Profesorado

Profesorado

PROFESORADO

 

Educación  Infantil

 

4º E.I.

5º E.I.

6º E.I.

Apoio

María Abelairas Sarceda

Susana Vázquez Rivera

Juana Yáñez Abad

Dna. María Cristina García Estévez

Dna. Lorena Sánchez Fraga

 

Educación Primaria

 

1º E.P.

 

2º E.P.

3º E.P.

 

4º E.P.    

5º E.P.

6º E.P.           

Auria Ausina Arrojo

(Substituta: Dulce María Fernández Carballeira)

Teresa González Roca

María Fuentes Quindimil

(Substituta: Carmen Dolores Sánchez Rial)

Luís Rodríguez Lorenzo

Sagrario Sánchez Martínez

Ana Aenlle Conde

  

 

 

  

Profesorado especialista

 

Educación  Física:

Inglés:

Música: 

 

Pedagoxía Terapéutica:

 

 

Audición e Linguaxe:

Orientadora:

Relixión:

 

Beatriz Suárez Felpeto

José Babío Fariña

María Fuentes Quindimil

(Substituta: Carmen Dolores Sánchez Rial)

Marta Aguión Sandá

(Substituta: Andrea Fontán Ces)

Andrea Carmen Miraz Merelas

Cinthia Aixa Vázquez Dopazo

Marta López Espiñeira

Manuel Lodeiro Miragalla

Mª Isabel Castiñeira Souto

Dirección

Hipólito Penas García

Xefatura de Estudos

Teresa González Roca

Secretaría

Auria Ausina Arrojo

Distribuir contido