Skip to Content

DOAZÓN DE MASCARILLAS AO CEIP DE TEIXEIRO

Dende o colexio de Teixeiro o noso agradecemento a ESPOMASA POLIURETANOS SL pola súa doazón de 100 mascarillas para uso da comunidade educativa.

 

MOITAS GRAZAS!!!!

PROTOCOLO DE ACCESO AO CENTRO EDUCATIVO.

Para poder acceder ao centro educativo deberanse de cumprir os seguintes requisitos:

1. Non se atenderá sen ter CITA PREVIA do DÍA ANTERIOR.

2. Deberá de acudir única e exclusivamente unha persoa (sen acompañante)

3. Terá que vir provisto dunha mascarilla.

4. Cando chegue á zona de entrega da documentación deberá de facer uso do xel hidroalcohólico.

DÍA DE EUROPA ( 9 de Maio)

O día 9 de Maio celébrase o "Día de Europa" e queremos lembralo propoñendo un novo reto ( en Retos: RETO 10) que tedes na marxen dereita da páxina web. 

Imos viaxar dende a casa!!!Preparádevos...

 

 

 

NOVOS PRAZOS DE ADMISIÓN PARA O ALUMNADO DE NOVA INCORPORACIÓN CURSO 2020-2021

Restablecerase o prazo para a presentación das solicitudes de admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos, polo tempo que restaba cando se declarou o estado de alarma, de xeito que se iniciará o luns 11 de maio de 2020 e rematará o luns 18 do mesmo mes

 

ACONSELLAMOS que chamen ao centro ou manden por correo electrónico a solicitude antes de entregala no centro para a súa revisión ou para resolver posibles dúbidas.

 

 

1. NOVOS PRAZOS DO PROCEDEMENTO.

a) De conformidade co artigo 33 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, os demais prazos do procedemento de admisión reduciranse á metade.

b) NOVOS PRAZOS DO PROCESO:

● Presentación da documentación acreditativa dos criterios de baremo: ata o día 26 de maio de 2020.

● Publicación das listaxes provisionais do alumnado admitido e non admitido: 8 de xuño de 2020.

● Poderanse formular reclamacións contra as listaxes provisionais no prazo de 3 días hábiles contados desde o seguinte ao da súa publicación.

● Publicación das listaxes definitivas do alumnado admitido e non admitido: 25 de xuño de 2020.

● Formalización da matrícula en educación infantil e primaria: do 1 ao 10 xullo de 2020.

 

2. HORARIO DE APERTURA.

Comunicamos que o centro permanecerá aberto durante o prazo de presentación de solicitudes de admisión de alumnado en horario de 10:00 - 12:00 horas, SÓ PARA O TRÁMITE ADMINISTRATIVO DE ADMISIÓN DE ALUMNADO.

O resto de trámites e consultas tramitaranse a través do correo electrónico do centro e/ou teléfono do centro.

 

3. DOCUMENTACIÓN. Hai 2 opcións:

a) TELEMATICAMENTE: recoméndase realizar os trámites de presentación de solicitudes empregando a SEDE  ELECTRÓNICA;

OU ENVIAR A SOLICITUDE E DOCUMENTACIÓN VÍA CORREO ELECTRÓNICO AO CENTRO E DEVOLVERÉMOLA CO SELO DE ENTRADA.

b) PRESENCIALMENTE: o trámite poderá realizarse de forma presencial unicamente cando o solicitante non poida efectualo de forma telemática. Neste caso deberá entregar a SOLICITUDE xunto cunha fotocopia do libro de familia. Ademais de cumprir o PROTOCOLO DE ACCESO AO CENTRO EDUCATIVO.

 

4. PROCEDEMENTO PARA CUBRIR A SOLICITUDE.

- A solicitude deberá ser asinada pol@proxenitor/a. No CASO DE SEPARACIÓN OU DIVORCIO, os dous proxenitores asinarán a presente solicitude, agás que aquel que formalice a instancia teña atribuída a patria potestade con carácter exclusivo mediante resolución xudicial, que se presentará coa solicitude cunha fotocopia da mesma para a suá comprobación polo centro educativo.

- De ser alumnado con necesidade específica de apoio educativo achegarase documentación acreditativa cunha fotocopia.

- No ANEXO II (continuación) en COMPROBACIÓN DE DATOS, de marcar a opción "OPÓÑOME A CONSULTA", terán que achegar unha copia dos documentos os cales non permiten a súa consulta.

- No ANEXO II bis en COMPROBACIÓN DE DATOS DOS MEMBROS COMPUTABLES DA UNIDADE FAMILIAR deberán aparecer todos os compoñente da familia (pai, nai e fill@s). No caso de fill@s menores de idade, terá que ser asinado coa sinatura real dun dos proxenitores.

DÍA DA NAI (3 de abril)

Dedicado a todas as nais do mundo, nun día tan especial como hoxe.

FELIZ DÍA!!!!

 

 

Distribuir contido


by Dr. Radut