Calendario escolar

Calendario escolar

Calendario escolar para o curso 2020-2021

      O calendario escolar está regulado pola Orde do 25 de xuño de 2020. Para máis información premer aquí.

 

      Periodos vacacionais:

      Nadal: do 23 de decembro de 2019 ao 7 de xaneiro de 2021 (ámbolos dous incluisve).

      Entroido: 15, 16 e 17 de febreiro de 2021

      Semana Santa: do 27 ao 5 de abril de 2021 (ámbolos dous inclusive)

      Días non lectivos:

        7 de decembro. Día do Ensino.

        7 de maio (proposto polo centro, soliciatado a inspección)

      19 de marzo. San José

      Remate do periodo lectivo: 19 de xuño

      Entrega dos Boletíns de Cualificacións: (devolver asinado polo pai/nai ou titor/a)

      1ª Avaliación: 22 de decembro. (ESO, Bach. Ciclos, FPB)

      2ª Avaliación: 18 de marzo (2º Bacharelato e 2º curso de Ciclos)

                           26 de marzo (ESO, 1º Bach. 1º Ciclos, 1º FPB)

                           15 de abril (2º FPB)

      3ª Avaliación:   8 de xuño (1º curso de Ciclos) 

      Avaliación de xuño: 20 ou 25 de Maio (2º Bach.)

                                  24 de xuño (ESO, Bach. Ciclos, FPB)

      Outras observacións:

    - As materias pendentes do curso anterior terán notas a finais de xaneiro e de abril, a cualificación final ao rematar maio.

    - A maioría dos exames de materias pendentes faranse a volta das vacacións de Nadal e de Semana Santa.

    - Para facer un control de asistencia máis inmediato prégase que se comuniquen as ausencias por nota escrita ou teléfono.

    

 

 

  

      

      

     

Distribuir contido