Skip to Content

NOVOS PRAZOS DE ADMISIÓN PARA O ALUMNADO DE NOVA INCORPORACIÓN CURSO 2020-2021

Restablecerase o prazo para a presentación das solicitudes de admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos, polo tempo que restaba cando se declarou o estado de alarma, de xeito que se iniciará o luns 11 de maio de 2020 e rematará o luns 18 do mesmo mes

 

ACONSELLAMOS que chamen ao centro ou manden por correo electrónico a solicitude antes de entregala no centro para a súa revisión ou para resolver posibles dúbidas.

 

 

1. NOVOS PRAZOS DO PROCEDEMENTO.

a) De conformidade co artigo 33 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, os demais prazos do procedemento de admisión reduciranse á metade.

b) NOVOS PRAZOS DO PROCESO:

● Presentación da documentación acreditativa dos criterios de baremo: ata o día 26 de maio de 2020.

● Publicación das listaxes provisionais do alumnado admitido e non admitido: 8 de xuño de 2020.

● Poderanse formular reclamacións contra as listaxes provisionais no prazo de 3 días hábiles contados desde o seguinte ao da súa publicación.

● Publicación das listaxes definitivas do alumnado admitido e non admitido: 25 de xuño de 2020.

● Formalización da matrícula en educación infantil e primaria: do 1 ao 10 xullo de 2020.

 

2. HORARIO DE APERTURA.

Comunicamos que o centro permanecerá aberto durante o prazo de presentación de solicitudes de admisión de alumnado en horario de 10:00 - 12:00 horas, SÓ PARA O TRÁMITE ADMINISTRATIVO DE ADMISIÓN DE ALUMNADO.

O resto de trámites e consultas tramitaranse a través do correo electrónico do centro e/ou teléfono do centro.

 

3. DOCUMENTACIÓN. Hai 2 opcións:

a) TELEMATICAMENTE: recoméndase realizar os trámites de presentación de solicitudes empregando a SEDE  ELECTRÓNICA;

OU ENVIAR A SOLICITUDE E DOCUMENTACIÓN VÍA CORREO ELECTRÓNICO AO CENTRO E DEVOLVERÉMOLA CO SELO DE ENTRADA.

b) PRESENCIALMENTE: o trámite poderá realizarse de forma presencial unicamente cando o solicitante non poida efectualo de forma telemática. Neste caso deberá entregar a SOLICITUDE xunto cunha fotocopia do libro de familia. Ademais de cumprir o PROTOCOLO DE ACCESO AO CENTRO EDUCATIVO.

 

4. PROCEDEMENTO PARA CUBRIR A SOLICITUDE.

- A solicitude deberá ser asinada pol@proxenitor/a. No CASO DE SEPARACIÓN OU DIVORCIO, os dous proxenitores asinarán a presente solicitude, agás que aquel que formalice a instancia teña atribuída a patria potestade con carácter exclusivo mediante resolución xudicial, que se presentará coa solicitude cunha fotocopia da mesma para a suá comprobación polo centro educativo.

- De ser alumnado con necesidade específica de apoio educativo achegarase documentación acreditativa cunha fotocopia.

- No ANEXO II (continuación) en COMPROBACIÓN DE DATOS, de marcar a opción "OPÓÑOME A CONSULTA", terán que achegar unha copia dos documentos os cales non permiten a súa consulta.

- No ANEXO II bis en COMPROBACIÓN DE DATOS DOS MEMBROS COMPUTABLES DA UNIDADE FAMILIAR deberán aparecer todos os compoñente da familia (pai, nai e fill@s). No caso de fill@s menores de idade, terá que ser asinado coa sinatura real dun dos proxenitores.

DÍA DA NAI (3 de abril)

Dedicado a todas as nais do mundo, nun día tan especial como hoxe.

FELIZ DÍA!!!!

 

 

RETO 7

MONTAXE RETO 7:  "DÍA DO LIBRO"

 

DÍAS NON LECTIVOS

Tal como especificabamos no Boletín informativo, mañá venres 1 de maio e o luns 4 de maio de 2020 son días non lectivos

 

Ánimo e moita forza!!!

O equipo directivo

RETO 8

MONTAXE RETO 8:  "DÍA INTERNACIONAL DA NAI TERRA"

 

Distribuir contido


by Dr. Radut