AO CONSELLO ESCOLAR 2021

AS ELECCIÓNS AO CONSELLO ESCOLAR

Convocatoria no D.O.G. do 29-09-2021 Resolución do 20 de setembro de 2021.

Estimadas familias. 

Corresponde este ano celebrar as eleccións ao Consello Escolar dos distintos sectores da comunidade educativa, segundo RESOLUCIÓN do 20 de setembro de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se establece o calendario para a celebración de eleccións de membros dos consellos escolares de centros docentes sostidos con fondos públicos (DOG 29/09/21). 

Dada a importancia que ten tal celebración, envíovos o calendario de actuación para que esteades puntualmente informadas. 

O primeiro acto será o do sorteo público, ás 09:15h do próximo mércores, día 27 no salón de usos  múltiples, para a designación dos integrantes da Xunta Electoral. 

 

PROGRAMA CUBERTOS 2021

Publicada a listaxe do alumnado inscrito no Programa Cubertos 2021.

Enlace

FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO E AXUDAS LIBROS E MATERIAL ESCOLAR PARA O CURSO 2021-2022

ORDE do 6 de maio de 2021 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos, para o curso escolar 2021/22 (código de procedemento ED330B).

                                                                                                                   

BENEFICIARIAS

As familias do alumnado de 3º de E. Primaria que non superen os 10.000€ de renda per cápita familiar no ano 2019 e todas as de 4º de E. Primaria,  poderán solicitar acollerse ao FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO (banco de libros) regulado na Orde do 6 de maio. O alumnado de 5º e 6º de E. Primaria queda excluído xa que utilizará libros dixitais (E-DIXGAL).


As familias do alumnado de 1º e 2º de E. Primaria, que non superen os 10.000€ de renda per cápita no ano 2019, poderán solicitar as AXUDAS PARA A ADQUISIÓN DE LIBROS DE TEXTO (vale), así coma as do alumnado de E. Especial e as do alumnado regulado nas disposicións adicionais primeira e segunda da citada Orde.

Todas as familias do alumnado de 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º de E. Primaria que non superen os 6.000€ de renda per cápita no ano 2019 poderán solicitar as AXUDAS PARA A ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCOLAR (vale) reguladas na Orde do 6 de maio. O alumnado en situación de acollemento, de E. Especial ou con discapacidade igual ou superior ao 65% será beneficiario desta axuda con independencia da renda.

Cálculo da renda per cápita da unidade familiar: sumar os recadros 435 e 460 da declaración ou declaracións e dividir entre o número de membros da unidade familiar. Aquelas familias que non fixeron declaración da renda correspondente ao ano 2019 deben ter en conta os ingresos de acordo cos datos tributarios facilitados pola AEAT. No caso de que algún membro da unidade familiar teña recoñecida algunha discapacidade (igual ou superior 33%), dito membro computa por dous.

PRESENTACIÓN DAS SOLICITUDES: do 20 de maio ao  22 de xuño (ámbolos dous inclusive) 

As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica a través da aplicación Fondolibros (https://www.edu.xunta.es/fondolibros) ou a través da sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal) empregando calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica, incluíndo o sistema de usuario e Chave 365 (https://sede.xunta.gal/chave365). Opcionalmente tamén se poderá facer de xeito presencial no centro (pode descargar o impreso no enlace que figura máis abaixo).

Lembre que debe acudir ao centro con máscara hixiénica e respectar a distancia de seguridade e as indicacións do centro para garantir a seguridade. De momento non é preciso solicitar cita previa para entregar a solicitude, nembargantes dadas as circunstancias se fose necesario avisaríase por Abalar informándovos da necesidade de concertar cita. 

MOI IMPORTANTE: tanto para ter dereito ás axudas como para acollerse ao fondo solidario é obrigatorio devolver no centro os libros correspondentes ao Fondo Solidario do curso 2020/2021 (enviarase comunicado coas datas e horario establecido para tal fin).


                      Para máis información ou calquera dúbida preguntar chamando ao teléfono 981352904 

LISTAXE PROVISIONAL DE ADMITIDOS: 1 de xullo publicado no taboleiro de anuncios do interior do centro

LISTAXE DEFINITIVA DE ADMITIDOS: 8 de xullo  consultar no taboleiro de anuncios do interior do centro. 

RECOLLIDA DE VALES: (horario de 10 a 13H)

  • 1º e 2º o 12 de xullo
  • 3º e 4º o 13 de xullo
  • 5º e 6º o 14 de xullo

 

 

 Os libros adxudicados ao alumnado de 3º e 4º será entregado ao comezo do curso 2021-2022

Distribuir contido


by Dr. Radut