Solicitudes e impresos

Listado de modelos que se poden descargar e imprimir para cubrir manualmente.

Modelo de solicitude de admisión de alumnos. Anexo II Solicitude Admisión.

Documento de formalización de matrícula. Anexo III-1 Formulario de matrícula en educación infantil e primaria.

Modelo de solicitude de gratuidade do comedor escolar

Modelo de solicitude dirixida ao director do centro